Frans van der Straten , *Dordrecht 1705 , ~Dordrecht 18-12-1705 , [] Dordrecht 8-8-1760.
Zoon van Aart van der Straten en Heiltie van Eck .


x Dordrecht 3-3-1726 (otr Dordrecht 17-2-1726)
    Ida Baars , *Dordrecht 1708 , ~Dordrecht 27-8-1708 , † Dordrecht 3-1-1786.

RECHTSBOVEN: Frans van der Straate ging op 16-2-1726 in Dordrecht in ondertrouw met IJda Baers.

Kinderen:
 1. Heijltje van der Straten , * ±1726 , ~Dordrecht 12-1-1727 .


 2. Cornelia van der Straten , * 1728 , ~Dordrecht 14-3-1728 , † Dordrecht ±23-9-1807 .

   Cornelia, gedoopt op 14-03-1728 te Dordrecht, overleden op 23-09-1807 te Dordrecht. Zij was toen sinds 1794 weduwe van J. Leyendekker. Begraven op 26-09-1807 te Dordrecht, Groote Kerk.
   Zij is ondertrouwd op 27-04-1748 te Dordrecht. Cornelia ’s vader is erg op het huwelijk tegen geweest. Zij was geassisteerd met haar oom Jan Baars. Onder dwang is, "ingevolge het 3e acte van de Ordonnantie op de Policien "door haar vader en moeder verklaard, "dat de bruid alsoo ouder dan 20 jaren oud is". Op 1 mei 1748 geeft vader Frans schriftelijk consent en op 19-05-1748 wordt het huwelijk ingezegend door Ds. Bareuth. Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 19-05-1748 te Dordrecht.
   Op 13-12-1773 heeft notaris Leendert van der Horst een l.l. testament opgemaakt, e.e.a. vlg. het Weeskamerboek GAD 10.37 nr 223. Voogd werd Johannes Leyendekker. Echtgenoot is Johannes LEYENDEKKER, Sous-Lieutenant in het regiment van wijlen Den Heer Generaal Goddelieve, geboren te Meenen, overleden op 02-04-1788 te Dordrecht. Hij was gepens. luitenant en woonde op ’t Maartensgat. Ze kregen 10 kinderen.
   Zie: http://www.vdstraaten.nl/dordrecht/stradord.htm


 3. Aart van der Straten , * 1730 , ~Dordrecht 16-8-1730 , † Dordrecht ±20-8-1773 .

   Aart v.d. Straaten Fransz werd in 1750 opgenomen in het vleeshouwersgilde.

   Aart, "vleeshouder", gedoopt (NH) op 16-08-1730 te Dordrecht, overleden op 20-08-1773 te Dordrecht. Hij kocht 15 april 1755 een huis van Cornelis ’t Hooft op de hoek van de Voorstraat en de Kleine Spuistraat voor 2600 guldens. Een lening daarvoor sloot hij bij Cornelis de Pree, Uijtdrager. De zaken gingen zeker goed, want 24 april 1758 werd de schuld afgelost! De rente was 4 procent ’s jaars.

   Aart is ondertrouwd op 09-03-1755 te Dordrecht (getuige(n): Behuwdbroeder van de bruid: Hendrik de Ruyter), gehuwd op 22-02-1755 te Dordrecht. Op Saturdagh door Ds. v.d. Wall getrouwd. Gehuwd voor de kerk op 09-03-1755 te Dordrecht met Lena VERBROEK, 24 jaar oud, geboren op 12-07-1730 te Dordrecht, overleden op 24-04-1795 te Dordrecht op 64-jarige leeftijd. Overleden aan "koortsen" op 65 jarige leeftijd. Dochter van Dirk VERBROEK en Elsie van der LEEST. Zij woonden Voorstraat D11, havenzijde, over Vriesestraat.

   Zie: http://www.vdstraaten.nl/dordrecht/stradord.htm


 4. Frans van der Straten , * 1733 , ~Dordrecht 10-5-1733 , † <6-9-1741 .
   Tweeling met Hadewijn.


 5. Hadewijn van der Straten , * 1733 , ~Dordrecht 10-5-1733 , † ±1735 .
   Hadewijn, tweeling met Frans, kinderen van Frans van der Straten en Ida Baers.


 6. Heijltie (Lijstjie) van der Straten , * ±1735 , ~Dordrecht 10-2-1736 .

   Heyltje, gedoopt op 10-2-1736 te Dordrecht, overleden op 7-4-1794 te Dordrecht, gehuwd op 17-5-1762 te Dordrecht. Zij werd geassisteerd door haar moeder Yda Baars. Inzegening door Ds. v.d. Kasteele.
   Zij trouwde met Servaes VERBROEK, geboren op 9-1-1739 te Dordrecht, overleden op 22-9-1787 te Dordrecht. Overlijdt "agter Slanswerf", laat kinderen na. Hij was een zoon van Corstiaan Verbroek en Leena Steenborn/Steenborrel, zoon van Corstiaan VERBROEK en Leena STEENBORN/STEENBORLS. Ze kregen 5 kinderen: Helena, Frans, Korstiaan, Jacomij en Francijna.
   Zie: http://www.vdstraaten.nl/dordrecht/stradord.htm


 7. Hadewij van der Straten , *Dordrecht 1738 , ~Dordrecht 26-10-1738 , † 1803 , [] Strijen 4-2-1803.

  x Dordrecht 22-8-1762   Pieter van Kooten , * 1735 , ~Delft 18-3-1735 , † Dordrecht 3-5-1809.

  6 kinderen


 8. Frans van der Straten , * 1741 , ~Dordrecht 6-9-1741 , † <1747 .


 9. Cornelis van der Straten , * ±1743 , ~Dordrecht 12-2-1744 , † Dordrecht ±17-5-1812 .

   Dordrecht, 10-11-1778: "Op heden kwam voor ons Cornelis van der Straaten, vleeshouwer alhier, dewelke bekende wel en deugdelijk schuldig te zijn aan en ten behoeve van Pieter van Duuren en Jacobus Logger, beide wonende alhier, een somma van vier hondert guldens spruitende ter zake van de volle kooppenningen van een Pakhuis of Stal, staande ende gelegen int Hoefijzerstraatje op den hoek van de Vest binnen dese stad.", f 400,-.
   Op 14-6-1787 leende Cornelis f 600,- met als onderpand een huis op de Rietdijk en de stal op de hoek van de Vest en het Hoefijzerpoortje. In sept. 1792 leende hij f 900,-.
   Beroep: vleeshouwer

  x Dordrecht 30-9-1764   Johanna de Klerk , * 1740 , ~Dordrecht 27-9-1740 , † Dordrecht 11-3-1830.
   Otr. op 15-9-1764 in Dordrecht.
   "Cornelis van der Straten, j.m., woont in de Kannekopersbuurt, geass. met zijn moder, IJda Baars, wed. van Frans van der Straeten, met Johanna de Klerk, j.d., woont op den Rietdijk, beijden van Dort, geass. met haar vaeder, Bastiaen de Klerk, den 30 september 1764 alhier getrouwt."

   Hun jongste kind werd in 1786 doodgeboren.

   Dochter van Bastiaen de Klerk en Maria/Marijke van Lint, die op 7-1-1740 in Dordrecht in ondertrouw waren gegaan.

  14 kinderen


 10. Frans van der Straaten , * 1746 , ~Dordrecht 28-8-1746 , † Schoonhoven 5-8-1832 .
  Frans trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Cornelis Fransse van der Straaten .
   Beroep: vleeshouwer

  x Schoonhoven 2-8-1767   Maria Jansen , *Rotterdam ±1745 , † Schoonhoven 3-7-1769.
   Otr. op 14-7-1767 in Schoonhoven.
   fl. 6,- (classis 3) betaald, wegens het begraven van " de huysvrouw van Frans van der Straeten, de 3e July 1769".

  x Schoonhoven 27-8-1769   Adriana Hazeu , * 1746 , ~Schoonhoven 31-3-1746 , † Schoonhoven 30-6-1808.
   Otr. op 12-8-1769 in Schoonhoven.

   Dochter van Cornelis Hazeu en Maria Swerius. Adriana had broers Abraham, Izaak en Johannes en zus Johanna.

  10 kinderen


 11. Willem van der Straten , * 1750 , ~Dordrecht 13-12-1750 .


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.