Willem (Willem IV) van Strijen , * ±1256 , † ±1294.
Zoon van Willem (Willem III) van Strijen en Aleid von Helpenstein (?) .


x ±1280
    "Oda" van Borsele , † <1295.    

    Dochter van Peter van Borsele en Hadewich van Cruijningen (?).
Kinderen:
 1. Hadewich (Hadewij) van Strijen , † 1313 .

   De tiende aan de korte zijde van de Eem, gepacht van t. Pieter, en de tiende boven Eemdam tussen Blokhalsbrug en Eemkerk bij Made en Drimmelen werd beleend op 25-11-1294: Toegewezen aan Hadewig, zuster van Aleid van Strijen, gehuwd met Nikolaas van Putten, voor haar erfdeel van Willem van Strijen, haar vader, en diens vrouw op 200 pond lands en afstand van de vrouwe van Randerode, haar grootmoeder.

  x 1300   Raas (Raas VII) van Gavre , † 23-11-1307.
   Zij hadden een zoon Raas van Liedekerke, die in 1342 is overleden.

   Raas VII van Gavre-Liedekerke.

  2 kinderen


 2. Jan van Almonde .

   Ook Jan van Almonde, vermeld 1307-24, was een bastaard van Willem van Strijen. Jan trouwde Agathe Hugendr., vermeld in 1307.


 3. Willem van der Weede , * ±1280 , † ±1321 .

  x   Lijsbette .

  1 kinderen


 4. Aleidis van Strijen , * 1294 , † 26-6-1316 .

   Aleidis was vrouwe van Strijen. Zij is - in vrouwelijke lijn - een voorouder van de Nederlandse koninklijke familie.

   Aleijd erfde in 1293 of 1294 de heerschappij van Strijen van haar vader, heer Willem.

   Heer Nicolaes’ echtgenoote, vrouw Aleyd, overleefde haar man enkele jaren, overleed 26 Juni 1316 en werd naast hem begraven. Zij liet drie dochters na: Beatrix, Oda en Aleyd.

   In 1361 sterft het huis van Putten uit en volgt een achterneef van de laatste vrouwe, Zweder van Abcoude, op. Diens zoon Jacob van Gaasbeek genaamd is kinderloos en verkoopt Putten en Strijen aan Filips de Goede van Bourgondië.

   Als de ouders van Aleid en Hadewig van Strijen niet te veel in
   leeftijd verschilden, dan is het in een oogopslag duidelijk welke vrouwe van Randerode de grootmoeder van deze Van Strijen-zusters was. Het moet de vrouw van Lodewijk II van Randerode zijn geweest. Aleid van Strijen blijkt - als oudste dochter - naar deze grootmoeder vernoemd te zijn.

  x   Nicolaas (Nicolaas III) van Putten , * 1284 , † 27-10-1311.
   Zij hadden 3 dochters: Beatrijs, Aleidis en Oda van Putten en Strijen.

   Nicolaas was heer van Putten.

   Nicolaas van Putten koopt volgens acte van 25.11.1294 zijn vrouw’s jongere zuster Hadewig van Strijen uit, uit haar vaderlijk en moederlijk "versterf", waarmee Aleid opvolgt in alle Strijenese bezittingen. De uitkoop geldt ook voor de nog te verkrijgen goederen van haar grootmoeder, de vrouwe van Randerode, die nog in leven is. Dit betreft hun grootmoeder vaderzijds, Aleid van Heemskerk, die hertrouwde met Lodewijk II van Randerode en daarmee vrouwe van Randerode (bij Almonde in de toenmalige Groote of Zuid-Hollandse Waard) geworden was.

   De erfgenaam van Putten, Nicolaes III was op 8 Sept. 1284 nog minderjarig. Op 9 Januari 1296 was de heer van Putten in het gevolg van graaf Floris V te Parijs.
   Het meest trad de heer van Putten op den voorgrond tijdens de hardnekkige aanvallen der Vlamingen op Zeeland; kort voor den noodlottigen slag op Duiveland (20 Maart 1304) werd hij geridderd, tegelijk met ‘s graven zoon Willem en met Witte van Haemstede.
   Groote eer viel heer Nicolaes te beurt, toen graaf Jan II, die ziek naar Henegouwen was vertrokken, hem ten behoeve van zijn zoon het bewind over Holland, Zeeland en Friesland toevertrouwde in Juli 1304.

   Zie: "De Nederl. Leeuw’ 1932.

  3 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.