Gerrit Cornelisz Stuij , *Streefkerk ±1555 , † Streefkerk <28-5-1595.
Zoon van Cornelis Claesz Stuij .
Gerrit Cornelisz trad op als getuige bij de doop van Ploentgen Cornelisse ( Jonckint) .


×
    Volckgien Willems , *Streefkerk ±1555 , † Streefkerk >25-5-1600.
Kinderen:
 1. Aeltgen Stuij .


 2. Lenaert Gerritsen Stuij .
  Lenaert Gerritsen trad op als getuige bij het huwelijk van Maerten Gerritsz Stuij .


 3. Maritge Gerrits Stuij , * ±1580 .

   Marrigje hertrouwde op 29-11-1620 in Nieuw-Lekkerland met Gerrit Teunisz, die aldaar rond 1580 geboren werd.

  × Streefkerk 19-12-1600   Aert Jacobsen de Groot , * ±1580 , † <1620.
      Zoon van Jacob Cornelisz de Groot en Anneken Ariens (?).
   Zij kregen een dochter Volckje Aerts.

  × Nieuw-Lekkerland 29-11-1620   Gerrit Teunisz .
   Kinderen: Gerrit en Volckje.

  2 kinderen


 4. Willemke Gerrits Stuij , *Streefkerk ±1580 .

   Willemke trouwde op 30-1-1600 in Streefkerk met Jan Lenaertsz, geboren in Lekkerkerk. Zij hadden een dochter Lijsgen, gedoopt op 30-5-1604 in Streefkerk.


 5. Willem Gerritsz Stuij , *Streefkerk 22-1-1580 , † Oud-Alblas 2-6-1669 .
   Willem was op 28-3-1595 nog onmondig. Zijn voogd was Willem Cornelisz Stuij. In 1627 werd Willem bij de 500ste penning te Bleskensgraaf aangeslagen voor 20 ponden.

   In 1625 werd Willem beleend met 3 morgen, 175 roeden land in Streefkerk, onderdeel van het Liesveldleen. Later woonde Willem aan de noordzijde van Oud-Alblas.
   Beroep: Heemraad van Bleskensgraaf. van 1615 tot 1615
   Beroep: Heemraad en Schepene van Oud-Alblas van 1631 tot 1631
   "sturf den 2den Junius"

  × Streefkerk 24-12-1605   Weijntgen Jacobs de Groot , *Streefkerk ±1587 .
      Dochter van Jacob Cornelisz de Groot en Anneken Ariens (?).
   Getuige bij het huwelijk was Cornelis Jacobsz, Weijntgen’s broeder. In 1664 werd de erfenis van Willem en Weijntgen in 4 delen gesplitst.
   Kinderen: Gerrit, Cornelis, Jan en Volckje.

  4 kinderen


 6. Aert Gerritsz Stuij , *Streefkerk ±1585 .


 7. Annetge Gerrits Stuij , *Streefkerk ±1586 .

  × Streefkerk 18-4-1610   Adriaan Jacobs de Groot , *Bleskensgraaf ±1585 .
      Zoon van Jacob Cornelisz de Groot en Anneken Ariens (?).

   14.02.1625: "Reyer Jacobsz Rosch, woenende Berchambacht, man en voocht van Pieterken Adriaensdr, sijn huysfrou, vercoopt aan Adriaen Jacobsz: 8½ m mette huysinge, bepootinge ende betelinge daerop staende op de noordzijde van Blesgensgraeff in de Molswaert. Oost: Adriaen Aertsz, west: de halffhouff genaempt het Leen. Streckende voor van der halve Graeff ten noorden totten halven Caesloot van de Overwaert. Cornelis Jacobsz, zijn broeder, is borge voor de coopsomme. Zegelden Cors Cornelisz, Gerrit Sebastiaensz Moll, Claes Dircxsz."

  1 kinderen


 8. Teuntgen Gerrits Stuij , *Streefkerk ±1588 , ~Streefkerk 22-1-1589 .

  × Streefkerk 2-1609   Maerten Jacobsz de Groot , * ±1588 .
      Zoon van Jacob Cornelisz de Groot en Anneken Ariens (?).
   Otr. op 31-1-1609 in Streefkerk.

  4 kinderen


 9. Dirk Gerritsz Stuij , * ±1590 .

  ×   Maritgen Heijndriks .
   Kinderen: Eijtgen en Maria.

  2 kinderen


 10. Maerten Gerritsz Stuij , * ±1590 .

  × Streefkerk 23-12-1612   Wijve Jans ( Smit) , *Streefkerk ±1588 .
      Dochter van Jan Damissen Smit en Geertgen Jans (?).
   Otr. op 30-11-1612 in Streefkerk.
   Get. bij het huwelijk: Jan Damissen Smit en Lenaert Gerritsen Stuij .

   Streefkerk, 1612: "Den 30. Novemb. zijn alhier indertrouwe gedaen: Maerten Gerritsen, jongman van Leckerkerck, met Wijve Jans, jongedochter van Streef-kercke. Den Bruijdegom geassisteert met zijnen broeder, Lenaert Gerritsen, de bruijt met haren vader, Jan Damissen Smit, en naer datse soo hier als oock tot Leckerkerck hare drije Sondaechsche geboden sonder verhindernisse gehadt hadden, soo zijnse den 23. Decemb. tot Leckerkerck inden houwelijken staet bevesticht."

   Dochter van Jan Damissen Smit, die stiefvader was van Barbara Adriaens en Hilletgen Adriaens, beiden jongedochters van Alblasserdam.


 11. Cornelis Gerritsz Stuij , *Streefkerk 1592 , ~Streefkerk 2-5-1592 , † ±1675 .

   Hij trouwde op 31-5- 1620 in Streefkerk met Elisabeth Crijnen.


 12. Gerrit Gerritsz Stuij , *Streefkerk ±1595 .

  ×   Neeltje Cornelisse .

  3 kinderen


 13. Weijntgen Gerrits Stuij , * ±1595 .

   Weijtgen Gerrits Steuij was gehuwd met Jan Cleasz.
   Kinderen:
   1. Lijtgen, ged. in Streefkerk op 3 februari 1619,
   2. Claes, ged. in Streefkerk op 29 januari 1621,
   3. Eijtgen, ged. in Streefkerk op 8 mei 1623.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.