Marijcke (Maritgen Cornelis) Stuij , *Bleskensgraaf ±1550 , † Ridderkerk <5-1598.
Dochter van Cornelis Claesz Stuij .


±1570
    Cornelis Willems Goosens (Jonckijnt) Romeijn , *Ridderkerk ±1545 , † Ridderkerk ±1609.
Kinderen:
 1. Cornelis Cornelisz Jonge Romeijn , † >3-1624 .

  Barendrecht 1598   Stijntgen Sebasteijaens , *Barendrecht ±1575 , † 10-4-1610, [] Barendrecht 15-4-1610.
      Dochter van Sebastiaen Louwensz (Bastiaen Lourisz) en Aeriaenke Leendertsdr .
   Ondertrouw op 9-8-1598 in Ridderkerk.
   Kinderen: Leendert, Adrijaentgen, Pieter en Cornelis.
   "Hier leijt begraven Stijntgen Sebasteijaens de huijsvroue va[n] Cornelis Cornelisse Jonge Romeijn en sterf op den dijnsdach ontrent auons te 7 vijr en worde begraue de 15en april 1610 en heeft euende kijndere achter gelaten".

   Stijntgen was een dochter van Sebastiaen Louwensz, boer in het Oudeland van Carnisse, en Aeriaenke Leendertsdr, die op 4-1-1613 overleed.

   Er was sprake van de nagelaten weeskinderen van zaliger Stijntgen Batiaensdr. Zij kregen 6 morgen land in het Westambacht van Barendrecht aanbedeeld.

  Ridderkerk 6-2-1611   Ariaentjen Otten Snijder , † >1618.

  8 kinderen


 2. Barbelken Cornelisse ( Jonckint) , * ±1570 , † <10-1649 .

  Ridderkerk 21-11-1593   Arien Adriensz (van Ridderkerck) , *Ridderkerk ±1570 , † Ridderkerk 21-1-1605.

  Ridderkerk 1-1-1606   Pieter Cornelis op den Dijck .
   Ondertrouw op 11-12-1605 in Ridderkerk.
   Pieter Cornelisz, j.g. van IJsselmonde, en Barbel Cornelisdr, wed., van Ridderkerk.

  3 kinderen


 3. Aeltgen Cornelisse (Aaltijen Cornelis) Jonckint , *Ridderkerk ±1570 , † ±1620 .
  Aaltijen Cornelis was getuige bij de doop van Pieter Cleijsen van Driel .
   Overl. tussen 2-3-1617 en 24-3-1624, wsl. in Ridderkerk.

   Aeltgen/Eeltgen Cornelisdr. Jonckint; Romeijn was de naam van haar broer.

   Op 24-6-1607 te Ridderkerk trad ’Adriaen Cornelisz. int Clooster’ op als doopgetuige voor een kind van Daniel Foppen van Driel en diens eerste vrouw Aeltge Cornelisdr, dochter van Cornelis Willemsz. Jonckint. Dit betrof Adriaen Cornelisz Jeijskoot, gehuwd met Angenietgen Pietersdr., dochter van Pieter Willem Goossensz.

  Ridderkerk 17-3-1591   Daniel Foppessen (Daen Foppensz) van Driel , *Barendrecht ±1568 , † <25-5-1648.
  Daen Foppensz was getuige bij de doop van Adriaen Ariensz De Oude Reijerkerk , de doop van Adriaen Ariensz ( Reijerkerk) .

      Zoon van Fop Claesz van Driel en Margrietje Leenderts (Grietje Lenerts) ( Cranendonck) .
   Overleden tussen 31-7-1634 en 25-5-1648.

   Zoon van Fop Claesz van Driel en Grietje Lenertsdr.
   In 1626 wordt Daniel Foppen vermeld bij de 1000e Penning van Barendrecht.

  7 kinderen


 4. ? Neeltijen Cornelis ( Romeijn) , *Ridderkerk ±1575 .
  Neeltijen Cornelis was getuige bij de doop van Neeltijen Daniels van Driel (?) , de doop van Neelken Ariens (van Ridderkerck) .

  Ridderkerk 4-1-1601   Cornelis Maertensz Sijmen ( Grasdijck) , *Ridderkerk ±1565 , † <1631.

  1 kinderen


 5. Ploentgen Cornelisse ( Jonckint) , * 1583 , ~Ridderkerk 30-12-1583 , † Sint Anthoniepolder ±1622 .
  Doopgetuige: Gerrit Cornelisz Stuij .
   Ploenken, dochter van Cornelis Willem Ghoesz. en Maritgen Cornelisdr., doopget. Gheerit Cornelisz Stoeij en Eeltgen Pieter Besemersdr.
   Overleden vr medio 1624.

   Dochter van Cornelis Willemsz Jonckint Romeijn en Marijke Cornelisdse Streuij.

  Sint Anthoniepolder 28-5-1606   Huig Pietersz Blaeck , *Sint Anthoniepolder ±1576 , † ±1653.

  7 kinderen


 6. Fijtgen Cornelisse (Feijcken Cornelisdr) ( Romeijn) , * 1586 , ~Ridderkerk 28-12-1586 .
  Feijcken Cornelisdr was getuige bij de doop van Marijken Daniels (Maertgen Danen) van Driel .
   Doopget. Cornelis Metsselaer tot Lekkerkerk en Truijghien Leendertsdr. tot Ridderkerk.

   Zij is een dochter van Cornelis Willem Goosensz. alias Jonckint alias Romeijn.

   Op 10-4-1626 compareerden
   - Fijcke Cornelisdr., wed. van Willem Willems van der Mast, met Pieter Cornelisz. romeijn, als gecoren voogd ter eenre, en
   - Willem Everts van der Mast en Arien Eeuwouts Smoor als voogden van
   - Willem, 17 jaar, Cornelis, 15 jaar, Heinrick, 13 jaar, Abram, 10 jaar, en Marijken, 3 jaar, kinderen van Willem Willems en Fijcke Cornelisdr., ter andere zijde.
   Arien Eeuwouts Smoor was gehuwd met Geertruijd Willems van der Mast, dochter van Willem van der Mast en zijn eerste huisvrouw Aerjaentge Aertsdr.

  Ridderkerk 10-6-1607   Willem Willems van der Mast , * ±1565 , † <5-1626.
  Willem Willems was getuige bij de doop van Neeltgen Pieters op den Dijck , de doop van Cornelis Cornelisz Romeijn .

      Zoon van Willem Everts Vermast en Geertruijt Willems (Truijtgen Willems) .
   Willem was weduwnaar van Aerjaentge Aertsdr.
   Kinderen uit Willem’s huwelijk met Fijcke Cornelisdr.: Willem, Cornelis, Heinrick, Abram en Marijken.

   In 1595 kocht Willem een huis in Zwijndrecht.
   Hij was heemraad van Groote Lindt in 1615-18 en 1620-23.
   Willem Willemsz. van der Mast was beenhakker. Zijn ouders waren Willem Everts van der Mast en Geertruijt Willems.

  ±1628   Cornelis Pietersz Verschoor , † >1638.
      Zoon van Pieter Dircksz Verschoor en Maertgen Pieters .
   Getrouwd wsl. rond 1626-31. Fijtgen Cornelisdr. was weduwe van Willem Willemsz. van der Mast.
   Wsl. tussen 1626 en 1631 overleden, i.e.g. vr maart 1664.

   Cornelis was in 1624 vaandrager te IJsselmonde. In 1626 woonde hij nog te West-IJsselmonde, maar in 1628-36 in Zwijndrecht, rond 1638 tre Groote Lindt en in 1641 te Zwijndrecht.

   In de 1000e Penning van West-IJsselmonde over 1626 werd Cornelis Pietersse Verschoor aangeslagen voor een gegoedheid van 2000 pond.

   Tussen 1 jan. en 24 apr. 1639 werden Cornelis Pieterssen Verschoor en Fijken Cornelis met att. van De Lind lidmaat te Zwijndrecht.

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.