Teunis Adriaensz van der Swaen , † <1661.
Zoon van Adriaen (van der Swaen) en Neeltijen Jans (Neeltge Jan Dammasdr) .


x <1647
    Marighjen Benne .    

x Sint Anthoniepolder 1647 (otr Ridderkerk 30-10-1647)
    Marighjen Leenderts (Marichie Leenderts Vrancken) , *Ridderkerk ±1625 , † 1695.
Kinderen:
 1. Neeltje Tonisse (Neeltje Teunisdr) van der Swaen , * ±1648 , † >1669 .

   S.A.P., 3-3-1670: Test. Neeltje Teunisdr, j.d. Ziek. Adrijaan H. Smitshoek en Marichie Leenderts, haar stiefvader en moeder, zijn haar erfgenamen.


 2. Maijken Theunis van der Swaen , * ±1650 .

  x Sint Anthoniepolder 26-12-1674   Leendert Bastiaans Kooijman , *Sint Anthoniepolder 1647 , ~Sint Anthoniepolder 26-12-1647 , † >19-6-1725.

  6 kinderen


 3. Grietie Thonis van der Swaan , * ±1655 .

   Grietie Thonis vertrok in december 1679 met att. van de Sint-Anthoniepolder naar Sillershoek.

   S.A.P., 25-3-1696:
   Uitkoop Arijen Hendriks Smitshoek, wdr., aan Leendert Bast. Cooijman over het weeskind van Symon Pieters Dickhuijzen en Grietie Teunis. Arijen H. Smitshoek blijft in de boedel. Uitkoopsom voor kind en kleinkind f 800,-. Arijen Hendriks Smitshoek houdt de f 400,-voor het kleinkind onder zich. Het kind blijft bij hem wonen.

  x Sint Anthoniepolder 1-10-1679   Sijmon Pieterse Dijckhuijsen , * ±1655 , † <25-3-1696.
      Zoon van Pieter Jansse Dichuijsen en Ingettie Adriaens Polderdijk .
   Otr. op 2-9-1679 in Sint Anthoniepolder.
   Sijmon en Grietje hadden een dochter Ingena, die op 6-4-1681 in Cillaarshoek werd gedoopt.

   Op 25-3-1696 was er sprake van het weeskind van Sijmons Pieters Dickhuizen en Grietie Teunis, (stief-)kleinkind van Arijen Hendriks Smitshoek, die het kind, Ingena, bij zich hield.

   Simon Dijckhuijsen/Dickhuijsen/Dikhuijsen.

   Op 5-1-1680 transporteerde schepen Pieter Jansse Dijckhuijsen voor 300 Car. gld. aan zijn zoon Sijmon Prs Dijckhuijsen, inwoner van Cillaarshoek, een ’geheel huijs, schuijr, bergh, keette ende erve’ annex het dorp aan ’s Keijsers dijck’. Aan de oostzijde werd dit goed door de voornoemde dijk belend, zuidelijk door ’de stoup van den Houckswegh’ en westelijk door ’den bermsloot van Outstrijen’.

  1 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.