Magteltjen Hendricx Swartouw , *Sandelingen-Ambacht 1656 , ~Hendrik-Ido-Ambacht 24-12-1656 , † Sandelingen-Ambacht 9-1719.
Dochter van Hendrick Theunissen Swartouw en Lijntgen Aries (Leentie Aries) .
Magteltjen Hendricx trad op als getuige bij de doop van Lijntje Otte van der Vorm .


x ±1680
    Nicolaus (Claes Paulusz) Lantsmeer , * 1658 , ~Landsmeer (NH) 3-1658 , † >5-1710.
Kinderen:
 1. Aegje Claes (Aefje Claes) Lantsmeer , * ±1681 , † >1740 .

   Aegje Claesen van Lantsmeer, vrouw van Hendrick de Koninck. In 1727 had zij onmondige kinderen in leven.

   Zij huwde - mogelijk te Hendrik-Ido-Ambacht tussen 5 mei en 25 oktober 1719 - met Hendrick Willemsz. de Koning(h) (de Koninck, de Coning), ged. Hendrik-Ido-Ambacht 24 februari 1692, boer aan de Veersendijk in het Volgerland van Heerjansdam, overl. na 1740, zoon van Willem Aertsz. Koning en Claisje Michielsdr. Snouck.
   De doopakte noch de trouwakte van Aegje werd in de Zwijndrechtse Waard of elders op het eiland IJsselmonde gevonden.
   Vermoedelijk trouwde zij te Hendrik-Ido-Ambacht tussen 5 mei 1719, de datum van de laatste trouwinschrijving aldaar tot het hiaat tot 1788, en 25 oktober 1719, wanneer zij uitdrukkelijk als vrouw van de Koningh is vermeld.
   In 1727 had zij onmondige kinderen in leven. Deze zullen dus ook in het hiaat van de doopregisters (1712-1788) te Hendrik-Ido-Ambacht ten doop zijn gehouden.
   Overigens was zij zeker 10jaar ouder dan haar echtgenoot.
   Zie: Ons Erfgoed 2002.


 2. Lijntje Claes Lantsmeer , * 1683 , ~Hendrik-Ido-Ambacht 6-8-1683 , † <1719 .
   Overl. tussen 25 december 1709 en 9 december 1718.

   Lijntie van Lantsmeer werd op 23 april 1707 na belijdenis lidmaat te Hendrik-Ido-Ambacht. Op 25 december 1709 liet dit echtpaar hun jongste kind te Hendrik-Ido-Ambacht dopen.

  x Hendrik-Ido-Ambacht 11-12-1707   Pleun Janse de Gelder , * 1682 , ~Hendrik-Ido-Ambacht 5-4-1682 , † >10-1727.
      Zoon van Jan Pleune (de) Gelder (???) en Leichje Michiels (Leijchje Machielse) Snoek .
   Zij waren j.m. en j.d. wonende te H-I-A. Van dit paar was in aug. 1720 nog één kind in leven.

   Pleun was vlasboer op de hofstede van zijn schoonmoeder aan
   de Veersendijk in het Volgerland van Sandelingenambacht (tot in 1720)

  2 kinderen


 3. Cornelia Claes Lantsmeer , * 1686 , ~Hendrik-Ido-Ambacht 22-9-1686 , † Groote Lindt ±21-11-1747 .

   Cornelia Claesen van Lantsmeer, vrouw van Gerrit Aryense de Ronde.

   Zij huwde Hendrik-Ido-Ambacht 2 oktober 1710 met Gerrit Ariensz. de Ronde, ged. Zwijndrecht 28 augustus 1689, j.m. 1710, weduwnaar wonende onder Groote Lindt (1753), woonde te Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht en Ridderkerk, vlasboer te Groote Lindt sedert 1731, overl. (3 gld. impost betaald Groote Lindt 2 oktober) 1757, zoon van Aryen Jansz. de Ronde, in het Volgerland van Heeroudelandsambacht, en Dirckje Leendertsdr. van Lierde.18 Hij huwde 2e (hij 6 gld. impost betaald Groote Lindt 11 januari en ondertr. te Zwijndrecht en akte van huwelijkse voorwaarden 12 januari) 12 januari 1753 met Neeltje Vogelesang, weduwe van Paulus van Oeveren (van Overen).


 4. Paulus Claesz Lantsmeer , * 1688 , ~Hendrik-Ido-Ambacht 14-11-1688 , † <1720 .

   In aug. 1720 was sprake van de vier kinderen van de
   overleden Paulus Claesen van Lantsmeer.

   Hij huwde Oud-Alblas 24 juli 1712 met Caetje Cleyse Lansert, j.d. van Oud-Alblas (1712), woonde bij de oude steenplaats in het Volgerland van Sandelingenambacht, vlasarbeidster onder Hendrik-Ido-Ambacht 1720/1721, overl. na 5januari 1737.
   Mogelijk werd Caetje op 30 januari 1689 te Oud-Alblas gedoopt als Catalina, dochter van Cleys Meertensz. en Sijtje Willems Bras. Haar broer Leendert werd aldaar dan gedoopt op 1 september 1687.

  x ? Oud-Alblas 24-7-1712   Catalijna Cleijssen Lansert , * ±1688 , ~Oud-Alblas 30-1-1689 , † >1736.
      Dochter van Cleijs Meertensz (Claes Meertensz) (?) en Sijghje Willems Bras (?).
   Paulus Claesz. van Lantsmeer, j.m. van ’t Ambacht, en Caetje Cleijse Lansert, j.d. van Oud-Alblas.
   Doopget. Claes Willems Bras, Catalijntje Willems Bras, Sijgje Meertens.

   Op 7 maart 1721 legden de ca. 29 jaar oude Ary Ariense Salij en de ca. 18 jaar oude Marijgje Jans van der Burgh, inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht, op verzoek van de daar wonende Cornelis Hendricxe de Jongh en zijn huisvrouw Lijntje Jans Bel, waardin in ’het swaentje’, verklaringen af over kwaadsprekerij en schelden door Caetje Cleysse), weduwe van Paulus Claes van Lantsmeer, in de swingelkeet van Jan Cornelisse Hoek over voornoemde Lijntje, gedaan in december 1720 en januari 1721. Caetje had o.a. gezegd: ’mijner Willem [= zoon Willem Paulusz. van Lantsmeer] singter al een deuntje van dat luyt, den jonge heer int swaentje, de hennigjes volgens het haentje’.

   Caetje Cleysen Lansert, weduwe van Paulus Claes Lantsmeer, wonende bij de Oude Steenplaats in het Volgerland van Sandelingenambacht, stelde bij akte van 5 januari 1737 haar broer Leendert Cleys Lansert, wonende te Alblas, en haar neef Leendert Leenderts van Driel, wonende onder Strevelshoek, tot voogden over haar na te laten minderjarige kinderen en erfgenamen. De akte werd ten haren huize opgemaakt, welke zij bekrachtigde met haar handmerkje.

   Get. bij de doop: Claas Willemsen Bras en Catalijntje Willems (Caetje Willems) Bras .

  4 kinderen


 5. Lijsbeth Claes Lantsmeer , * 1690 , ~Hendrik-Ido-Ambacht 4-6-1690 , † >8-1729 .

  x ±1715   Dammis Pieterze Lodder , * 1692 , ~Heerjansdam 16-11-1692 , † >8-1729.

  1 kinderen


 6. Henderick Claesz van Lantsmeer , * 1694 , ~Hendrik-Ido-Ambacht 26-12-1694 .

   Henderick was samen met zijn broer Dirck vlasboer in het Volgerland van Sandelingenambacht. In 1727 was Henderick schepen van Sandelingenambacht. Hij is vermeld als lidmaat te Hendrik-Ido-Ambacht 27 maart 1725, als wonende aan den Dijk, en in 1732.


 7. Trijntje Claes Lantsmeer , * 1696 , ~Hendrik-Ido-Ambacht 19-8-1696 , † 1719 .
   Ooverl. tussen 15 september en 25 oktober 1719.

   Zij huwde Hendrik-Ido-Ambacht 21 april 1718 met Jan Dirks Kersse, j.m. van ’Oudheunen’ [?], wonende Hendrik-Ido-Ambacht 1718, overl. na 15 september 1719.

   Op 15 september 1719 maakten Jan Dircxe Kerssen en zijn vrouw Trijntje Claas van Lantsmeer in hun huis aan de ’Veerse Dijk’ onder het Volgerland van Sandelingenambacht een testament op de langstlevende. Deze zou voogd over de eventuele kinderen zijn en diende deze naar behoren groot te brengen en bij mondigheid aan
   elk van hen 1 ’silvere ducaton’ of 3 gld. 3 st. uit te reiken. Beiden plaatsten hun handmerkje.
   Kort nadien stierf Trijntje kinderloos.


 8. Dirck Claesz Lantsmeer , * 1699 , ~Hendrik-Ido-Ambacht 26-4-1699 , † >7-1720 .

   Dirck was samen met zijn broer Henderick vlasboer in het Volgerland van Sandelingenambacht.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.