Teunis Hendricksz (Thonis Hendricxz) Swartouw , † ±1669.
Zoon van ? .


x >1621
    Machgeltien Willems , *Gouderak >1593 , † >1672.
Kinderen:
 1. Hendrick Theunissen Swartouw , † 1-10-1691 .

  x Hendrik-Ido-Ambacht 30-11-1647   Lijntgen Aries (Leentie Aries) , *Hendrik-Ido-Ambacht ±1625 , † ±1666.

  x Rotterdam 27-2-1669   Geertien Abrahams .
   Heijndrick Teunisz, wed. van Hendrick Ido Ambacht, & Geertien Abrahams, jongedochter van Rhoon. Att. van Rhoon 22 Feb. 1669, van H.I.A. 23-2-1669.

   Henrick Teunisse Swartou en Geertie Abrams, echtelieden, wonende "ontrent de oude steenplaets in ’t Volgerlant van ’t Achterambacht in den Swindrechtse waert" maakten op 6-3-1669 te Dordrecht een testament.

   "Geertje Abraham Schouwsdochter" was een dochter van Abram Tonis Schouw alias Abram Maes, inwoner van Rhoon.

   Hendrick Teunisse Swartou en Geertie Abrams, echtelieden wonende ’ontrent de oude steenplaets in ’t volgerlant van ’t Achterambacht in den Swindrechtse waert’, maakten op 6-3-1669 te Dordrecht een testament. Hij benoemde zijn vrouw, de bij haar eventueel te geboren kinderen en zijn voorkinderen tot zijn erfgenamen; zij haar man. Hun (eventuele) gezamenlijke kinderen zou hij moeten opvoeden etc. en bij hun meerderjarigheid of eerder huwelijk 6 Car. gld. moeten uitreiken. Bij haar kinderloos overlijden zou hij 5 Car. gld. aan haar naaste ’vrinden’ moeten voldoen. Geertie zou bij vooroverlijden van Hendrick zijn voorkinderen tot meerderjarigheid of eerder huwelijk naar behoren moeten grootbrengen. Hij benoemde tot voogden zijn broer Willem Teunissse Swartou en zwager Jan Ariensz., zij haar zwager Jan Corssen. De testateurs bekrachtigden de akte met hun respektieve handmerken.

  7 kinderen


 2. Willem Teunisse Swartouw , [] Dordrecht 3-11-1702.
   Begraven in de Grote Kerk.

   In 1664 woonde Willem buiten de Sluispoort van Dordrecht en in 1668 op het Willigenbos buiten Dordrecht.
   In de periode 1668-9 was Willem meesterknecht op de volmolen van de heer van Nuerenburch.
   Beroep: Volmolenaar van 1696 tot 1702

  x Dubbeldam 2-6-1664   Machtelt Jacobs van Bijgaerden , ~Dordrecht 2-1635 , [] Dordrecht 19-7-1695.
   Otr. op 18-5-1664 in Dordrecht.
   Begraven in de Grote Kerk.

   Zij was een dochter van Jacob Jans en Grietgen Jans.

  x Dordrecht 6-11-1696   Maria van den Brouck , * 1661 , ~Dordrecht 28-2-1661 , [] Dordrecht 17-1-1713.
   Otr. op 14-10-1696 in Dordrecht.
   Zij trouwden in de Augustijnenkerk.

   De zieke Willem Teunisse Swartouw, molenaar, en zijn vrouw Machtel van Bijgaerden, wonende aan de Steenplaets buiten de stad Dordrecht op grond van Dubbeldam, testeerden op 8-9-1693. Zij vermaakten elkaar het vruchtgebruik van al hun goederen. Na het overlijden van de langstlevende zou Swarttouw’s helft komen aan diens neef Hendrick Roelen Swartouw en Machtel’s helft aan haar zuster Maijcken van Bijgaerden.

   Op 22-11-1700 maakten zij opnieuw een testament op de langstlevende, waarbij Willem een aantal neven en nichten als erfgenamen benoemde. Machtel’s helft zou gaan naar de kinderen van haar broer Gillis van den Brouck. Getuigen bij het opmaken van dit testament waren de gebroeders Tobias en Leendert Vernes.
   Begraven in de Grote Kerk.

   Maria was een dochter van Joannes van den Broeck en Beertie van Reene.


 3. Pieter Teunisse (Pijeter Tuenijse) Swartouw , [] Dordrecht 28-11-1679.

   In 1664 en 1670 woonde Pieter als steenbakker buiten de Sluispoort van Dordrecht.

   Kinderen van Pieter Tuenisse op de steenplaets werden begraven op 10 juli 1670 en 4 mei 1671.
   Beroep: steenbakker, steenmaker van 1664 tot 1679

  x Dubbeldam 2-3-1664   Annechie Jans , *Den Briel ±1640 , [] Dordrecht 6-7-1670.
   Otr. op 17-2-1664 in Dordrecht.
   Pijeter Tuenijse, j.m. van Moor[drech]t, arbeider aan de steenplaats, wonende buiten de Sluispoort van Dordrecht, en Annichie Jans, j.d. van Den Briel, wonende buiten de Sluispoort van Dordrecht.
   Kinderen: Roel(and), Caetie, Machteltge, Jan en Lijsbeth.
   Groet Kerk, vanuit ’op de steenplaets buijten de Sluijspoort’.

  x Dubbeldam 30-11-1670   Annetjen Cornelis , *Dordrecht 1644 , ~Dordrecht 9-1644 , [] Dordrecht 27-10-1716.
   Otr. op 16-11-1670 in Dordrecht.
   Annetjen Cornelis was j.d. van Dordrecht, wonende buiten de Sluispoort van Dordrecht. Pieter Teunis was weduwnaar van Moordrecht.
   Kinderen: Hasina, Teuntie, Teunis, Maijcken, Anneke en Anna.
   Grote Kerk, vanuit ’in de 20 huijsen’.

   Zij was wsl. een dochter van Cornelis Dircks, schiptimmerman in het Willigenbosch buiten Dordrecht, en Maijken Thuenis Jaspers.

   Annetje Cornelis zou hertr. met Joost Jans de Goede, overl. vóór juli 1713.

  11 kinderen


 4. Jan Teunisse Swartouw , [] Dordrecht 16-11-1666.
   Begraven in de Grote Kerk.

   In 1654 woonde Jan buiten de Sluispoort van Dordrecht.

  x Dordrecht 15-2-1654   Pieterken Cornelis , * 1627 , ~Dordrecht 9-1627 , [] Dordrecht 11-5-1673.
   Otr. op 25-1-1654 in Dordrecht.
   Jan Teunis Swarttouw, j.m. van Gouderak, steenbakker, wonende buiten de Sluispoort van Dordrecht, en Pieterken Cornelis, j.d. van Dordrecht, wonende buiten de Sluispoort.

   Hun eerste kind werd ca. 3 maanden vóór hun huwelijk geboren. Bij de doop van hun jongste kind op 27-2-1667 was Jan reeds overleden.
   Kinderen: Willem, Grietje (2x), Cornelis (3x), Machteltje, Aegijen en Jan.
   Zie: "Gens Nostra" 2009.
   Begraven in de Grote Kerk.

   Zij was een dochter van Cornelis Jacobsz, schipper, en Grietken Gerit Boyen.

  9 kinderen


 5. Roelant Teunisse Swartouw , [] Dordrecht 31-7-1664.
   Begraven in de Grote Kerk als "Roelant Cornelise op de Steenplaats", dus níet zeker.

  x Hendrik-Ido-Ambacht 7-4-1658   Arijaenke Willems de Waert , * 1629 , ~Hendrik-Ido-Ambacht 4-11-1629 , [] Dordrecht 30-11-1663.
   Otr. op 10-3-1658 in Dordrecht.
   Kinderen: Leendert, Hendrick en Pietertje. Zie: "Gens Nostra" 2009.
   Begraven in de Grote Kerk.

   Zij was een dochter van Willem Pieters de Waert, wonende aan de Veerschendijck in het Volgerland van Sandelingenambacht, en Pleuntie Leenderts.

   Zij had wsl. een zuster Maeijken Willems, vrouw van Arij Cornelisz. Soeteman, won. tussen de steenplaatsen in het volgerland van Sandelingenambacht. Na overlijden van de langstlevenden, lieten zij in hun mutueel testament van 21-1-1681 hun huis na aan haar nicht (=tantezegger) Pietertie Roelants Swartouw, die in de jaren 1671-75 als wees bij hen besteed was geweest.

  3 kinderen


 6. Trijntie Theunis Swartouw , * ±1625 , † ±1679 .
   Overleden kort voor 21-2-1680.

   Mogelijk een dochter van Teunis Hendrickxz Swarttouw, steenbakker, en, wellicht, Machteltje N.N.

   Trijtgen Anthonis, weduwe van Cornelis Arisz, wonende "aende oude steenplaets" in the Volgerland van Sandelingenambacht, werd op 20-3-1660 geassisteerd door heemraad Cornelis Willemsz Landheer als haar voor de gelegenheid gekoren voogd.

   Trijntje had ook kinderen uit haar tweede huwelijk met Joost Arensen.
   Zie: "Ons Voorgeslacht" 1996 en "Gens Nostra" 2009.

  x Hendrik-Ido-Ambacht 25-11-1648   Cornelis Arense (Cornelis Ariensz) , † <20-3-1660.
      Zoon van Aris Pietersz (Arees Pietersz) en Lijsabet Joosten .
   Otr. op 24-10-1648 in Hendrik-Ido-Ambacht.
   Zij waren j.m. en j.d., beiden uit Hendrik-Ido-Ambacht, beiden wonende bij de Eerste Steenoven in het Volgerland van Sandelingenambacht.
   Gerechtelijk vielen zij onder Zandelings-Ambacht en kerkelijk vielen zij onder Hendrik-Ido-Ambacht.

   Hij woonde in 1648 bij de eerste steenplaats in het Volgerland van Sandelingenambacht.

  x 1660   Joost Arensen , † <1680.
   Otr. op 13-3-1660 in Hendrik-Ido-Ambacht.
   Joost Arensen/Adriaensz was wedr. van Jannetje Ariens, won. op Krimpen op d’IJssel, en Trijntie Theunes was wed. van Kornelis Ariens.
   Overleden tussen 1673 en 1680.

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.