Joost Barthelsz Tameris , *Genderen (NB) ±1606 , † >1663.
Zoon van Bartel Hendriks Thameris en Geertruijt Ariens .


x ±1630
    "NN. Harmensdr Marman" .    

x <1660
    Adriana Peters Vennix , * ±1625 , † >1663.

RECHTSBOVEN: De omgeving van Genderen.

Kinderen:
 1. Bartholomeus (Bartel Joosten) Tameris , *Genderen (NB) 1631 , † <1-11-1695 .
  Bartel Joosten trad op als getuige bij de doop van Klaaske Tameris .
   Bartholomeus Joosten Thammerus.
   Bij de Mormonen Family Search wordt vermeld dat hij in 1631 te Genderen werd geboren.

   Bartel Joosten Tameris/Thammerus

  x Genderen (NB) 26-1-1653   Anneken Hendricks Geelhuijs , *Heusden ±1631 , † <1672.
   Otr. op 10-1-1653 in Heusden.
   Barthel Joosten, geb. Genderen, won. Heusden, en Anneken Hendricks, won. Heusden.
   Kinderen o.a. Hendrick, Joost, Willem en Lijsbet.

   Anneken Hendricks Geelhuijsen

  x Genderen (NB) 31-1-1672   Jenneken Teeuwen Boom , *Genderen ±1647 , † <1684.
   Bartel was weduwnaar van Anneke Geelhuijsen. Jenneken was j.d. van Genderen. Zij hadden een dochter Anneke.

   Jenneken Teeuwen/Theunisdr. Boom

   den 23 Novemb. 1681 in Genderen gedoopt: Matteus, zoon van Cornelis Teuwen Boom en Agnietje Claassen van den Biesheuve.
   den 24 octob. 1683 in Genderen gedoopt: Claas, zoon van Cornelis Teuwen Boom en Agnietje Claasse van den Biesheuve.
   den 21 April 1686 [??] in Genderen gedoopt: Emmeke, dogter van Corn. Matheuse Boom ende Angniet van den Biesheuve.

  x Genderen (NB) 6-2-1684   Neeltje Peters Boumans .
   Otr. op 18-12-1683 in Genderen (NB).
   Bartel was weduwnaer van Jenneken Teuwen Boom. Neeltje was j.d. Beijden woonden te Genderen.
   Kinderen: Peter, Willemeintie en Willem.

  10 kinderen


 2. Harmen Joosten Thameris , * ±1635 .
  Harmen Joosten trad op als getuige bij de doop van Joost Bartels Tameris .


 3. Peterken Joosten Thameris , * ±1637 .
  Peterken Joosten trad op als getuige bij de doop van Hendrick Bartels Tameris .
   Zij werd samen met Frans Hendrickszn Geelhuijs vermeld als getuige bij de doop van Hendrick Bartels Thamerus op 16 september 1657 te Genderen.


 4. Hendrick Joosten Tameris , * 1640 , ~ 7-4-1640 , † <1682 .

   Hendrik Joosten was weduwnaar van Joostie Jans met wie hij op 27-4-1664 in Genderen was gehuwd.

   N.B. Er is speculatie over een 3e huwelijk te Genderen op 15-3-1671 met Maijken Hendricksdr van der Mooren, * Genderen ±1647, dochter van Hendrick Corneliszn van der Mooren en Lijsbet Peters. Op Internet wordt zij ook "Maeyke Hendrickx van der Maren" genoemd. Echter, Hendrick’s 2e vrouw, Laurenske Huijge wordt nog in 1708 genoemd als doopgetuige.

   N.B. Het is onduidelijk of Marike en Carel Willem kinderen zijn van Hendrick Bartels Tameris of van Hendrick Joosten Tameris, daar zij beiden een vrouw genaamd Lauresnke hadden. Dat betreft Carel Willem Tameris, gedoopt op 20-11-1689 in Genderen [bron: Salha.nl] en Marike Hendricks Tameris, gedoopt op 17-06-1691 in Genderen [bron: Salha.nl].

  x Genderen 27-4-1664   Joostie Jans .

  x ±1680   Laurenske Huijge van Poederoijen .
   Schatting.

   Lauwerensche Huige van Pouderoijen, weduwe van Henderick Tameris, wonende te Genderen, hertrouwde in Genderen op 12-9-1694 met Hendrik Franken Lankhaar, weduwnaar van (1) Heijltje Peters Boumans en (2) Ariken Klaase van Rijswijk (1649-±1693). Ondertrouw tussen Lauwerensche en Hendrik Lankhaar op 21-8-1694.
   Hendrik Lankhaar had uit zijn 2e huwelijk een zoon Claas en dochters Dingena en Maria Lankhaar. Ariken Claessen van Rijswijk was weduwe van Philip Dircksen van Andel.

   Laurenske Huijge trad op als getuige bij de doop van Lauwerenske Huijgen Tameris .

  5 kinderen


 5. Jan Joosten Tameris , * 1646 , ~Genderen (NB) 28-9-1646 .

  x Genderen (NB) 15-3-1671   Pleuntien Willemse Holleman , *Almkerk ±1645 .

  4 kinderen


 6. Pieter Joosten Tameris , * ±1648 , ~Genderen (NB) 7-1-1649 .

   Pieter/Peter Joosten Tameris. Als 25-jarige is Pieter op 20 mei 1674 te Genderen gehuwd met Teunesken Emits Krol/van Heesbeen en liet met haar op 4-9-1675 in Doeveren en Gansoijen een dochter Helena dopen.


 7. Joost Jooste Tameris , * 1652 , ~ 27-3-1652 .


 8. Dingena Joosten Tameris , ~ 27-3-1652 .

   Een Dingeman Tammeris liet met Jozeinje van Neck op 12-10-1687 in Genderen een dochter Anneke dopen.


 9. Adriaen Joosten Tameris , *Genderen (NB) 1655 , ~Genderen (NB) 28-11-1655 .


 10. Judick Joosten Tameris , *Genderen (NB) ±1660 , † >1731 .

  x Genderen (NB) 29-12-1680   Willem Claesz van der Steeghen , † ±1684.
      Zoon van Nicolaus Nicolai (Claes Claesz) van der Steeghen en Agnieta (Aghneeske Willems) (de) Poorter .
   Overleden tussen 2-5-1683 en 21-8-1684.

   Zoon van Claes Cleasz van der Steeghden en Agnieta Willemsdr de Poorter.

   WILLEM CLAESZN.(VAN DER STEEGHDEN),waarschijnlijk identiek mot Willem
   Steeghe,secretaris van Ganderen,die huwde met Judith Joostdr. Tameris;
   en dan overl.voor 1685. Hij wordt vermeld als Willem Claesz.Versteech,
   secretaris van Gonderen,en voogd van de onmondige kinderen van Anthonis
   Jansz.Doedijns op 14.7.166O,(Hij moet dus toen al meerderjarig zijn
   geweest en dus geboren voor 1635)

  x Genderen (NB) 11-2-1685   Jan Bastiaan Doedijns , * ±1632 , † ±1690.
   Otr. op 28-1-1685 in Genderen (NB).
   Jan was j.m. Bij zijn ondertrouw werd Jan vermeld als corporaal onder de compagnie van de generaal majoor Obdam.
   Judith was weduwe van Willem van der Steghe.
   Beijde woonden te Genderen.
   Geboren ca. 1630/1634. In 1659 was hij meerderjarig.

   Zoon van (Se)Bastiaen Jansz Doedijns, geb. ca. 1600/1610, overl. 1653/1654, en Jenneke Cornelisdr. de With, overl. in of vóór 1642, dochter van Cornelis de With en Catharina van Blockland. Bastiaan was later hertrouwd met Anneke Jansdr de Jonghe, j.d. van Eethen.
   Zie: "Gen. Tijdschr. Midden- en West-Brabant" 2001 en "Ons Voorgeslacht" 1996.

  x Genderen (NB) 31-1-1694   Blees Dirkse Versteegh , * 1658 , ~Genderen (NB) 3-11-1658 , † Genderen (NB) 22-2-1710.

  5 kinderen


 11. Margaretha (Grietje Joosten) Tameris , *Genderen (NB) 1660 , ~Genderen (NB) 20-6-1660 .

   Margaretha is op 27-9-1682 te Genderen gehuwd met Hendrik Mertensz Heijmans Mulder, geboren te Drunen, overleden in 1720.

  x Genderen 27-9-1682   Henderick Martensz (Henderick Martense) de Mulder , † ±1720.
   Kinderen: Joost, Maarten (2x), Grietje, Arien (2x), Ariaantje en Jan Doedijn.

   Hij was een zoon van Meerten Ariens Heijmans Mulder en Grietjen Adriaens Millenaedts. Zij kregen een dochter Agnietje en een zoon Claes.

  8 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.