Judick Joosten Tameris , *Genderen (NB) ±1660 , † >1731.
Dochter van Joost Barthelsz Tameris en Adriana Peters Vennix .


x Genderen (NB) 29-12-1680
    Willem Claesz van der Steeghen , † ±1684.    

    Zoon van Nicolaus Nicolai (Claes Claesz) van der Steeghen en Agnieta (Aghneeske Willems) (de) Poorter .
x Genderen (NB) 11-2-1685 (otr Genderen (NB) 28-1-1685)
    Jan Bastiaan Doedijns , * ±1632 , † ±1690.    

x Genderen (NB) 31-1-1694 (otr Genderen (NB) 26-12-1693)
    Blees Dirkse Versteegh , * 1658 , ~Genderen (NB) 3-11-1658 , † Genderen (NB) 22-2-1710.
Kinderen:
 1. Agnieta Willems (Agnietje Willems) van der Steeghen , * ±1680 , ~Genderen (NB) 9-1-1681 .

   Agnieta is vernoemd naar haar grootmoeder van vader’s zijde.

   AGNIETJE VERSTEEGH(=VAN DER STEEGHDEN), ged. Genderen 9.11.168l(Ned.
   van Ger.) in 1715 lidmaat van de Ned,Ger,kerk te Genderen,tr. ald. o.t./tr,Genderen 3.3./28.3.1?01 met IVO VAN RIJSWIJK, ged.Genderen
   15.10.1673 als zoon van Jan Iwense van Rijswijk en Mayken Tijssen
   Gammeren.
   Uit dit huwelijk:
   * MAAYKE VAN RIJSWIJK?god.Genderen 4.12.1?01,overl.Eethen 12.3. 1762,
   tr.Genderen 19.10.1724 met JOOST VERKUYL, geb. Drongelen ca.1700 als zoon van Antonie Verkuyl en Maria Louworonse van Dijck, Hieruit nageslacht te Genderen.

  x Genderen 28-3-1701   Ivo Jans van Rijswijk , * 1673 , ~Genderen 15-10-1673 .
   Otr. op 3-3-1701 in Genderen.

   Ivo was een zoon van Jan Iwense van Rijswijk en Maijken Tijssen van GAmmeren.

  1 kinderen


 2. Claes Willems van der Steeghen , * 1683 , ~Genderen (NB) 2-5-1683 .
   Den 2e meij Claas, zoon van Willem [??] Steeg[??] en Judit Joosten Mamerus.


 3. Bastiaan Janse Doedijns , * 1685 , ~Genderen (NB) 2-12-1685 , † Genderen (NB) 30-8-1760 .
  Get. bij de overl. aangifte: Geertruij Jans Vos .
   In hun testament van 2-12-1756 noemen zij als voornaamste erfenamen Dirk en Willem Branderhorst, de laatste gehuwd met Johanna Vos. Op 25-8-1760, toen Bastiaan ziek te bed lag, maakten zij echter een nieuw testament op de langst levende.
   Zij bezaten een huis en veel land ter waarde van f 946-0-0.

  x   Geertruij Jans Vos , *Nederhemert ±1706 , † Genderen (NB) 8-4-1764.
      Dochter van Jan Anthoniszn Vos en ?
   Kinderloos huwelijk.
   Dirk en Willem Branderhorst waren haar gelegateerde erfgenamen.
   Geb. ca. 1705/1707.

   Dochter van Jan Anthoniszn Vos en Maria Bastiaansdr van den Biesheuvel.

   Geertruij Jans trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Bastiaan Janse Doedijns .


 4. Joostie Jans Doedijns , * 1688 , ~Genderen (NB) 4-4-1688 , † ±1724 .
   Overleden tussen 17-12-1723 en 26-5-1724.

  x Genderen (NB) 30-3-1721   Aart Gijsberts in ’t Velt , * ±1693 , ~Doeveren 31-1-1694 .
   Otr. op 7-3-1721 in Genderen (NB).

   Zoon van Gijsbert Aerts in ’t Velt (+1729) en Catalijn Colff (+1729) uit Genderen.

   Aart hertrouwde op 1-6-1724 in Meeuwen met Maria Braber, weduwe van Leendert de Roij. Kinderen: Jan en Gijsbert.
   Impost bij het overlijden van Maria Braber is voldaan op 26-11-1750 in Meeuwen. Haar dochter Catharina in ’t Velt trouwde op 21-5-1756 in Meeuwen met Johannes van Dijk, wonende in Almkerk.

   In zijn testament legeerde Jan "ongemunt gout ende silver" aan zijn stiefmoeder Maria Braber , 150 gulden aan zijn halfzuster Catharina in ’t Velt en maakte hij zijn vader, Aart Gijsberts, zijn enige en universele erfgenaam. Op 1-6-1673 herriep Jan dit testament en maakte Adriaen de Rooij tot zijn erfgenaam.


 5. Adriaentje Bleese Versteegh , *Doeveren 1695 , ~Genderen (NB) 22-7-1695 , † Genderen (NB) ±1749 .

  x Genderen (NB) 3-12-1713   Gerrit Harms Branderhorst , * 1680 , ~Hengelo (Gld) 14-3-1680 , † ±1749.

  14 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.