Arien Jacobsz Thoen , * ±1540 , † <1625.
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. ? Pieter Arienssen (Pieter Ariensz) Thoen .

  x   Lijntgen Heijndrix .

  5 kinderen


 2. Pleun Ariensz Thoen , † <29-3-1665 .
  Pleun Ariensz trad op als getuige bij de doop van Jacob Pieterssen , de doop van Arijen Cornelisz , de doop van Jan Leendertsz Thoen .

  x ±1605   Marijken Wouters , † <29-3-1665.
      Dochter van Wouter Pietersz en ?
   Zij woonden aan de Kinderdijk.
   In 1647 hadden zij nog 2 ongehuwde dochters; hun andere kinderen waren toen al getrouwd.
   Op 29-3-1665 werden er 9 nakomelingen genoemd.

   Hun zoon Cornelis trouwde in 1638 met Barber Bastiaenen, dochter van Bastiaen Eldertssen.

   Op 27-7-1647 in Dordrecht comp. Pleun Aryensz Thoen, wonende aan de Kinderdijk, ende Maeritgen Woutersdr, sijne huysvrouwe. Testament. Zij hebben nog twee ongehuwde dochters; de andere
   kinderen zijn al getrouwd.

   Marijken Wouters trad op als getuige bij de doop van Leendert Pietersz (?) , de doop van Marijken Cornelis Muijs (?) .

  11 kinderen


 3. Jacob Arienssen Thoen , † <8-1644 .
  Jacob Arienssen trad op als getuige bij de doop van Pieter Cornelisz Stout , de doop van Marijken Cornelis Muijs (?) .

   Jacob Arienssen Thoen/’t Hoen

   Bij de rekeningen van Alblasserdam over 1633, opgemaakt op den 22e Mey 1634, compt Jacob Adriaensz Thoen, waersman, van aerbeytsloon verschoten penningen ende soeyen: 7:4:0.

   Te Alblasserdam op 18.5.1617 compareerde:
   - Jacob Adri aensz Thoen , geassisteerd met Cornelis Pleunen [Muijs], zijn zw ager, ter e enre; contra:
   - Pieter Woutersz schipper, nombaer en voogd van de vier onmondige weeskinde ren bij den voorn. Jacob Adri enssenin echte geprocu reert bij Sijcken Wouters drzal., geassisteerd met den voor n. Pieter Woutersz met Adriaen Woutersz en Lenaert Woute rsz,, alle ooms van de voorn. kinderen, ter anderen s ijde.
   De weeskinder en: Neeltje J acobs (ca. 13 jaar), Sebastiaen Jacobsz(ca. 10 jaar), Wouter Jacobsz (ca. 6 ja ar) en Adriaen Jacobsz (ca. 1 jaa r).
   Er werd een boedel scheiding opgemaakt.

  x   Sijken Wouters (Sijchen Wouters) , † ±1616.
      Dochter van Wouter Pietersz en ?
   In een weeskamer acte van 18-5-1617 werden hun kinderen genoemd: Neeltje (13 j.), Sebastiaen (10 j.), Wouter (6 j.) en Adriaen (1 j.).

   Te Alblasserdam op 18.5.1617 Comp:
   - Jacob Adri aensz Thoen , geassisteerd met Cornelis Pleunen, zijn zw ager, ter e enre;
   contra:
   - Pieter Wouterszschipper, nombaer en v oogd van de vi er onmondig e weeskinde ren
   bij den voorn. Jacob Adri aenssenin echte geprocu reert bij Sijcken Wouters drzal.,
   geassisteerd met den voor n. Pieter Wouterszmet Adriaen Woutersz en Lenaert Woute rsz,
   alle ooms van de voorn. kinderen, ter anderen s ijde. De weeskinder en: Neeltje Jacobs (ca. 13 jaar), Sebastiaen Jacobsz(ca. 10 jaar), Wouter Jacobsz(ca. 6 ja ar) en Adriaen Jacobsz (ca. 1 jaa r).
   Boedel scheiding.

   Sijchen Wouters trad op als getuige bij de doop van Neeltge Pleunen Thoen .

  x Oud-Alblas 27-1-1619   Gouchien Thonis , † >7-1644.
   Otr. op 5-1-1619 in Alblasserdam.
   Kinderen: Sijtgen en Machteltgen (2x).

   Zij had een broer Bastijaen Tonisz te Oud-Alblas.

   Op 29-7-1633 in Dordrecht comp. Sijcken Jacobs, bejaarde en ongehuwde dochter, wonende aan de Kinderdijk te Alblasserdam. Zij legateert aan haar moeder Gouchien Thonisdr, laest weduwe van Jacob Aryensz Thoen.

  7 kinderen


 4. Neeltgen Arijens Thoen , † >8-5-1548 .
  Neeltgen Arijens trad op als getuige bij de doop van Bastijaentken Pleunen Thoen .

   Neeltgen verkocht op 13-6-1664 aan Dorothea Berck, de ambachtsvrouwe, een windkorenmolen met huis, staande op het Stek bij de haven voor 3000 gulden.

   Neeltgen’s kleinzoon, Arien Joppen, legateerde zijn bezit aan haar, omdat hij destijds bij haar gewoond had.

  x ±1610   Cornelis Pleunen Muijs , † <28-12-1649.
      Zoon van Pleun Muijs (?) en ?
   Kinderen: Pleuntgen, Pieter, Jan, Aertien, Neeltken en Marijken.

   Hun dochter Aertien trouwde met Arijen Joppen van (N)oort, zoon van Jop Adriaensz van Oort en Marijke Cornelis van den Donck.

   Cornelis Pleunen trad op als getuige bij de doop van Bastijaentken Pleunen Thoen .

  6 kinderen


 5. Sijkin Ariens ( Thoen) .
  Sijkin Ariens trad op als getuige bij de doop van Neeltge Pleunen Thoen , de doop van Aertien Cornelisse Muijs (?) , de doop van Neeltgen Leenderts ( Thoen) (?) .

  x   Pieter Pauwelssen , † <1640.
   Kinderen: Lenert, Leendert, Jan, Jacob, Willem en nog een onbekend kind.

   Pieter had een broer Cornelis en wsl. een broer Willem en een zus Anneken.

  x Alblasserdam 29-7-1640   Joost Woutersz .

   Joost was weduwnaar van Pleuntge Segers.
   Joost was een zoon van Wouter Jansz en Beeldekin Jans.

  6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.