Jan Jansz van den Tijmpel , * ±1340 , † ±1403.
Zoon van Jan Jansz van der Tijmpel .


Kinderen:
 1. Machtild Jansdr van den Tijmpel , † Maasdam 11-1421 .
   Machteld van Slingeland Jansdr., geb. ca. 1375 (geschat), met enige van haar kinderen verdronken tijdens de Sint-Elisabefhsvloed in 1421, op het slot Duyvesteyn te Poelwijk, eertijds een dorp gelegen tussen Puttershoek en Maasdam.

   De Sint-Elisabethsvloed van 1421 was een watersnoodramp in de graafschappen Zeeland en Holland die plaatsvond op of rond 19 november 1421, de naamdag van Sint-Elisabeth.

   Zij was getrouwd met Arent Booth, heer van Barendrecht, geb. rond 1375, wonachtig op Huis Duivestein in de Hollandse Waard. Arent Booth is overleden op 18-11-1421.
   Hun zoon Jan Aerts Booth was rentmeester van de heer van Strijen. Hij is overleden op 3-2-1449 in Utrecht.

   Arent Booth was een zoon van Cornelis Aertsz Booth en Beatrix van Ratingen.

  x   Aart Boot , † 1441.
   Kinderen: Jan, Kornelis, Elisabeth en Beatrix.

   Aart Boot van Barendrecht, getroud met joffr. Machtild van Slingeland, Jans dochter, woonde op Duyvesteyn in 1421, toen hij met vijf onbegeven kinderen verdronk, waarna nog vier kinderen achter bleven.

   Aart is een zoon van Kornelis Boot van Barendrecht, Heeren Aartszoon, Burgemeester in Dordrecht in 1396. Kornelis was geh. met joffr. Beatrix van Ratingen, dochter van Wormboud, Heeren Tielmanszoon.
   Aart had o.a. een broer Wouter en een zus Machtild.


 2. Geertruijd Jansdr van den Slingeland .

   Geertruijd van Slingeland Jansdr., geb. ca. 1370 (geschat), tr. Barthout Woutersz., tresorier van Dordrecht (1400); hij hertr. Alijt van Naerssen.


 3. Otto Jansz van Slingeland , * ±1365 , † 1400 .

  x   Geertruijd Sarijs Reijnoutszdr , † >7-1401.

  1 kinderen


 4. Margaretha Jansdr van den Slingelandt , * ±1375 , † Poelwijk ±1420 .
   Overl. op Slot Duyvesteyn te Poelwijk.
   Geschat geboortejaar.

   In den jare 1412 is geweest Godschalk Oem, knape, zoon van heer Tielman Oem, Ridder, en van vrouwe Margriete, dochter heeren Jans van Slingeland, knape, blijkt bij vestigt-brief, gepasseerd voor schepenen van Dordrecht, in den jare 1412. Er was ook een scheiding tussen d’Erfïgenamen van Jouftr. Katbarina Jans Weduwe vanSlingeland, zijnde indate den xvij. December Anno 1428.

   "Margriet van Slingelandt H r Jansdogter trouwde 1403 Tielman Oem. Ridder H r Godschalcsz. en vrouwe Catharina van Woude. Scheepe in Dordrecht 1412. 1417. uijt deese is voortgesproote het Geslagt van Oem van Wijngaarde beschreeve in de Hollandse Ridderschap."

  x 1403   Tieleman Godschalksz Oem .
   Kinderen: Godschalk, Jan-Otto, Gerrit en Anna.

   Tielman Oem, Heeren Godschalk Oemszoon, was Schepen in Dordrecht Anno 1412; hy hadde Getroud 1403. Joffr. Margriet van Slingeland, Heeren lans dochter van den Tympel, gezeyd Sliugeland.
   Kinderen: Godschalk, Jan, Gerrit, Dirk, Elisabeth, Petronella en Anna.

   Tielman was een zoon van Godschalck Oem Tielsmansz. en òf Catharina van der Woude òf Soete die Brouwer Jansdr.

   "Goodscalc Oem (Tielmansz.), floreerde a° 1403, g[etrouwd] m[et] Soete die Brouwer Jansdr. (Gouthoeven dicit Catarina vande Woude die wede was 1403), wonnen 2 sonen: Goodscalk Oem, hooftman van die van Dordrecht voor Jan van Beyeren in ’t beleg voor Leijden, [en] Tielman, schepen a° 1412, a° 1403 g[etrouwd] m[et] joffr. Margriet van Slingelant Jansdr. vanden Tijmpel, en wan: Lijsbet Oem, Goodscalk, le Heer van Wijngaerden, Jan, Gerrit, Dirck, Adriana".

   22 jan. 1485 (= 1486): Tielman Oem heren Goodschalcxz., meester Jan Duijck heren Willemszoen en de voogden van Otte van Slingelants onmondige kinderen, leggen als tresoriers van Dordrecht in het jaar 1484 een verklaring af over de rekening.

   Sententie op 1 juni 1487 in de zaak tussen Tielman Oem van Wijngaerden, ter ene zijde, en de erfgenamen van wijlen Adriaen Palays, onder andere Pieter van Slingelant Dircksz. en Jan van Slingelant, betreffende 25 pond groot Vlaams.

   Zie: Nederl. Leeuw 2001.

  7 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.