Barbera Jans (Berber Jans) Timmerman , * 1680 , ~Sint Anthoniepolder 27-10-1680 , † >1764.
Dochter van Jan Gijsberts Timmerman en Neeltien Jacobs (Neeltgen Jacobs) .


x Mijnsheerenland ±1713
    Sebastijaan Leenderts (Bastiaen Leendertsz) Kooijman , * 1685 , ~Sint Anthoniepolder 1-10-1685 , † 1747.
Kinderen:
 1. Neeltje Bastiaans Kooijman , * 1714 , ~Mijnsheerenland 8-4-1714 .
  Neeltje Bastiaans trad op als getuige bij de doop van Jan Bastiaans Veld .


 2. Leendert Bastiaanse Kooijman , * 1715 , ~Mijnsheerenland 10-11-1715 , † Sint Anthoniepolder 6-1772 , [] Sint Anthoniepolder ±22-6-1772.

  x ±1750   Pleuntje Ewouts van Luijck , * ±1727 , † Sint Anthoniepolder 4-9-1807.

  5 kinderen


 3. Jan Kooijman , * 1717 , ~Mijnsheerenland 29-8-1717 , † ±1719 .


 4. Maaijke (Maijke Bastiaans) Kooijman , * 1719 , ~Mijnsheerenland 13-8-1719 .

   Sint-Anthoniepolder, 19-5-1761:
   Bastiaan in ’t Veld, getrouwd met Maijke Kooijman, heeft verkocht aan Leendert Kooijman, Jaapje Kooijman en Neeltie Kooijman:
   - Eerst een vierde part in een klein
   huisje, zijnde het overgeblevene van een groter huis en schuur, ‘over eenige jaaren verbrant’ en
   - Verder nog een vierde part van het erf op het Zwanegat binnen de jurisdictie van Sint-Anthoniepolder.
   - Nog een vierde part in 1 morgen 547 roeden weiland gelegen in de Boesem onder Sint-Anthoniepolder.

  x Numansdorp 7-5-1752   Bastiaan Jans Veld , * 1723 , ~Numansdorp 14-3-1723 .
      Zoon van Jan Bastiaanze in ’t Veld en Neeltje (Nelletje Pieters) van Dam .
   Mey 7: Bastiaan in ’t Velt met Maaijke Bastiaansd. Cooimans. Kinderen: Jan, Bastiaan en Pieter, die alle drie de volwassen leefijd bereikten, trouwden en kinderen kregen.
   Tweelinge Bastiaan en Pietertje. Getuijge voor Bastiaan: Lijsbet Bastiaanze van Dam.

   Sint-Anthoniepolder, 14-5-1755:
   - Barber Timmerman, weduwe van Bastiaan Kooijman, vanwege het vruchtgebruik,
   - Leendert Bastiaansz. Kooijman,
   - Neeltie Bastiaansdr. Kooijman,
   - Bastiaan Jansz. in ’t Veld getrouwd met Maijke Kooijman en Jaapje Kooijman;
   Zij zijn alle meerderjarig en kinderen van Bastiaan Kooijman en hebben verkocht aan de heer Wouterus van Oorschot en
   juffrouw Levina van Oorschot wonende te Amsterdam 3 morgen land gelegen in SintAnthoniepolder.

   Get. bij de doop: Lijsbeth Bastiaans van Dam .

  3 kinderen


 5. Jan Bastiaans Kooijman , * 1721 , ~Mijnsheerenland 19-10-1721 .


 6. Jaapje Bastiaens Kooijman , * 1723 , ~Mijnsheerenland 19-12-1723 , † <1780 .

   Jaapje Bastiaensz Cooijman beviel van een buitenechtelijk dochtertje Adriana. Nadat ze de kerkeraad met bittere tranen beloofde zich aan de censuur te zullen onderwerpen, gaven de broeders haar toestemming om haar kindje te laten dopen. Echter, vanwege de te verwachten grote toeloop vanuit de gemeente, meldde Jaapje zich ziek.
   Twee en een half jaar later spraken de broeders van de kerkeraad haar nogmaals erop aan om haar dochtertje toch te laten dopen. Opnieuw weigerde Jaapje. De censuur bleef gehandhaafd en ze mocht niet deelnemen aan het Avondmaal.
   Het duurde nog bijna twee jaar eer Jaapje zover was om haar dochtertje Adriana ten doop te houden.

  x ±1770   Pieter Cornelisz Monster , *Sint Anthoniepolder ±1729 , † Sint Anthoniepolder 29-7-1810.
      Zoon van Cornelis Ariesz Monster en Annetje Pieters Vogelaar .
   Pieter Corn. Monster
   Dag van ’t overlijden: 1810, den 29e van Hooijm.
   Ouderdom: 81½ jaar
   Woonplaats: Ant. Polder
   Gehuwd. Nalatende een wede. en 4 kinderen uit 2 huwelijk.

  1 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.