Ghijsbert Adriaensz (Gijsbert Arijensz) Timmerman , † 1661.
Zoon van Adriaen Lenaertsz Smit en NN. .


x ±1625
    Berbertje Adriaens (Berbertje Ariensen) (van der Swaen) , † >1641.

RECHTSBOVEN: De kerk in de Sint Anthoniepolder, waar Ghijsbert Arijensz. zijn kinderen liet dopen.

Kinderen:
 1. Pietertgie Gijsberts van de Polder , † ±1659 .
   Overl. tussen voorjaar 1658 en begin 1660.

  x <1650   Aert Pietersz Aertman , † 22-4-1677, [] Numansdorp .
   Zij waren lidmaat te Crosmtrijen met attestatie van Strijen rond 1655-56. Wsl. hadden zij een dochter Rookje, die haar 2e dochter met de naam Pietertje doopte.
   Hij is in de kerk van Numansdorp begraven.

   Aert Pietersz. Aertman/Aerdemans was berutschipper van Strijen op Dordrecht, nadien schipper op de Oosterse Schuijring van de Numanspolder, op de Middelsluis onder Cromstrijen.

   Aert was een zoon van Pieter Arijensz. Aertman, schipper te Strijen, beurtschipper op Dordrecht en schepen van Strijen. Mogelijk was Aert’s moeder een dochter van ene Bastiaen de Laeij.

  1 kinderen


 2. Adriaen Gijsbertz (Arij Gijse) (van de) Polder , † Numansdorp 22-4-1677 , [] Numansdorp .
   Arij en zijn vrouw Marigje werden in een graf in de kerk te Numansdorp bijgezet, later gevolgd door hun dochter Neeltge.

   Hij was boer te Numansdorp. In 1662-64 was hij schepen van Cromstrijen en in 1664-65 schepen van Numansdorp. In de verponding van Cromstrijen werd hij aangeslagen voor gegoedheid van 3000 gld. in 1667.

  x <5-1657   Maergie Willems (Marechje Willems) , † 27-2-1692, [] Numansdorp .
   Arij Gijse Polder en Marigje Willems, echteluiden, worden lidmaat te Numansdorp op 19-10-1664. Zij hadden een dochter Neeltge, die trouwde met Jelijs Isacxsz Maesdam.
   Zij is in Numansdorp in de kerk begraven.

  1 kinderen


 3. Pieter Gijsbertsz van de Polder , * ±1629 , ~Sint Anthoniepolder 2-1-1630 , [] Klaaswaal 30-8-1698.
   Pieter Gijsbertsz. is overl. tussen 5-4-1677 en 1683.

   Pieter Gijsbertsz. Timmerman alias Van de Polder.

   In 1664 werd hij vermeld in de Sint-Anthoniepolder.

   In het rampjaar 1672 leverde Pieter Gijsbertsz. hooi of stro aan de legers van de Prins van Oranje. Hij was toen een weerbaar man met een piek.

   Pieter Gijsbertsz. was boer in Nieuw-Cromstrijen en in 1676-77 heemraad van Nieuw- en Klein-Cromstrijen.

  x Sint Anthoniepolder 5-4-1665   Pleuntie Huijgen Blaeck , * 1633 , ~Sint Anthoniepolder 30-10-1633 , [] Klaaswaal 30-8-1698.

  2 kinderen


 4. NN. Gijsberts Timmerman , * 1632 , ~Maasdam 12-9-1632 .
  Get. bij de doop: Lijntje Bastiaenen (Lijntgen Bastiaens) .
   Doopget. Lijntie Bastiaens, vrouw van Huijch Pieters.

   De naam van dit kind is onbekend.


 5. Neeltje Gijsberts , * 1634 , ~Sint Anthoniepolder 10-12-1634 , † >1679 .
   Doopget. Anneken Arissen.

  x Puttershoek 5-11-1662   Jan Hendricksz Verrijp , * 1634 , ~Puttershoek 2-4-1634 , † ±1679.
      Zoon van Heijndrick Joostensz Verrijp en Maergie Leenderts (Maertge Leenderts) van Driel .
   Otr. op 14-10-1662 in Sint Anthoniepolder.
   Neeltje Gijsbertsdr. was j.d. van de Sint Anthoniepolder en Jan Hendricksz Verrijp was j.m. van Puttershoek.
   Overl. in de periode 1678-80.

   Jan was een zoon van Hendrick Joostensz. Verrijp, boer te Puttershoek, en Maergie Leenderts van Driel.


 6. Anneke Gijsberdts , * 1637 , ~Sint Anthoniepolder 3-5-1637 , † ±1639 .


 7. Jan Gijsberts Timmerman , * ±1638 , ~Sint Anthoniepolder 23-1-1639 , † ±1703 .

  x Puttershoek 12-10-1670   Neeltien Jacobs (Neeltgen Jacobs) , *Puttershoek ±1655 , † ±1703.

  8 kinderen


 8. Annigje Gijsberts (Anneken Gijsberts) , * 1641 , ~Sint Anthoniepolder 8-12-1641 , † >1719 .
  Get. bij de doop: Lijntje Bastiaenen (Lijntgen Bastiaens) .
   Doopget. Lijntie Bastiaens, vrouw van Huijch Pieters.

   Anneken/Annigje/Annichie Gijsbertsdr.

   Annigje Gijsberts, wed. Pieter Michielse Vervoorn, is een dochter van Barber Ariens van der Swaan. Zij ontving 2 mr. 448 roeden land onder Puttershoek volgens het testament van Lena Arijens Cranendonck, wed. v. wijlen Jacob Snaijer, opgemaakt op 10-2-1720.

  x Puttershoek 14-2-1666   Pieter Machielse Vervoorn , † ’s-Gravendeel 26-8-1702.
   Otr. op 23-1-1666 in Puttershoek.
   Annichie Gijsberts was j.d. van de Sint Anthoniepolder, wonende te Puttershoek, en Pieter Machielsz. was j.m. van Klaaswaal, wonende te ’s-Gravendeel.
   ’s-Gravendeel: "Den 26 augustij 1702 ontfangen van Andries Pieterse Vervore drie guldens voort regt van begraven van sijn vader genaemt Pieter Mighielse Vervoren, aengevinge gedaen hebbende onder de classis van drie gulden, dus f 3:0:0."

   Pieter Machiels Vervooren, een gareelmaaker, wordt in maart 1680 vermeld aan de Zuijdvoorstraet in ’s-Gravendeel. In ’s-Gravendeel was hij diaken (1681-82 en 1688-89), ouderling (1693, 1696-97, 1702) en schepen (1693, 1696-98 en 1700).

   Pieter was een zoon van Machiel Andriesz. Vervooren, gareelmaker te Klaaswaal.

   Op 17-9-1682 in Maasdam was sprake van "Willem Michielsen Vervooren, als getrouwd hebbende Lena Jans Maesdam, wonende op Klaaswaal".

   Get. bij de overl. aangifte: Andries Pieters Vervoorn .

  1 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.