Commertje Dircx ( Tol) , * ±1620 , † >3-1689.
Dochter van Dirck Arijensz Tol (???) en Leentgen Gijsbrechts (???) .
Commertje Dircx trad op als getuige bij de doop van Cornelis Claassen Weeda , de doop van Kommertje Kornelis Klootwijk .


x
    Cornelis Pietersz Weeda .

RECHTSBOVEN: Commertje Dircx was als bestemoeder (=grootmoeder) getuige bij de doop van haar kleindochter Kommertje Klootwijk op 23-2-1681 in Heinenoord

Kinderen:
 1. Dirck Cornelisz Weeda , *Mijnsheerenland ±1640 .

   In 1672 lid van de weerbare mannen Piekenier.

   N.B.
   Ene Marigje Pieters Van REES, trouwde, kerkelijk huwelijk
   rond Jun 1730, met Arie Teunis Stam (*±1680).
   Zij werd geboren 1706, gedoopt 26 Sep 1706, overleden 1736, begraven 14 Jan 1736 in ’s-Gravendeel. Zij was een dochter van Pieter Jans Van REES en Commertje Dirks WEEDA.

  x ±1664   Maijken Ariens Onderdijk .
      Dochter van Arie Jans Onderdijk en ?
   Kinderen: Neeltje, Arij, Commertje, Leendert, Gerrit en Lijntje.

   Maijken Ariens trad op als getuige bij de doop van Lijntge Claes Weeda .

  7 kinderen


 2. Pieter Cornelisz Weeda , *Mijnsheerenland ±1645 .

  x Mijnsheerenland 1666   Neeltje Ariens Onderdijk , *Heinenoord ±1645 , † <5-1696.
      Dochter van Arie Jans Onderdijk en ?
   Otr. op 24-4-1666 in Klaaswaal.

  x   Annigje Dirks van der Linden , *Zuid-Beijerland <1680 .
   Otr. op 19-5-1696 in Nieuw-Beijerland.

   Nieuw-Beijerland, 1696: Den 19 meij Pieter Cornelisse Weeda, weduwenaar van Neeltje Ariens Onderdijk, geboortig van Mijnsheerenland en woonende op de Westmaas, met Annigje Dirks vander Linde, weduwe van Jogghem Jacobse Htzaard, geboortig van den Hitzaart ende woonende onder Nieubeijerland.


 3. Arijen Cornelisz (Arie Cornelis) Weeda , *Mijnsheerenland ±1647 , † <1701 .
   Op 17-2-1700 was in Mijnsheerenland sprake van een belending aan de weduwe van Arij Cornelis Weeda.

   Arien Cornelis Weeda compareert op 12-12-1687 voor de secretaris van Mijnsheerenland en verklaart een huis en erf gekocht te hebben aan de Westdijk, welk huis hij gekocht heeft voor een bedragvan 325 gulden, die hij met jaarlijks met 50 gulden wil afbetalen. Met onderschrift van Leendert Coomen en handmerk van Aryen Cornelis Weeda.

   Mijnsheerenland, 15 mei 1688:
   Cornelis Cooman, mede-schepen in Mijnsheerenland, verkoopt voor 325 C.gulden een huis en erf aan de Westdijk aan Aryen Corneliss Weeda. Oost voormelde dijk, zuid de koper zelf, west de onderberm en noord Aryen Dircx van den Bergh.

   Mijnsheerenland, 6-6-1702: Rekening der uitgifte en ontvangst der boedel en goederen van Arie Cornelis Weda en diens huisvrouw Heijndrikje Adriaans den Ouden.
   Genoemd worden:
   - Pieter Cornelis Weda en Pieter Adriaans den Ouden, testamentaire voogden over de nagelaten weeskinderen van Cornelis Ariens Weda,
   - Machteldje Ariens Weda,
   - Willem Goverts, die het huis aan de Westdijk voor 120 gulden heeft gekocht,
   - Arij timmerman i.v.m. het maken van de doodkist voor 6 gulden en 10 stuivers en het maken van het graf voor 4 gulden en 13 stuivers,
   - Jacob Dirks Winter, i.v.m. leverantie van 2½ vaten bier op het doodsmaal,
   - Gerrit Heijndrik Baers, i.v.m. wagenvracht,
   - Jacob Kroeff i.v.m. levernatie van waren,
   - Jacob Jans smit i.v.m. het zolderen van het koren,
   - de kinderen van Claas Cornelis Weda, Maarten Cornelis Weda en Dirk Teunis van Dijck i.v.m. het ingaren der boecedulle,
   etc.

  x ±1682   Hendricxie Arijens den Ouden , † <1703.
   Otr. op 25-10-1681 in Westmaas.


 4. Magdaleentje Cornelis (Lintie Cornelis) Weeda , * ±1648 , ~Westmaas 23-2-1649 .
  Lintie Cornelis trad op als getuige bij de doop van Cornelis Dirkszen Weeda .
   Ook de 22e in Mijnsheerenland wordt als doopdatum en -plaats genoemd.

   Zij was een dochter van Cornelis Weeda en Kommertie.

  x Westmaas 21-11-1674   Kornelis Krijnen Klootwijk , † ±1701.
      Zoon van Crijn Aertsz (Krijn Aertsz) Klootwijk en Janneken Dingemans .
   Otr. op 10-11-1674 in Westmaas.
   Kinderen:
   - Janneke, ged. 27-10-1675,
   - Cornelis, ged. 25-4-1677, tr. Gieltje Ariens van Wijk,
   - Krijn, ged. 22-11-1679,
   - Geerit, ged. 22-11-1679,
   - Kommertje Cornelisse Klootwijk, ged. Heinenoord 23-2-1681, tr. Cornelis Janse van der Poel, ged. 14-7-1680, zn. van Jan Cornelisse van der Poel en Barber Jans van der Loff,
   - Arijaentie, ged. 8-8-1683,
   - Jacoba Sarlotta, ged. 15-4-1686.

   Mijnsheerenland, 16 mei 1690:
   De kinderen van Cornelis Pieters Weeda verkopen aan Cornelis Bastiaens Ruijter een huis en erf aan de Westdijk. Oost: de dijk, west: de Bermsloot, zuid: Maertie Symonse en noord: de
   weduwe van Heijnrick Jochims.
   Genoemd: Dirck Cornelis Weeda, Pieter Cornelis Weeda, Cornelis Crijne, gehuwd met Lintie Cornelis Weeda, en Aryen Cornelis Weeda, alle kinderen en erfgenamen van Cornelis Pieters
   Weeda.

   In mei 1697 zou Cornelis Krijnen het werk op de Oude Zomerlandse molen overnemen van zijn vader Krijn, die 50 jaar lang molenaar op die molen was.
   Beroep: Molenaar van 1697 tot 1700

  7 kinderen


 5. Claes Cornelisse Weeda , *Mijnsheerenland ±1650 , † Mijnsheerenland <5-1689 .

  x Cillaarshoek 3-5-1674   Cornelia Pieters Vermeulen , *Cillaarshoek ±1650 , † <11-4-1689.

  3 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.