Dirck Arijensz Tol , [] Rotterdam, Charlois 8-10-1653.
Zoon van ? .


x
    Leentgen Gijsbrechts , † ±1670.
Kinderen:
 1. Aert Dirckse (Aert Dircxsz) Tol , † >3-1675 .

   Aert Dircks trouwde met
   1) Ariaentje Hermans,
   2) Trijntje Wouters, otr. 8-12-1645 in Ridderkerk, tr. in Heinenoord;
   3) Pietertgen Willemsdr.

   Aert Dircxsz. Tol als man en voogd van Pietertgen Willemsdr. bekende op 5-6-1654 schuldig te wezen aan de nagelaten weeskinderen van zaliger heer Huijbert van der Meer tot Rotterdam de som van 1800 gld.

   Bij de 1000ste Penning van Charlois van 1660 was sprake van "Aert den Tol als getrouwt hebbende d’ wedue van Arye Claes van Schie".

   Begraven in Charlois in 1668 op November 28: Aart den Tolsvrouw.

   Charlois, d.d. 21-4-1661: Jan Sijmonsz. Barnardus onze inwoner en heeft getransporteerd aan Aert Dirckxsz. Tol mede onze inwoner zeker erf in Charlois omtrent Smitshoek aan de Charlois Lagendijk.

   aart dirckse tol, wonende te charlois, verklaart schuldig te zijn aan pieter cornelisse verschoor de somma van vijftig caroligulden wegens de koop van melkkoeien. hij belooft het geld terug te betalen tegen de charloisse kermis in 1662 of aan handen van robbert aartse wagenmaecker. de akte wordt gepasseerd ten huize van notaris dirck cornelisse van der spuij op 6 oktober 1661 in bijzijn van de getuige jacob verschoor en door alle partijen ondertekend.

   Charlois, d.d. 16-3-1663: Aert Dirckxsz. Tol, onze inwoner, als monderlinge procuratie hebbende van zijn moeder Leentgen Gijsbertsdr., weduwe van Dirck Arijensz. Tol, heeft getransporteerd aan zijn broeder Abraham Dirckxsz. Tol, coopman binnen Rotterdam: 1 morgen 2 hond 25 roeden teelland in Dirck Smeetsland onder Charlois.

   Aert Dircxsz. Tol bekende getransporteerd te hebben aan Gerrit Pietersz. Barendrecht 3 morgen 496 roeden land gelegen in Charlois op 2-3-1669.

   Charlois, d.d. 7-11-1671: Floris Dircxsz. Toll, Aert Dircxsz. Toll en Jacob Dircxsz. Toll, zowel voor hem zelf en zich sterk makende voor zijn broeder Pieter Dircxsz. Toll; alle kinderen en erfgenamen van Leentje Gijsbertsdr. Toll bekende verkocht te hebben aan Gijsbert Dircxsz. Toll zeker huising, erf en bergen op Smitshoek onder Charlois.

   Aert Dircxsz. Toll bekende verkocht te hebben aan Gijsbert Dircxsz. Toll zijn broeder zeker huis, erf en schuur onder Charlois op 28-4-1675.

  x   Ariaentje Hermans .

  x Heinenoord ±1646   Trijntgen Wouter Elderssen , * 1606 , ~Rijsoord (ZH) 25-11-1606 , † <6-1654.
      Dochter van Wouter Ellaertsz en Adriaentgen Jans .
   Otr. op 8-12-1645 in Ridderkerk.

   Willem Pleunen Fortuijn, inwoner van Ridderkerk, als getrouwd hebbende Maijken Wouter, nomine uxoris, en ook namens Eldert Woutersen en Aert Dircsen Toll, als getrouwd hebbende Tiijntgen Woutersdr. , tezamen kinderen en erfgenamen van Wouter Ellertsen en Adriaentgen Jansdr. , transporteerden op 31 mei 1649 aan de heer Johan van Duel Duexsen, hoogheemraad van het dorp Ridderkerk, 1 merge zaailand met de beteling daarop in Veerenambacht in de jurisdictie van Ridderkerk.

  x <1655   Pietertgen Willems , [] Rotterdam, Charlois 28-11-1668.
   Begraven in Charlois in 1668 op November 28: Aart den Tolsvrouw.


 2. Cornelis Dircks (Cornelis Dircsz) Toll , † >7-1673 .

   Charlois, d.d. 4-8-1673: Floris Dircxsz. Toll, Aert Dircxsz. Toll en Jacob Dircxsz. Toll, als procuratie hebbende van Cornelis Dircxsz. Toll (procuratie voor notaris Van Bergen tot Beijerland d.d. 10-7-1673), en de voorn. Jacob Dircxsz. Toll nog als mondelinge last
   hebbende van Pieter Dircxsz. Toll en de weeskinderen van Abraham Dircxsz. Toll haar in
   deze vervangende, alle kinderen en erfgenamen elk voor een zevende part van haar moeder Leentje Gijsbertsdr. zaliger hebben getransporteerd aan Gijsbert Dircxsz. Toll haar broeder zekere zes zevende parten in 3 morgen 501 roeden land gelegen in Charlois in het Coppelleblok.


 3. Abraham Dircks Toll , † <1669 .

   Charlois, d.d. 3-6-1661: Abraham Clementsz. Pors geassisteerd met zijn voogden en vrienden Bastiaen Jansz. aen de Wech en Dirck Aertsz. Verschoor hebben door overwijzeing van Abraham Tol getransporteerd aan Werebout Jansz. aen de Wel onze inwoner 7,5 hond zaailand in Charlois in het Katendrechtse Blok.

   Charlois, d.d. 16-3-1663: Aert Dirckxsz. Tol, onze inwoner, als monderlinge procuratie hebbende van zijn moeder Leentgen Gijsbertsdr., weduwe van Dirck Arijensz. Tol, heeft getransporteerd aan zijn broeder Abraham Dirckxsz. Tol, coopman binnen Rotterdam: 1 morgen 2 hond 25 roeden teelland in Dirck Smeetsland onder Charlois.

   Charlois, d.d. 6-3-1664: Leentgen Gijsbertsdr., weduwe van Dirck Arijensz. Tol, heeft getransporteerd aan Abraham Dircksz. Tol, wonende in Rotterdam, een vierde part en een zesde part in 1 morgen 4 hond 50 roeden land gemeen en onverdeeld in Charlois in het Vlamings Blok waarvan de resterende parten toekomen de heer van Duijckenburch cum socijs.

   Charlois, d.d. 27-12-1662: Bastiaen Woutersz. wonende in Poortugaal heeft getransporteerd aan Abraham Dirkxsz. Tol coopman te Rotterdam 1 morgen 2 hond 25 roeden weiland in Dirck Smeetsland onder Charlois.

   Charlois, d.d. 4-8-1673: Floris Dircxsz. Toll, Aert Dircxsz. Toll en Jacob Dircxsz. Toll, als procuratie hebbende van Cornelis Dircxsz. Toll (procuratie voor notaris Van Bergen tot Beijerland d.d. 10-7-1673), en de voorn. Jacob Dircxsz. Toll nog als mondelinge last
   hebbende van Pieter Dircxsz. Toll en de weeskinderen van Abraham Dircxsz. Toll haar in
   deze vervangende, alle kinderen en erfgenamen elk voor een zevende part van haar moeder Leentje Gijsbertsdr. zaliger hebben getransporteerd aan Gijsbert Dircxsz. Toll haar broeder zekere zes zevende parten in 3 morgen 501 roeden land gelegen in Charlois in het Coppelleblok.

  x   Ariaentje Jacobs .
   In aug. 1673 ws sprake van "weeskinderen van Abraham Dircxs Toll".

   Charlois, d.d. 24-11-1668: Huijbrecht Sijmonsz. van der Swet, als getrouwd hebbende Ariaentje Jacobsdr., weduwe van Abraham Dircxsz. Toll, bekende verkocht te hebben aan Gijsbert Dircxsz. Toll een gerecht vierde part en zesde part in 1 morgen 450 roeden land gemeen en onverdeeld gelegen in Charlois in het Vlamingsblok waarvan de resterende parten toekomt de heer van Dijckenburch cum socijs.


 4. Isaak Dircksz Tol , † <2-1660 .
   Overl. ná 1553 en vóór 14-1-1660.

   Rotterdam, 14-1-1660:
   De broers Abraham en Pieter van Tol, mede-erfgenamen van hun broer Isaack Dircxsz Tol, en curators over zijn boedel, verkopen aan Dirck Jansz int Velt, wonend in Capellen aan de sGravenwech, vader van Tryntgen Dircxdr., de weduwe van Isaack Dircxsz Tol, met haar toestemming, de inboedel, huisraad, kleding en sieraden van Isaack, zoals in de inventaris beschreven, die op 22-11-1659 vastgesteld is voor mr. Franchoys Verboom, schout, en Hendrick van Minnebeeck, schepenen. De prijs is 700 gulden.

  x   Trijntgen Dircxdr int Velt .
      Dochter van Dirck Jansz int Velt en ?

   Rotterdam, 14-1-1660:
   Dirck Jans Int Velt, wonende aan de ’s Gravenwech in Capelle, vader van Trijntge Dircx, weduwe van Isaack Dircxsz Tol, aan de ene kant en Abraham en Pieter Dircxsz Tol, broers en samen met hun 5 andere broers erfgenamen van genoemde Isaack, mede namens hun moeder Leentge Gijsbrechts, weduwe van Dirck Aryensz Tol, aan de andere kant geven te kennen dat zij uit de erfenis van genoemde Isaack en Trijntge een obligatie van 600 gulden tegoed hebben. Dirck Jansz Int Veldt heeft bovendien nog ongeveer 200 of 300 gulden en Abraham en Pieter met de anderen ook nog ongeveer 400 of 500 gulden tegoed aan boekschulden. Om andere schuldeisers in de nalatenschap niet tekort te doen besluiten zij af te zien van hun vorderingen en maken met elkaar een regeling voor de afhandeling van deze schulden.


 5. Pieter Dircksz Tol , † >10-1671 .

   Rotterdam, 14-1-1660:
   Dirck Jans Int Velt, wonende aan de ’s Gravenwech in Capelle, vader van Trijntge Dircx, weduwe van Isaack Dircxsz Tol, aan de ene kant en Abraham en Pieter Dircxsz Tol, broers en samen met hun 5 andere broers erfgenamen van genoemde Isaack, mede namens hun moeder Leentge Gijsbrechts, weduwe van Dirck Aryensz Tol, aan de andere kant geven te kennen dat zij uit de erfenis van genoemde Isaack en Trijntge een obligatie van 600 gulden tegoed hebben. Dirck Jansz Int Veldt heeft bovendien nog ongeveer 200 of 300 gulden en Abraham en Pieter met de anderen ook nog ongeveer 400 of 500 gulden tegoed aan boekschulden. Om andere schuldeisers in de nalatenschap niet tekort te doen besluiten zij af te zien van hun vorderingen en maken met elkaar een regeling voor de afhandeling van deze schulden.

   Charlois, 28-3-1661: Stijntgen Meijndersdr., wonende tot Rotterdam, weduwe en boedelhoudster van Aert Jaephetsz., geassisteerd met Johan Wijn, haar gekoren voogd in deze, heeft getransporteerd aan Pieter Dircxsz. Tol, coopman tot Rotterdam, omtrent 4 morgen weiland zijnde vrije vromn gelegen in Charlois in het Westduijl Blok aan twee percelen.


 6. Gijsbert Dircksz Tol , † >3-1675 .
  Gijsbert Dircksz trad op als getuige bij de doop van Cornelis Florissen Tol .

   Charlois, d.d. 13-3-1654: Leentgen Gijsbertsdr. weduwe van Dirck Arijnsz. Tol geassisteerd met Gijsbert Dircxsz. haar oudste zoon, mitsgaders de voorn. Gijsbert Dircxsz. voor hem zelf en Flueris Dircxsz., Aert Dircxsz., Cornelis Dircxsz., Abraham Dircxsz., IJsaak Dircxsz., Jacob Dircxsz. en Pieter Dircxsz. Tolle alle bejaarde kinderen en erfgenamen van de voorn. Dirck Arijensz. Tol hebben gezamenlijk getransporteerd aan juffrouw Maria van der Meijde wonende tot Rotterdam een stuk land groot omtrent 4 morgen 70 roeden in Charlois in het Griffioen Blok.

   Charlois, d.d. 24-11-1668: Huijbrecht Sijmonsz. van der Swet, als getrouwd hebbende Ariaentje Jacobsdr., weduwe van Abraham Dircxsz. Toll, bekende verkocht te hebben aan Gijsbert Dircxsz. Toll een gerecht vierde part en zesde part in 1 morgen 450 roeden land gemeen en onverdeeld gelegen in Charlois in het Vlamingsblok waarvan de resterende parten toekomt de heer van Dijckenburch cum socijs.

   Aert Dircxsz. Toll bekende verkocht te hebben aan Gijsbert Dircxsz. Toll zijn broeder zeker huis, erf en schuur onder Charlois op 28-4-1675.

  x Sint Anthoniepolder 20-7-1636   Neeltgie Roockes , * ±1615 .
   Otr. op 21-6-1636 in Sint Anthoniepolder.
   Kinderen o.a. Jacob, Dirk en Leentje (†
   1671).

   Neeltgie Roockes trad op als getuige bij de doop van Cornelis Florissen Tol .

  5 kinderen


 7. Floris Dircxsz (Fleuris Dircxz) Tol , † >7-1673 .

   Charlois, d.d. 7-11-1671: Floris Dircxsz. Toll, Aert Dircxsz. Toll en Jacob Dircxsz. Toll, zowel voor
   hem zelf en zich sterk makende voor zijn broeder Pieter Dircxsz. Toll; alle kinderen en erfgenamen van Leentje Gijsbertsdr. Toll bekende verkocht te hebben aan Gijsbert Dircxsz. Toll zeker huising, erf en bergen op Smitshoek onder Charlois.

   Charlois, d.d. 4-8-1673: Floris Dircxsz. Toll, Aert Dircxsz. Toll en Jacob Dircxsz. Toll, als procuratie hebbende van Cornelis Dircxsz. Toll (procuratie voor notaris Van Bergen tot Beijerland d.d. 10-7-1673), en de voorn. Jacob Dircxsz. Toll nog als mondelinge last
   hebbende van Pieter Dircxsz. Toll en de weeskinderen van Abraham Dircxsz. Toll haar in
   deze vervangende, alle kinderen en erfgenamen elk voor een zevende part van haar moeder Leentje Gijsbertsdr. zaliger hebben getransporteerd aan Gijsbert Dircxsz. Toll haar broeder zekere zes zevende parten in 3 morgen 501 roeden land gelegen in Charlois in het Coppelleblok.

  x 1637   Janneke Claes , *Rotterdam, Charlois ±1615 .
   Otr. op 1-3-1637 in Barendrecht.
   Fleuris Dircxz, j.g. van Charlois, won. te Barendrecht, en Janneke Claes, j.d. van Charlois.
   Kinderen o.a. Cornelis, Jan, Arije, Ariaentien, Geertruijd en Maergie.

  8 kinderen


 8. Jacob Dircks Tol , † >9-1675 .

   Charlois, d.d. 27-5-1658: Leentgen Gijsbertsdr. weduwe van Dirck Ariensz. Dortsman, onze inwoonster, geassisteerd met Jacob Dircxsz. Tol, haar meerderjarige zoon en gekoren voogd in deze, verklaarde schuldig te wezen aan de heer Eeuwout Eeuwotsz. Prins wonende tot Rotterdam de som van 1400 g.

   Charlois, d.d. 18-5-1669:
   Leentje Gijsbertsdr., weduwe van Dirck Arijensz. Toll, geassisteerd met Jacob Dircxsz. Toll, haar gekoren voogd, in deze bekende schuldig te wezen aan de weeskinderen van Arij Claesz. van Schie de som van 250 car. gld. spruitende van geleende penningen. Voorn. Jacob Dircxsz. Toll stelt zich borg.
   [in de marge: Arij Arijensz. van Schie en Willem Cornelisz. Wever, als getrouwd hebbende Maijken Arijensdr. van Schie, verklaarden de 250 gld. betaald te hebben en dat uit handen van Gijsbert Dircxsz. Toll, daarom alhier geroijeerd d.d. 16-2-1675.]

   Charlois, d.d. 7-11-1671: Floris Dircxsz. Toll, Aert Dircxsz. Toll en Jacob Dircxsz. Toll, zowel voor
   hem zelf en zich sterk makende voor zijn broeder Pieter Dircxsz. Toll; alle kinderen en erfgenamen van Leentje Gijsbertsdr. Toll bekende verkocht te hebben aan Gijsbert Dircxsz. Toll zeker huising, erf en bergen op Smitshoek onder Charlois.

   Cornelis Dircxsz. Slooff en Jacob Dircxsz. Toll als voogden van het nagelaten weeskind van Willem van Cuijck zaliger bekenden verkocht te hebben aan Arij Pietersz. Puijck zeker huisje en erf in Charlois op 3-5-1675.

   Gerrit Pietersz. Barendrecht, schout van Pendrecht, bekende verkocht te hebben aan Jacob Gijsbertsz. Toll zeker huis, erf, berg, schuur etc. onder Charlois op 25-10-1675.

  x Rotterdam, Charlois 24-10-1660   Barberken Rocus , *Rotterdam, Charlois ±1635 .
   Otr. op 10-10-1660 in Rotterdam, Charlois.
   Jacob Dircksz Tol, jongeman van Charlois, en Barber Rocus, jongedochter van Charlois.
   Kinderen: Marij en Roockjen.

  2 kinderen


 9. ??? Commertje Dircx ( Tol) , * ±1620 , † >3-1689 .

  x   Cornelis Pietersz Weeda .

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.