Jacob Adriaense (Jacob Ariensz) Tom , * ±1590 , † ±1641.
Zoon van Arie Pieters Tom en Geertje Pieters .


x
    Lijntje Joosten Gromwel , *Krimpen a/d IJssel ±1600 .

RECHTSBOVEN: Lekkerkerk

Kinderen:
 1. Joost Jacobsz den Tom , * ±1630 , † 1703 , [] Lekkerkerk ±12-9-1703.

  x Lekkerkerk 9-4-1673   Meijnsie Jans Eerlant , * ±1650 , [] Lekkerkerk ±10-10-1727.

  3 kinderen


 2. Teuntge Jacobs Tom , * ±1630 , † <1673 .

   Teuntje huwde ±1650 Andries Tijsz Crom. Zij liet een kind na.

   Rotterdam, 5-5-1672: Joost Jacobsz den Tom, bejaarde ongehuwde man, wonend in Lekkerkerk a.d. Lek benoemt tot zijn erfgenamen het kind of de kinderen van Geertge Jacobs den Tom, zijn oudste zuster, het nagelaten kind van Teuntge Jacobs den Tom, het nagelaten kind van Leentge Jacobs den Tom, zijn overleden zuster, en het kind of de kinderen van Pieter Jacobs den Tom, zijn jongste broer. Als executeurs worden aangesteld zijn neven uit Nieuwerkerk Dirck Willemsz de Jong en Adriaen Willemsz de Jong, en Adriaen Pieters Jaspertsz, een neef uit Krimpen a.d. Lek. Als voogden over de minderjarige erfgenamen en administrateurs over hun goederen worden benoemd zijn broer Pieter Jacobs den Tom, zijn zuster Geertge Jacobs den Tom en Adriaen Tijsse Crom, weduwnaar van Teuntge Jacobs den Tom, en Cornelis Teunisz de Heer, weduwnaar van Leentge Jacobs den Tom.

  x ±1650   Adriaen Tijsse Crom , † >1700.

   Ouderkerk a/d IJssel, 23-10-1697: Arie Thijsse Crom, weduwnaar en erfgenaam van Theuntje Jacobs, en Maarten Gerritse Verkayk x Marta Aris Crom, enige dochter van voorn. A.T. Crom (won. Benedenberg onder Bergambacht), zijn schuldig aan de Heilige Geestarmen van Berkenwoude É 500 wegens geleend geld, rente 3 1/2%. Als onderpand een hofstede, groot 9 morgen 2 hond 40 roeden land, met huis berg, schuur etc. in de Cromme. Afgelost 12-5-1725.

   Ouderkerk /ad IJssel, 19-1-1701: Arie Tijse Crom voor 2/5, Cornelis Ariense Versluis voor 1/5 en 1/10 part, mitsgaders Barber Willemse, weduwe van Nanne Jans Kors en Marrigje Luiten, weduwe van Jan Willems, samen voor 1/5 plus 1/10, verkopen aan Jorisje Jans (weduwe van Eeuwout Willemse van Herk) en Tijs Janse een zelling of uiterdijk in de Cromme, prijs f350.

  1 kinderen


 3. Geertje Jacobs Tom , * ±1635 .
  Geertje Jacobs trad op als getuige bij de doop van Jacob Joosten den Tom , de doop van Lijntje Joosten den Tom .

   Geertje was de oudste dochter. Zij huwde ±1660 Jan Andriesz. In 1683 was zij weduwe van Huijch Janse.

   Krimpen a/d Lek, 10 meij 1683: Marija Andries, wed. ende boedelhoudster van Jacob Janse Verkerck, geass. met Joris Janse Verkerck, haare swager, beijde wonende tot Berchambacht.
   Welcke hebben vercocht aan Geertie Jacobs Tom, wed. van Huijch Janse, wonende int boveneijnde van Leckerkerck. Seecker gerechte helft van een hypoteecq van 2200 car. gld.

   Op 24 feb. 1728 compareerde ter secr. van Crimpen op de Lecq, Jacobus Joosten Tom en Jacob Troppe voor zijn vrouwe vader Aert Arijense, beijde woonnende tot Lerckerkerck, als erfgenamen van Jan Huijgen Tom, eenige zoon en erfgenaam van Geertie Jacobs Tom. De welcke bekende van de bovenstaande brief ter somme van 279-5-0. met alle de intresten van dien ten volle voldaan en betaalt te wesen.

  x ±1660   Jan Andriesz .

  x <1684   Huijch Janse , † <1684.

  1 kinderen


 4. Pieter Jacobs Tom , * ±1639 , † 12-1703 , [] Lekkerkerk ±26-12-1703.
  Get. bij de aangifte begraven: Willem Pieterse Tom .
  Pieter Jacobs trad op als getuige bij de doop van Jacob Joosten den Tom , de doop van Lijntje Joosten den Tom .
   Zijn begraven werd aangegeven door zijn zoon Willem Pieterse Tom.

   Pieter Jacobse Tom en Lijntie Joosten, sijne moeder, worden in Krimpen a/d Lek genoemd.

  x ±1665   Neeltje Willems .
   Kinderen: Lijntje en Willem.

   Dochter van Willem Jan Egberts en Marrigje Gerrits.

  1 kinderen


 5. Lijntje Jacobs (Leentge Jacobs) Tom , * ±1640 , † <1673 .

   Lijntje huwde ±1669 Cornelis Teunisz de Heer.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.