Jan Hendriks van Trigt , * ±1610 , † 8-1678.
Zoon van ? .


x ±1638
    Maeijcke Willems Brabers , * ±1617 , † <9-1678.
Kinderen:
 1. Willem Jans van Trigt , * ±1630 .
   Functie: Schepen van Wieldrecht

  x Dubbeldam 6-4-1665   Neeltie Wouters Vrooman , * ±1640 .
      Dochter van Wouter Willems Vrooman en Annichje Ariens Sneep (?).
   Met att. van ’s-Gravendeel.


 2. Pieter Jansen van Tright , * ±1633 , † >19-3-1702 .

   Broer van Hendrik Jans van Tright, vermeld op 6-2-1695, wonende te Dordrecht.

   Op 20-1-1691 verkocht Pieter van Tright Jansz een object aan het Slikveld in Dordrecht, gelegen aan de vest bij de sluispoort, aan Pieter Maes Cornelisz, smid, voor f400.

   Pieter Jans was op 19-3-1702 te ’s-Gravendeel voogd van de kinderen van zijn zuster Goosje op 19-3-1702 te ’s-Gravendeel. Hij was toen herbergier, wonende te Dordrecht.
   Beroep: Herbergier

  x 1676   Jenneke Jans ( Diest) , * ±1655 , † <1-5-1685.
   Otr. op 19-4-1676 in Dordrecht.

  x Dordrecht 26-5-1685   Cornelia van Santen , * ±1660 .

  4 kinderen


 3. Hendrik Jans van Trigt , *’s-Gravendeel ±1635 , † <2-1699 .

   Hendrik Jans van Trigt, "doende een tapneringh langs de haven" in 1680.

   Zijn dochter Annetje was getrouwd met Arijen Cornelis van der Giessen, die op 6-2-1695 wordt vermeld, wonende te ’s- Gravendeel.

  x <1678   Leentje Rochusse (Leentje Rocusse) Visser , *’s-Gravendeel ±1639 , † <14-11-1678.
      Dochter van Rochus Jansz Visser en Annigje Stoffels .
   Mogelijk op 15-11-1673 in ’s-Gravendeel getrouwd. Mogelijk waren er ook nog zonen Jan en Rocus van Rigt.
   Op 28-5-1654 was Leentje 16 jaar oud.

   De weeskinderen van Leentje Roockusse, verwekt bij Hendrik Jans Trigt, kwam een portie toe uit de nagelaten goederen van Annigje Stoffels.

  x ’s-Gravendeel 15-11-1693   Jannigje Ariens Mookhoek , † ±1694.
   Overleden vóór 6-2-1695, toen haar weduwnaar een testament opmaakte.

  3 kinderen


 4. Aelbert Jans van Trigt , * ±1636 , [] ’s-Gravendeel 8-7-1698.
  Get. bij de overl. aangifte: Metje Jans van Nieuwel .
   "Den 8 julij 1698 ontfangen van Metje Jans van Nieuwel overt regt van begraven van de desselfs man, genaemt Aelbert Jansse van Trigt, en aengevinge gedaen hebbende onder de classis van drie gulden."

   "Den 18 april 1699 ontfangen van Coos Arijens Swanevelt, jongman woonende op Strijense Sas, de somme van drie guldens voor ’t regt van trouwen als sigh ten huwel. begeven willende met Metje Jans van Nieuwel, laest wed. van Aelbert Jans van Trigt za., woonende onder deze jurisd. van sGravendeel, dus F 3:0. Dito ontfangen van de voorn. Metje Jans van Nieuwel ter saecke voors. F 3:0.
   Functie: Schepen

  x <1685   Metje Jans van Nieuwel , † ’s-Gravendeel 6-1714.

   De weduwe van Teunis Hendriks Boer, Metje Aelberts van Trigt, dochter van wijlen Metje Jans en wijlen Aelbert Jans van Trigt, trpf voor zichzelf en, als voogd over haar onmondige kinderen, boedelscheiding op 29-8-1714 met Coos Swanevelt, wonende te ’s-Gravendeel, weduwnaar van Metje Jans.

   Metje Jans trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Aelbert Jans van Trigt .

  1 kinderen


 5. Mettie Jans van Trigt , * ±1638 , † <1-11-1682 .

  x <1682   Bastijaen Roocke Bijl , † 21-8-1712.
      Zoon van Rochus Bastiaans Bijl en Annigje Cornelisse Timmerman .

   Op 6-3-1680 was in ’s-Gravendeel in de Langestraat sprake van "Bastijaen Roocke Bijl, doet de bouwnering".
   Bastijaen Roocke hertrouwde in Numansdorp op 1-11-1682 met Jannetie Ariens van Gempel.


 6. Marigje Jans van Trigt , *’s-Gravendeel ±1640 , † <1689 .

  x   Jan Teunisz van Ham , *’s-Gravendeel ±1640 , † <1686.

  5 kinderen


 7. Goosje Jans van Trigt , * ±1645 .

   Goosje Jans was doopgetuige op 6-11-1712 in Strijen en op 25-4-1717 te Puttershoek. Wouter Jans en Goosje Jans stelden op 19 maart 1702 te ’s-Gravendeel voogdijschap in. Voogd werd haar broer Pieter Jans van Tricht.

  x   Wouter Jans Ghijben .


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.