Marigje Jans van Trigt , *’s-Gravendeel ±1640 , † <1689.
Dochter van Jan Hendriks van Trigt en Maeijcke Willems Brabers .


x
    Jan Teunisz van Ham , *’s-Gravendeel ±1640 , † <1686.
Kinderen:
 1. Willem Jans van Ham , † 10-1735 , [] ’s-Gravendeel 29-10-1735.

  x <1700   Pietertje Harmens Verschoor , * ±1675 , † ’s-Gravendeel ±4-10-1708.

  x 1731   Neeltje Huijsman , * ±1675 .
   Otr. op 7-9-1731 in Puttershoek.
   Neeltje was weduwe van Pieter Sevenhuijsen met wie zij in 1698 trouwde.

  2 kinderen


 2. ?? Geertje Jans van Ham , † 11-1748 , [] ’s-Gravendeel 9-11-1748.

   Lidmaat te ’s-Gravendeel in het jaar 1708.

   Otr. Willemstad 12 mei 1703 volgens attestatie van de Klundert in dato 8 mei: Gerrit Gosen, soldaat van de H(ee)r Majoor Cabbeljauw, in garnisoen tot de Klundert, met Geritje Jans van Ham, geb. van ’s-Gravendeel en wonende alhier (in Willemstad). Op 27 mei 1703 te Willemstad attestatie gegeven om in de Klundert te trouwen.

  x ±1705   Herman Matthijse Mol , * ±1680 , [] ’s-Gravendeel 3-2-1746.
      Zoon van Matthijs Harmens Mol en Lijntje Theunisse Barendrecht .
   Kinderen: Lijntje en Maaike.

   Waarschijnlijk een kleinzoon van Herman Woutersz Mol, die in ’s-Gravendeel leefde van ±1608 tot <1676, en trouwde met Adriaantje Joostsdr.

  2 kinderen


 3. ??? Theunis van Ham , † >1731 .

   Theunis van Ham voer op 2-5-1730 als timmerman uit met het schip "Everswaart". Het schip kwam op 28-10-1730 aan in Batavia. Op 13-10-1731 is Theunis van Ham met het schip Haaksburg terug gevaren en kwam op 30-6-1732 weer in Nederland aan.

   Het is nĂ­et bekend wie zijn ouders zijn, maar Jan Teunisz. van Ham is een goede kandidaat om zijn vader te zijn.


 4. Hendriksje Jans van Ham , * ±1670 , † ’s-Gravendeel >30-5-1744 .
   Ook 19-6-1739 wordt als overlijdensdatum genoemd.

   Hendrickje Jans van Ham, j.d., ontv. bij testament dd. 27-4-1689 een legaat van Gerrit Huijberts Bacx.
   Hendrickje Jans van Ham en Gerrit Huijbert Bax, echtelieden won. te ’s-Gravendeel, stelden voogdijschap in op 18-9-1718. Voogden werden Willem Jans van Ham, haar broer, en Harmen Matthijse Mol, haar swager. Get. waren Harmen Pieters Stoocker en Harmen Leenderts de Quatsteniet. Op 23-6-1739 werd, in de plaats van de overleden Willem Jans van Ham, Sijmen Johannesse Schop tot voogd benoemd.

  x ±1689   Gerrit Huibertsz Bax , * 1668 , ~Dubbeldam 26-2-1668 , † ’s-Gravendeel 19-3-1722.
      Zoon van Huibert Melisz Bax en Arijaentie Gerrits .
   Kinderen: Huibert en Melis.

   Op 30-5-1744 vond verkoop plaats van een huis bij de dijk aan het eind van de Langestraat in ’s-Gravendeel door Huijbert Gerrits Bax en de verdere kinderen.

  3 kinderen


 5. Grietje Jans van Ham , *’s-Gravendeel ±1680 .

   Grietje Jans van Ham, j.d. van ’s-Gravendeel en wonende Willemstad, is op 3-6-1703 te Klundert getrouwd met Gerrit Gosensz.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.