Marigje Jans van Trigt , *’s-Gravendeel ±1640 , † <1689.
Dochter van Jan Hendriks van Trigt en Maeijcke Willems Brabers .


×
    Jan Teunisz van Ham , *’s-Gravendeel ±1640 , † <1686.
Kinderen:
 1. Willem Jans van Ham , † 10-1735 , [] ’s-Gravendeel 29-10-1735.

  × <1700   Pietertje Harmens Verschoor , * ±1675 , † ’s-Gravendeel ±4-10-1708.

  × 1731   Neeltje Huijsman , * ±1675 .
   Otr. op 7-9-1731 in Puttershoek.
   Neeltje was weduwe van Pieter Sevenhuijsen met wie zij in 1698 trouwde.

  2 kinderen


 2. ?? Geertje Jans van Ham , † 11-1748 , [] ’s-Gravendeel 9-11-1748.

   Lidmaat te ’s-Gravendeel in het jaar 1708.

   Otr. Willemstad 12 mei 1703 volgens attestatie van de Klundert in dato 8 mei: Gerrit Gosen, soldaat van de H(ee)r Majoor Cabbeljauw, in garnisoen tot de Klundert, met Geritje Jans van Ham, geb. van ’s-Gravendeel en wonende alhier (in Willemstad). Op 27 mei 1703 te Willemstad attestatie gegeven om in de Klundert te trouwen.

  × ±1705   Herman Matthijse Mol , * ±1680 , [] ’s-Gravendeel 3-2-1746.
      Zoon van Matthijs Harmens Mol en Lijntje Theunisse Barendrecht .
   Kinderen: Lijntje en Maaike.

   Waarschijnlijk een kleinzoon van Herman Woutersz Mol, die in ’s-Gravendeel leefde van ±1608 tot <1676, en trouwde met Adriaantje Joostsdr.

  2 kinderen


 3. ??? Theunis van Ham , † >1731 .

   Theunis van Ham voer op 2-5-1730 als timmerman uit met het schip "Everswaart". Het schip kwam op 28-10-1730 aan in Batavia. Op 13-10-1731 is Theunis van Ham met het schip Haaksburg terug gevaren en kwam op 30-6-1732 weer in Nederland aan.

   Het is níet bekend wie zijn ouders zijn, maar Jan Teunisz. van Ham is een goede kandidaat om zijn vader te zijn.


 4. Hendriksje Jans van Ham , * ±1670 , † ’s-Gravendeel >30-5-1744 .
   Ook 19-6-1739 wordt als overlijdensdatum genoemd.

   Hendrickje Jans van Ham, j.d., ontv. bij testament dd. 27-4-1689 een legaat van Gerrit Huijberts Bacx.
   Hendrickje Jans van Ham en Gerrit Huijbert Bax, echtelieden won. te ’s-Gravendeel, stelden voogdijschap in op 18-9-1718. Voogden werden Willem Jans van Ham, haar broer, en Harmen Matthijse Mol, haar swager. Get. waren Harmen Pieters Stoocker en Harmen Leenderts de Quatsteniet. Op 23-6-1739 werd, in de plaats van de overleden Willem Jans van Ham, Sijmen Johannesse Schop tot voogd benoemd.

  × ±1689   Gerrit Huibertsz Bax , * 1668 , ~Dubbeldam 26-2-1668 , † ’s-Gravendeel 19-3-1722.
      Zoon van Huibert Melisz Bax en Arijaentie Gerrits .
   Kinderen: Huibert en Melis.

   Op 30-5-1744 vond verkoop plaats van een huis bij de dijk aan het eind van de Langestraat in ’s-Gravendeel door Huijbert Gerrits Bax en de verdere kinderen.

  3 kinderen


 5. Grietje Jans van Ham , *’s-Gravendeel ±1680 .

   Grietje Jans van Ham, j.d. van ’s-Gravendeel en wonende Willemstad, is op 3-6-1703 te Klundert getrouwd met Gerrit Gosensz.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.