Peter Claesse Trippe , † >1627.
Zoon van Claes Jansz Trippe .


Kinderen:
 1. Dirck Pietersz (Dierick Peterse) (alias) Trip , † <1668 .

   Kinderen: (1?) Arien?, (2) Dijngetien en Josijntgen en (3) Peeter. Er was ook nog een dochter Peeterken Dircx, gehuwd met Jan Roelffssen.

   Dirck Peterss Trip was een broer van Claes Peterss.

   Opten xixe februarij anno 1622 compareerden Huijch Adriaenss ende Joachim Joosten als voochden der weeskijnderen achtergelaten bij Dingen Adriaenss za verweckt Bij Peter Zegerss ter eenre ende Dirck Peterss Trip ende voor het naekijnt dat hij alhier aen d’ander sijde aengenomen heeft ter andere sijden. Zij sloten een akkoord.

   Op 2-5-1667 in Capelle verkoopt Joostijen Gijsbertssen wed Dirck Peeterssen Trip met oa Gijsbert Govertssen den ouden en de erfgenamen van Dirck Peeterssen Trip: Adriaen Dircxssen, Gerit Arijnssen x Joostijen Dircx, JanRoelffssen x Peeterken Dircx [iets] aan Dirck Janssen van Poppel.

  x 1614   Dingen Adriaenss (Dijngetien Ariens) , † <1624.
   Otr. op 4-5-1614 in Capelle (NB).
   Dierick Peterse, j.m., en Dingen Ariaensd., wed. van Peter Segers.

   Op huijden desen iije junij anno 1623 compareerden Huijch Adriaenss als voocht, ten
   overstaen ende int bijwesen van Seger Peterss, geassisteert met Jan Adriaen Geritss ende Joris Adriaenss de Roij, schout, als oppervoocht van de weeskijnderen achtergelaten bij Dingen Adriaens geprocreert bij Seger Peterss ende gaven over met eender verlije soo recht is Dirck Peterss Trip wednr van Dingen Adriaenss. Betaald wordt via een wilkeur.
   Toegevoegd: Adriaen Gerit Bosser x Maeijcken Peeterss ende Huijch Adriaenss Back,
   vanwegen dander kijnder van Peter Segerss Boor, zijn voldaan door Dirck Peterss Trip. (Capelle, 2-7-1644)

  x ±1622   Anneken Joost Zegertss .

   Anneken was een zuster van Jacob Joost Segerss.

   Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn [op 15-2-1631 in Capelle]:
   - Jacob Joost Zegertss, Dirck Peeterss Trip x Anneken Joost Zegertss, sijne tweede
   huijsvrouwe, ende hebben overgegeven [iets] aen Gijsbert Goijaertss.
   - Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Dirck Peeterss alias Trip x Aentken Joost Zegerts, sijne tweede huijsvrouwe, ende heeft overgeven aen Jacob Joost Zegertss, swager.

   Opten xxixe september anno 1628 [in Capelle] compareerden Dirck Peterss Trip en heeft voor recht van Jacob Joost Segerss als voocht aengenomen sijn onmondich weeskijndt geprocreert ende achtergelaten bij Aentken Joosten, sijn huijsvrouwe za was.
   Toegevoegd: Joostken Dircx, t weeskijnt, oud ca dertig jaren, geassiteert met Peeter Corsten is voldaan door haar vader op 11-8-1657.

  x Capelle (NB) 1-1629   Lijsken Hendricx , † 1629.
   Otr. op 17-12-1628 in Capelle (NB).
   Dirck Pieters, laatst wedr. van Aentgen Joosten, en Lijsgen Henricxdr., j.d., beiden van en won. te Cap.
   Eind 1629 overleden, kort na [of bij] de geboorte van zoontje Peeter.

   Affscheijt tusschen Dirck Peterss Trip ter eenre ende d’erffgenamen van Lijsken
   Henricksdr, overleden huijsvrouw van Dirck Peterss voorss, ter andere sijde.
   Opten xiiije januarij anno 1630 copmpareerden Dirck peterss Trip ter eenre ende Adriaen Henrickss voor hem selven, geassisteert met Antonis Claes Huijben, ende Adriaen Franss Cuijper vervangende ende hem sterckmaeckende voor Maeijken Henricks, alle erffgenamen van Lijsken Henricks, haren suster, ter andere sijden.

   Lijsken had een zuster Maeijken Henricks en een broer Adriaen Hendrickss.

  x Capelle (NB) 10-6-1630   Maeijken Mertens , † <1634.
   Otr. op 9-5-1630 in Capelle (NB).
   Dirck Pieters, laatst wedr. van Lijsgen Heijndricxdr., van en won. Cap., en Maijcken Maertens, j.d. van Hilvarenbeeck, won. LoZ.
   Maeijken Mertens, sijne leste huijsvrouw.

   Maeijken Mertens had een broer Sijmon Mertens.

   Opten xje aprilis anno 1633 compareerden Dirck Peterss Trip, naergalaeten wednr van
   Maeijken Mertens, sijne leste huijsvrouw was, geassisteert met Claes Peterss, sijnen
   broeder, ende heeft voor rechtvan Sijmon Mertens als voocht aengenomen sijn onmondich weeskijnt verweckt bij Maeijcken Mertens en het onmondich weeskijnt van Maeijken Mertens, in onechte bedde, geprocreert bij Henrick Cornelis Driess.

  x >1632   Joostijen Gijsbertssen .

   Op 2-5-1667 in Capelle verkoopt Joostijen Gijsbertssen, wed. Dirck Peeterssen Trip, met oa Gijsbert Govertssen den ouden en de erfgenamen van Dirck Peeterssen Trip: Adriaen Dircxssen, Gerit Arijnssen x Joostijen Dircx, Jan Roelffssen x Peeterken Dircx [iets] aan Gerit Adriaenssen Bosscher.

  5 kinderen


 2. ? Cornelis Peterss Trip , † <1628 .

   Op huijden desen xvije maij 1627 compareerden Peter Claess Trip als voocht ende Frans Janss Stam als toesiender voor de weeskijnderen van Claes Peterss Trip za. ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Jan Lenaertss. Betaald wordt via een wilkeur
   Toegevoegd: Dirck Peterss Trip ende Frans Janss Stam zijn voldaan, 3-2-1630.

  x   Thonisken Jans Stamme , † <1625.
      Dochter van Jan Anthonis (Jan Thonisse) Stamme en Engeltje Jans Rommen (Engeltken Jan Rommen) .
   THONISKEN JANS STAMME, tr. CORNELIS PETERS TRIP, schoenmaker. Begin 1625 hadden zij 3 weeskinderen. In 1627 lieten zij 3 onmondige weeskinderen na.

   Op huijden desen xxve januarij anno 1625 in Capelle compareerde Cornelis Peterss Trip ende heeft van Frans Janss Stamme als voocht voor recht aengenomen sijne 3 weeskijnderen verweckt ende achtergelaten bij Tonisken Jansdr, sijne huijsvrou was.


 3. Claes Peeterssen Trip , *Capelle (NB) ±1610 , † Capelle (NB) 19-6-1668 .

  x ’s-Grevelduin-Capelle 31-1-1632   Anneken Arijens ( Kam) , * 1611 , ~Sprang 9-9-1611 .

  1 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.