Grietgen Bastiaens Tuijtel , * ±1635 .
Dochter van Bastiaen Hendricksz Tuijtel en Neeltgen Jacobse (Neeltje Jacobs) .
Grietgen Bastiaens trad op als getuige bij de doop van Marrigien Pieters Specksnijder .


x ±1660
    Ewout Pietersz Pelt , † 1666.
Kinderen:
 1. Marrigje Ewouts Pelt , *Molenaarsgraaf 1661 , ~Molenaarsgraaf 6-3-1661 .
  Get. bij de doop: Cornelia Pieters Pelt (?) en Pieter Pietersz de Jonge Pelt .
  Marrigje Ewouts trad op als getuige bij de doop van Teunis Dirks Groeneweg .
   Get. Pieter Pieters Pelt de jonge, Cornelia Pieters, Griettien Jans.

   Op 3-3-1667 werd Joris Adriaensz Vonck vermeld als bloedvoogd van Merrichie Eeuwouts, out omtrent 6 jaer, en haar broertje en zusjes.

  x ±1685   Teunis Adriaens Vonck .
      Zoon van Adriaen Vonck en ?
   Wsl. zijn zij zo rond 1685 getrouwd of nog eerder. Overlevende kinderen waren i.e.g. Grietie, Ariaantje, Joris en Teunis.

  4 kinderen


 2. Cuijndertje Ewouts Pelt , *Noordeloos 1662 , ~Molenaarsgraaf 18-5-1662 , † Gorkum 7-5-1705 .
  Get. bij de doop: Pleuntje Coenen .
  Cuijndertje Ewouts trad op als getuige bij de doop van Grietje Benschop , de doop van Ewout Gerrits Benschop .
   Get. Joris Bastiaens, Annichie Joris, Pleuntien Coenen.

   Cuijndertje Ewout Peltis, jd. van Noordeloos, won. Weverswijk, tr. 12-12-1688 in Leerbroek, met Gerrit Cornelisz Waaghals, jm. van Weverswijk, hij tr. 2e 19-5-1709 in Leerbroek met Gerritje Ariens Bouwman, jd. van Tienhoven, won. Hoogblokland.

   Gerrid zou in 1709 hertrouwen met Gerrigje Ariens Bouwman, j.d. van Thienhoven en won. te Hoogh-Blokland.

  x Leerbroek 12-12-1688   Gerrit Cornelisz Waaghals , *Weverswijk ±1654 , ~Meerkerk 11-2-1655 , † 1726, [] Leerbroek 2-5-1726.
      Zoon van Cornelis Leendertsz Waaghals en Maeijcken Aerts (Maeijcken Aerts "deOudste") van Willigen .
   Kinderen: Cornelis, Bastiaen en Marichjen.

   Zijn ouders zijn Cornelis Leendertsz WAAGHALS uit Meerkerksebroek en Maeijken Aertse van WILLIGEN "de Oudste", die op 23-11-1654 in Meerkerk trouwden. Cornelis was toen weduwnaar van Jannichjen Hermensdr met wie hij trouwde op 14-1-1644 in Meerkerk.

   Noordeloos, 27-11-1688, met betoog van Leerbroek: Gerrit Cornelisz. Waeghals, j.m. uijt de Weverwijk, behoorende onder Leerbroek, met Cuijndertje Ewout Pelt, j.d. van Noordeloos, won. in de Weverwijk, attensatie gegeven om te trouwen tot Leerbroek den 12 december.

   GERRIT CORNELISZ WAEGHALS, wedr. van CUIJNDERTJE EWOUTE PELT, zalgr. wonende in de Weverwijk, als bruidegom t.e.; en GERRICHJE ARIENS BOUMAN wonende op den hogewaert onder Tienhoven, als bruid geass. met haar zwager ANTONI VAN MUYLWIJK en TIJS CORNELISSE VAN DEN DOOL, mede haar zwager t.a.z.: huw. voorw.
   Inbreng bruidegom:
   - de helft van een hofstede in de Weverwijk groot 25 mrg lant,
   - de helft in twee kennipackers en een grient op Meerkercksbroeck buyten mergentale,
   - de helft van 2½ mrg min ½ hont op Buttersloot onder Noordeloos.

  3 kinderen


 3. Ariaantje Ewouts Pelt , *Molenaarsgraaf 1664 , ~Molenaarsgraaf 30-3-1664 , † <1729 .
  Get. bij de doop: Cornelia Pieters Pelt (?) en Pieter Pietersz de Jonge Pelt (?) .
  Ariaantje Ewouts trad op als getuige bij de doop van Teunis Teunisse Vonk .
   Haar weduwnaar ging op 6-1-1729 in ondertrouw met Lijntje Gerritsz.
   Get.: Pieter Pieters, Cornelia Pieters, Lijssien Jans.

   Als lidmaat vermeld op 25-12-1684 en 20-12-1687 te Hoornaar in de Minkelis (ten noordoosten van Hoornaar).

  x Hoornaar 30-5-1688   Gerrit Dirkse Benschop , * 1652 , ~Benschop (Utr) 23-5-1652 , † Hoornaar 19-3-1699.
   Otr. op 16-5-1688 in Hoornaar.
   Gerrit Dirkse, j.m. uijt Minkelis, en Ariaentje Ewoutse Pelt, geb. Molenaarsgraaf, j.d. won. Minkelis.

   Zoon van Dirck Gerritsz (BENSCHOP) en Marrichien WIGGERS.

   In het resolutieboek van de gemeente Noordeloos is vermeld, dat in 1671 van Gerit Dircks een bedrag is ontvangen van f. 25,- voor landpacht. - Gerrit Dirks is in 1672 (met zijn ouders) met attestatie van Noordeloos naar Hoornaar vertrokken. Bij de inventarisatie in 1682 blijkt hij, met zijn vrouw, woonachtig in de Minckelis.

   Uit de kerkeraadshandelingen van Hoornaar blijkt o.a. dat ’na aanroeping van God’ in 1681 tot diacon is benoemd, Gerrit Dirks uit de Minckelis. In 1682 werd hij ouderling. Hij is dat gebleven tot 1685, waarna in zijn plaats werd benoemd, Jan Aarsen.

  x Hoornaar 20-12-1705   Bastiaan Teunisse Donck .
   Otr. op 5-12-1705 in Hoornaar.
   den 5 dec. alhier in wettige ondertrouw aengeteijckent
   Bastiaen Teuniß, j.m.,
   met
   Ariaentje Eeuwitte, wed. van Gerrit Dirxs
   beijde woonagtig in d’ Minckelis.
   Alhier getrouwt den 20 dec.

   In de Alblasserwaard was een "donk" een op natuurlijke wijze ontstaane hoogte. Zo waren er donken bij Horenaer, Hoog Blokland en Arkel.

   Hoornaar, Anno 1729: Den 6 jan. sijn alhier in ondertrouw opgenomen Bastiaan Teunisz. Donk, weduwen. van Ariaantje Ewouts., en Lijntje Gerrits, weduwe van Arij Pietersz. de Groot, en sijn alhier den 28 Jan. getrout.

  5 kinderen


 4. Ewout Pelt , * 1666 , ~Molenaarsgraaf 10-10-1666 , † >9-1721 .

  x Hoornaar 26-9-1691   Lijsbeth Huijgen (de Ruijter) , *Giessen-Nieuwkerk ±1668 , † >9-1721.

  9 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.