Jacob Valcke , * ±1630 .
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. ?? Teunis Valk , † ’s-Gravendeel ±19-5-1714 .
  Get. bij de overl. aangifte: Willem Teunisz Valk .

   Teunis Valk, quartiermeester op ’s lands in de Kille van ‘s-Gravendeel, overl. ’s-Gravendeel (aangifte) 19-5-1714 (den 19 dito ontfangen van Willem Valk de somme van ses gulde voor ’t regt van ’t begraven van ’t lijk van sijn vader Teunis Valk in sijn leven quartiermeester op ’s lands in de Kille van ‘s-Gravendeel, aengevinge gedaen hebbende onder de classis van ses gl dus F 6:0:0).

   Deze Teunis Valk had dus een zoon Willem.

  1 kinderen


 2. Robbert Jacobsz Valk , *Spijk bij Vuren ±1655 , † ’s-Gravendeel <3-1727 .

  x Dalem 20-10-1680   Neeske Caspers Snoeck , *Dalem ±1660 , † <1711.

  x Dalem 9-11-1710   Lena Claessen Mol , *’s-Gravendeel ±1680 , [] ’s-Gravendeel ±18-2-1727.
      Dochter van Claes Hermense Mol (?) en Geertje Geerits (?).
   Otr. op 1710 in ’s-Gravendeel.
   Den 18 feb. ontfn. van Arijaentje Klaesse de se. van drie gulde wegens ’t regt van ’t begraven van ’t lijk van haer suster Lena Mol, in haer leven wede van Robbert Jacobse, zonder wettige desendenten alhier overleden, aengeving gedaen hebbende onder de classis van drie gulden dus f 3-0-0.

   Get. bij de aangifte begraven: Ariaentje Klaesse Mol .

  8 kinderen


 3. ?? Dirk Jacobse Valcke , * ±1660 .
   Geschat geboortejaar.

   Dirk Jacobse Valk & Geertie Lucasdr./Luijkes won. in Arkel.
   Kinderen:
   1. Teuntie, ged. Arkel 12-10-1687.
   2. Lucas, ged. Arkel 28-5-1690, tr. op 18-4-1717 in Arkel met Pieterke Janse Cros en had kinderen in Arkel.
   3. Lijntje, ged. Arkel 27-9-1693, tr. op 26-5-1718 in Arkel met Willem Jansen Aldes.
   4. Jacomijntje, ged. Arkel 1-12-1697, tr. op 21-5-1719 in Arkel met Pieter Joosten van Hijkoop.
   5. Jacobus, ged. Arkel 7-8-1701.

  x ±1685   Geertje Lucassen (Geertie Luijkes) , * ±1665 .

   Zij was wsl. afkomstig uit Arkel.

   Jan Lucasz & Marij Lucasd. waren op 28-5-1690 in Arkel getuige bij de doop van Geertje’s zoon Lucas.

   Gedoopt in Arkel op 22-2-1699: Jan. Vader Jan Luijken, moeder Luijkske, peet Geertje.

   --
   In Arkel lieten begin 1695 zowel Aert Luijken als Herbert Luijken kinderen dopen, resp. Hendrik en Grietje. Aart Lucasse en Pieternelle Hendrickse lieten op 9-3-1692 een dochter Belike dopen met getuige Ariaentie Hendrickse. Gedoopt in Arkel op 20-12-1699: Luijkes, vader Knelis Luijkes, moeder Lijsbet Kornelis Verweij, getuije Grietje, des vader’s moeder. In Arkel op 23-1-1701 lieten Aert Luijkens en Piternelle een dochter Lijntje dopen met peet Marij Luijkens.

  5 kinderen


 4. Pieter Jacobsz Valk , *Dalem ±1665 , † <4-1733 .
   Zijn weduwe ging op 25-4-1733 in otr. met Arie Snoek.

   Pieter Jacobse Valcke had bij alle 3 zijn echtgenotes kinderen.

   Pieter Jacobsz Valck. Aan boete schuldig ƒ 02:10:00. Idem aan boete en het geslagh schuldig ƒ 03:06:00.

   Zie ook: http://d-compu.dyndns.org/genbook/Genealogieën%20Voorouders/valk_dubbeldam.htm.

  x   Marritje Claes (Mariken Claasen) Haagen , *Dalem ±1665 , † <1700.
   Otr. op 23-6-1688 in Dalem.
   Pieter Jacobsen Valk j.m. met Mariken Claasen Haagen j.d., beide van Dalem.
   Kinderen: Jacob, Claes en Arie.

   Dalem, den 23 Junij 1688:
   Pieter Jacobse Valk, j.m.
   met
   Mariken Claase Haage, j.d.,
   beide van Dalem.

  x ±1699   Beliken Hendricks , † <1715.
   Kinderen: Teuntje, Jacob, Hendrikje en Dirksje.

   Beliken Hendricks trad op als getuige bij de doop van Grietje Robberts Valk .

  x ±1715   Marie de Swart .
   Kinderen: Neelke (1718) en Lena (1722)

   Dalem, Ao 1733, den 25 April zijn in wettige ondertrouw opgenomen: Arie Snoek, wed. van Aeltje Teunis van Vuren, met MAria de Swart, wed. van Pieter Valk, welke personen den 17 May alhier in den Egte staet (na 3 onverhinderde proclamatien, so te Vuren als Dalem) zijn bevestigt.

  9 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.