Anna Japhette (Anna Japhets) in ’t Veld , * 1700 , ~’s-Gravendeel 2-5-1700 , † Strijen 25-11-1747, [] ’s-Gravendeel 27-11-1747.
Dochter van Japhet Hendriksz in ’t Veld en Annigje Aerts van der Kaa .
Anna Japhets trad op als getuige bij de doop van Anna (Annigje Gerrits) de Graaf .


x (otr ’s-Gravendeel 15-11-1720)
    Hendrik Arijensz de Quartel , * ±1690 , [] ’s-Gravendeel 1-5-1773.

RECHTSBOVEN: De weduwnaar van Anna Japhets int Veld

Kinderen:
 1. Arie Hendriksz de Quartel , [] ’s-Gravendeel 2-12-1804.
  Arie Hendriksz trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Anna Ariens de Quartel .

   Ridderkerk, 14-3-1804:
   Japhet Hendriksz in ’t Veld, wonend te ’s Gravendeel, treedt op voor zichzelf en voor zijn zus Maria Hendriksd in ’t Veld, weduwe van Aart van Toer, wonend te Strijen en voor zijn neven Jan Aartsz in ’t Veld, wonend te Strijen en Arie de Kwartel, wonend te ’s Gravendeel. De comparant machtigt Thomas Fontein, wonend te Overschie, om namens hem als mede erfgenaam op te treden in de nagelaten boedel van Marijgje in ’t Veld, weduwe van Huig de Jong, gewoond hebbend te Ridderkerk en daar op 14-02-1803 overleden.

  x   Trijntje Leenderts van der Linden , *Dubbeldam ±1730 , † 1-1811, [] ’s-Gravendeel ±15-1-1811.
      Dochter van Leendert Hendriks van der Linden (?) en Dirckje Pieters de Groot (?).
   Otr. op 13-2-1755 in De Mijl.
   "Den 13e Febr 1755 is aengeving gedaen door Trijntje Leendertsd. van der Linden, jongedogter alhier, dat souw trouwen met Arij Hendriksz de Quartel, jongman van Strien, en voor haer beijde versogt acte pro deo."
   Zij lieten kinderen begraven te ’s-Gravendeel op 1-5-1755 en 19-8-1763. Kinderen Hendrik en Anna bereikten de volwassen leeftijd.

   Op 24-1-1788 werd op ’s-Gravendeel een verklaring afgelegd door Sara Lievens (Sievert), vroedvrouw, Trijntje van der Linden, vrouw van Arie de Quartel, en Francijntje Baartman, vrouw van Govert van Besooijen, ten verzoeke van Cornelis Stam, als vader en voogd van zijn minderjarige dochter Grietje, die op 11-10-1786 in barens¬nood was. Zij verklaarde dat de vader van haar kind was Aalbert Voogelaar, wonende aan de Blaaksedijk. Zij baarde een dochter.

   Trijntje Leenderts trad op als getuige bij de doop van Adriana Gerrits de Graaf (?) .

  4 kinderen


 2. Jafet Hendriksz de Quartel , † ’s-Gravendeel ±12-11-1778 , [] ’s-Gravendeel 14-11-1778.
   ’s-Gravendeel, 1778, 12 novemb. Ontf. van het lijk van Japhet de Quertel alhier overleden in de classe van .. 3:-:0.

   Japhet had kinderen Anna en Arij, vermeld op 8-8-1760. Ook Hendrik Japhetze de Kwartel zal een zoon van hem zijn.
   Japhet liet kinderen te ’s-Gravendeel begraven op 20-12-1760, 30-6-1764, 1-8-1766, 16-8-1766, 24-3-1770 en mogelijk ook een kind van hem op 8-5-1779.

  x   Ariaantje Ariesse van der Giessen , * ±1730 , † 1758, [] ’s-Gravendeel ±5-10-1758.
      Dochter van Arij Arijens van der Giessen en Teuntje Adams Kooijman .
   Otr. op 21-11-1755 in ’s-Gravendeel.

   In ’s-Gravendeel op d& 21e Novb. ontf. van Jafet Hend.se de Quartel, j.m., de sa van drie gulden, sig willende begeven te huwelijken staten met Ariaantie Ariense van der Giessen, j.d., aengeving gedaan hebbende inde classis van drie gulden (samen f6).

   Dit paar testeerde op 26-9-1758.

  x >1758   Lijsje Goverts Garrijk , [] ’s-Gravendeel 11-1-1778.

   In het dooboek van Cillaarshoeks staat beschreven:
   Otr. te ’s-Gravendeel op 9-4-1779:
   - Dirk van Drongelen, Wedr. Kaatje van Hof, geboren alhier, wonende onder ‘s-Gravendeel,
   - Lijsje Goverts, Wed. Japhet de Quartel, wonende onder
   ‘s-Gravendeel.


   Er was ook een Arij Goverts Gerrijk, die ging op 3-11-1742 in otr. met Josijna Adriaans Paling en liet op 21-3-1745 in Strijen een dochter Maria dopen.

   Lijsje Goverts trad op als getuige bij de doop van Maaike Gerrits de Graaf .

  3 kinderen


 3. NN. de Quartel , [] ’s-Gravendeel ±18-5-1723.
   Op nr. 40 het kindt van Hendrick Arijense Quartel, pro deo te Strien.


 4. NN. de Quartel , [] ’s-Gravendeel ±30-3-1728.


 5. NN. de Quartel , [] ’s-Gravendeel ±9-12-1732.


 6. NN. de Quartel , [] ’s-Gravendeel ±21-12-1741.


 7. Maaijke Hendriks de Quartel , * ±1721 , † >1761 .

  x   Gerrit Arijens de Graaf , * ±1710 , † Strijen 9-12-1806.

  10 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.