Jacob in ’t Veld , *Cillaarshoek 1743 , ~Cillaarshoek 29-9-1743 , [] Cillaarshoek ±12-11-1808.
Zoon van Aart Dirksz in ’t Veld en Willempje Arijense Monster .
Get. bij de doop: Maria Hendriks (Marietje Hendrikse) Tuck (?) .
Get. bij de overl. aangifte: Neeltje Pieters Barendrecht .


x Cillaarshoek 23-11-1788 (otr Cillaarshoek 31-10-1788)
    Neeltje Pieters Barendrecht , *’s-Gravendeel 1763 , ~’s-Gravendeel 20-3-1763 , † Klaaswaal 29-11-1828.

RECHTSBOVEN: Het overlijden van Jacob in ’t Veld werd op 12-11-1808 in Cillaarshoek aangegeven door zijn weduwe Neeltje Barendregt.

Kinderen:
 1. Willempje in ’t Veld , * 1789 , ~Cillaarshoek 24-5-1789 , † Strijen 21-1-1823 .

  x ±1810   Pieter Hoek , *Klaaswaal 1780 , ~Klaaswaal 7-5-1780 , † Cillaarshoek 30-1-1844.

  6 kinderen


 2. Adriaantje in ’t Veld , * 1790 , ~Cillaarshoek 21-11-1790 , † <1813 .

   Wsl. jong overleden, maar wsl. in 1808 nog in leven, want haar vader liet 9 kinderen na.


 3. Aart in ’t Veld , *Cillaarshoek 30-9-1792 , ~Cillaarshoek 7-10-1792 , † Schoonhoven 22-12-1831 .
  Get. bij de doop: Willempje Pieters Barendrecht (?) .
   Doopgetuige: Willempje Barendrecht.

   Aart was schutter bij het Eerste bataillon der tweede afdeling Mobiele Noord-Brabantsche Schutterij in het garnisoen Gorkum.
   Aart werkte als (land)bouwknegt, geboren te Cillaarshoek en wonende te Sint Anthonij polder, waar ook zijn moeder woonde.

   Zijn weduwe hertr. op 22-12-1833 Maasdam met Gerrit Willems Vlaskamp.

  x Maasdam 14-6-1818   Sijgje Struijk , *Maasdam 15-11-1795 , † Strijen 25-1-1842.
      Dochter van Arij Imerts (Arie IJmense) Struijk en Dirkje (Dirksie) Dekker .
   Otr. op 31-5-1818 in Sint Anthoniepolder.
   Get. bij het huwelijk: Kleijs Struijk en Arij Imerts (Arie IJmense) Struijk en Gerrit (Geert) Plaggenburg .

   Aart ondertrouwde 31/5 en 7/6 1818 in de St. Anthoniepolder.
   Maasdam, 1795, den 15 november is gebooren een dogter van Ary Struik en Dirkje Dekkers, welke genaamd is Sijgje, getuige was Ariaantje Havelaar.

   Sijgje Struijk was geboren en wonende te Maasdam, dochter van schoenmaker Arij Struijk en van Dirksje Dekker, wonende mede aldaar.

  9 kinderen


 4. Pieter in ’t Veld , *Cillaarshoek 4-6-1795 , ~Cillaarshoek 7-6-1795 , † Ridderkerk 13-12-1852 .
   Doopgetuige: Willempje Barendrecht.

   In 1826 werkte Pieter in ’t Veld als boereknecht / bouwknegt en woonde hij te Puttershoek.

   Pieter in ’t Veld had een lengte van 1 El., 6 Palm en 7 Duim. Hij had een blozend aangezicht en een ronde kin. Zijn ogen waren blauw en zijn haar en wenkbrauwen waren blond.

   Ruim 57 jaar.

  x Wieldrecht met Louisapolder 10-5-1826   Pietertje de Bruin , *Dubbeldam 7-8-1795 , ~Dubbeldam 16-8-1795 , † Ridderkerk 17-12-1869.
      Dochter van Arie Cornelisse de Bruin en Teuntje van der Giessen .
   Get. bij het huwelijk: Arie Cornelisse de Bruin en Neeltje Pieters Barendrecht .

   Pieter’s moeder en Pietertje’s vader waren bij de huwelijksvoltrekking aanwezig en gaven hun toestemming.

   Kinderen: Jacob, Arie, Teuntje en Neeltje, waarvan er drie volwassen leeftijd zouden bereiken.
   Pietertje, dogter van Ary Cornelisz. de Bruijn en Teutje Arisdr. van der Giessen. Egtel. Volgens opgave der ouders of getuijgen gebooren den 7 Aug. te Dubbeldam.

   Pietertje de Bruin, van beroep boeremeid.

  4 kinderen


 5. Teuntje in ’t Veld , *Cillaarshoek 25-12-1796 , ~Cillaarshoek 1-1-1797 , † Klaaswaal 21-12-1880 .
   Get. de vader.

   In 1817 in de Sint Anthoniepolder liet een Teuntje in ’t Veld haar gelijknamige, onechte dochter Teuntje dopen op den 23e van de sprokkm. Getuige de moeder zelf. Het kind was geboren op de 16e van de Louwm. Baby Teuntje is op 28-6-1818 in de Sint Anthoniepolder overleden.

  x Klaaswaal 6-5-1832   Isaac Mallegrom , *Klaaswaal 19-9-1804 , ~Klaaswaal 23-9-1804 , † Klaaswaal 9-10-1887.
      Zoon van Arij Mallegrom en Grietje de Waal .
   Get. bij het huwelijk: Arij Mallegrom .

   Isaac Mallegrom was weduwnaar van Pleuntje Reijerkerk.

   Isaac Malgrom, geb. te Klaaswaal, den 19-9-1804, van beroep arbeider, zoon van Arie, wonende te Klaaswaal, en van Grietje de Waal, overleden, is bij de loting voor de Nationale Militie het nummer 4 ten deele gevallen, hetwelk hem tot de dienst verplichtte. Hij heeft daaraan voldaan door het in dienst stellen van een plaatsvervanger.
   Isaac Malgrom is 1 el, 7 palm en 5 duim lang. Zijn aangezicht is bleek met een hoog voorhoofd, kleine neus, ronde kin, blauwe ogen en blond haar.


 6. Maria (Marijtje Jacobs) in ’t Veld , *Cillaarshoek 19-2-1798 , ~Cillaarshoek 25-2-1798 , † Sint Anthoniepolder 14-11-1835 (kraambed) .
   Gedoopt den 25e Feb., getuige de vader, geboren den 19e februarij te Cillershoek.

   Maria in t Veld, arbeidster, geboren den 19de februarij 1798 te Cillaershoek, minderjarige dochter van Jacob in t Veld, overleden te Sillershoek den 12de november 1808, en van Neeltje Barendregt.

  x Sint Anthoniepolder 23-5-1818   Arie Pieters (Arij Pieters) Monster , *Sint Anthoniepolder 27-6-1790 , ~Sint Anthoniepolder 25-7-1790 , † Sint Anthoniepolder 5-9-1846.
      Zoon van Pieter Cornelisz Monster en Adriana (Adriaantje) Kooijman .
   Get. bij het huwelijk: Adriana (Adriaantje) Kooijman en Neeltje Pieters Barendrecht en Gerrit (Geert) Plaggenburg .

   Arie is een zoon van Adriana Kooijman, arbeidster, wonende alhier tegenwoordig en consenteerende.
   Neeltje is een dochter van Neeltje Barendregt, thans huisvrouw van Gerrit Plaggenburg, schoenmaker, beide wonende alhier, beide alhier tegenwoordig en consenteerdende, wonende allen alhier.
   Zij verschenen op 23 mei des namiddags ten 7 uren voor de burgelijken stand van Sint Anthonypolder. Arij Monster, Maria in t Veld, Adriana Kooijman en Neeltje Barendregt verklaarden níet te kunnen schrijven.

   Kinderen van Arie en Maria: Pieter, Neeltje, Jacob, Adriaantje (2x), Adrianus, Willempje en Marinus.
   Arie zou als weduwnaar in 1837 hertrouwen met Maaike Gerrits Barendrecht.
   Geboren den 27 junij 1790, gedoopt te Sint Anthonijpolder met getuige Pietertje Polderman.

   Get. bij de doop: Pietertje Polderman (?) .

  8 kinderen


 7. Arij Jacobs in ’t Veld , *Cillaarshoek 7-1-1800 , ~Cillaarshoek 12-1-1800 , † Mijnsheerenland 18-7-1882 .

   Arij in’t Veld werd níet opgeroepen voor de Nationale Militie.

   Heinenoord, 11 mei 1838 [acte nr. 4]:
   - Arij in’t Veld, jongman, oud 38 jaren, geboren te Cillaarshoek, gemeente Maasdam, en wonende te Mijnsheerenland, van beroep bouwknecht, zoon van Jacob in’t Veld en van Neeltje Barendregt, beiden overleden, zijnde de grootouders uit de beide liniën insgelijks overleden, al verklaren de partijen en getuigen niet te weten wanneer. En
   - Ariaantje Smitshoek, jonge dochter, oud 30 jaren, geboren en wonende te Heinenoord, dochter van Andries Smitshoek, landbouwer, wonende te Heinenoord, hier tegenwoordig en zijne toestemming tot dit huwelijk gevende, en an Annigje Leeuwenburg, overleden, ter andere zijde.

  x Heinenoord 11-5-1838   Ariaantje Andriesse Smitshoek , *Heinenoord 10-8-1807 , ~Heinenoord 16-8-1807 , † Mijnsheerenland 6-11-1875.
      Dochter van Andries Smitshoek en Annigje (Annegie Jacobs) Leeuwenburg .
   Get. bij het huwelijk: Andries Smitshoek .

   Hun 2 kinderen, Neeltje en Andries, zijn jong gestorven.
   Volgens ’s vaders opgave geboren te Heinenoord den tienden Austustus achttien honderd en zeven, is gedoopt den 16den dito daaraanvolgende.

   Zij ondertekende haar huwelijksacte als "Aar jaant tjee Smitshoek". Op de huwelijksbijlagen schreef zij "A S K".

   Zij werd 67 jaar oud.

  2 kinderen


 8. Jan in ’t Veld , *Cillaarshoek 25-2-1802 , ~Cillaarshoek 28-2-1802 , † ±1804 .


 9. Neeltje in ’t Veld , *Cillaarshoek 8-7-1803 , ~Cillaarshoek 25-7-1804 , † Maasdam 14-3-1812 .


 10. Jan in ’t Veld , *Cillaarshoek 4-9-1806 , ~Cillaarshoek 7-9-1806 , † Strijen 3-11-1827 .


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.