Japhet Hendriksz in ’t Veld , * 1673 , ~Dubbeldam 20-8-1673 .
Japhet Hendriksz was getuige bij de overlijdensaangifte van Marijgje Japhets in ’t Velt , de begrafenis van Willem Leenderts Boer , de overlijdensaangifte van Aert Japhets in ’t Velt .

Zoon van Hendrik Jafetsz in ’t Veld en Marietje Ariens Craeck .


Barendrecht 2-12-1696 (otr ’s-Gravendeel 9-11-1696)
    Annigje Aerts van der Kaa , *Oost-Barendrecht ±1675 .

RECHTSBOVEN: Japhet in 't Velt liet op 6-1-1713 in 's-Gravendeel een dochter Maijke begraven..

Kinderen:
 1. Aert Japhets in ’t Velt , † 11-1701 , [] ’s-Gravendeel ±25-11-1701.
   "Den 25 novemb. 1701 ontfangen van Japhet in t Velt drie guldens voort regt van begraven van sijn soontje, genaemt Aert Japhets in t Velt, aengevinge gedaen hebbende onder de classis van drie gulden, dus 3:0:0."


 2. Marijgje Japhets in ’t Velt , [] ’s-Gravendeel ±1-6-1698.
  Getuige bij de overlijdensaangifte: Japhet Hendriksz in ’t Veld .
   "Den 6 januarij 1698 ontfangen van Japhet Hendricxs in t Velt wegens t regt van begraven van sijn dogtertje, genaemt Marijgje Japhets in t Velt, en aengevinge gedaen hebbende onder de classis van drie gulden, dus 3:0:0."


 3. Maijke Japhets in ’t Velt , † 5-1707 , [] ’s-Gravendeel ±19-5-1707.
   "Den 19 meij 1707 ontfangen van Japhet in t Velt voor t regt van begr. van sijn dogter, Maijke Japhets in t Velt, aengevinge gedaen hebbende onder de classis van drie gl., dus 3:0:0."


 4. Hendrik Japhets in ’t Veld , * 1698 , ~’s-Gravendeel 23-11-1698 , † <5-1784 .

  1736   Anna Andriesse Vervoorn , * ±1710 , † 1737, [] ’s-Gravendeel 6-4-1737.
      Dochter van Andries Pieters Vervoorn en Marija Jans Geervliet .
   Ondertrouw op 18-2-1736 in ’s-Gravendeel.
   Zij hadden een dochter Maria.
   Anna is kort na de geboorte van haar dochter overleden.

    Neeltje Ariens den Boer , *Strijen 1710 , ~Strijen 9-3-1710 , † ’s-Gravendeel ±13-4-1784.
  Doopgetuige: Aarjaantie Ariens de Graaf .

      Dochter van Arie Willems (Aerijen Willemsz) Boer (?) en Soetie Ariens de Graaf .
   Ondertrouw op 11-9-1744 in ’s-Gravendeel.
   11e Septb. ontf. van Hendr. int Veld, wedr., de sa. van drie gulden, wegens het regt op het trouwen [..] met Neeltie @ Boer, j.d. De Bruijt sal het regt tot Strijen betalen.
   Uit dit huwelijk is zoon Japhet geboren.
   Neeltje. Dogter van Arie Willemsse Boer & Soetie Arianus de Graaff, getuige Adriaantje Ariens de Graaff.
   ’s-Gravendeel, 1784, 13 April: Ontfangen van ’t lijk van Neeltje Ase Boer, wede van Hendrik in ’t Veld, alhier overleden in de eerste klasse .. 30:0:0.

   Strijen, 1744:
   11 Sept. heeft sig aangegeve om te trouwen
   Neeltie Ariense Boer, j.d. alhier in d’cl. van 3:0:0
   Met Hendr. int Velt, wedr. van Anna Vervoorn,
   die te Sgravendeel het regt voldaan heeft.

  2 kinderen


 5. Anna Japhette (Anna Japhets) in ’t Veld , * 1700 , ~’s-Gravendeel 2-5-1700 , † Strijen 25-11-1747 , [] ’s-Gravendeel 27-11-1747.

    Hendrik Arijensz de Quartel , * ±1690 , [] ’s-Gravendeel 1-5-1773.

  7 kinderen


 6. Aert Japehts in ’t Velt , * ±1702 , † 4-1703 , [] ’s-Gravendeel ±29-4-1703.
   "Den 29 april 1703 ontfangen van Japhet Hendricxe in t Velt voort regt van begraven van sijn kint, genaemt Aert Japhets in t Velt, aengevinge gedaen hebbende onder de classis van drie gulden, dus 3:0:0."


 7. Aert Japhets in ’t Velt , * ±1704 , † 3-1705 , [] ’s-Gravendeel ±29-3-1705.
  Getuige bij de overlijdensaangifte: Japhet Hendriksz in ’t Veld .
   "Den 29 maert 1705 ontfangen van Japhet Hend. in t Velt voort regt van begraven van sijn kint, genaemt Aert Japhets in t Velt, aengevinge gedaen hebbende onder de classis van drie gulden, dus 3:0:0."


 8. Maijken Japhets in ’t Velt , * ±1710 , [] ’s-Gravendeel ±6-1-1713.
   "Den 6 januarij 1713 ontfangen van Japhet in t Velt de somme van drie gulden voor t regt van t begraven van sijn kind, genaemt Maijken Japhet in t Velt, aengevinge gedaen hebbende onder de classis van drie gl. dus 3:0:0."


 9. Aart Japhets in ’t Veld , * ±1710 , ~’s-Gravendeel 4-1-1711 .
   Het graf van Aart Javetsz in ’t Velt in Numansdorp is in 1772 vrij gevallen. Het werd op 10-3-1773 gekocht door Javit in ’t Velt.

   Dijkgraaf van de Numanspolder van 1740 tot 1746. Schepen van Numansdorp in 1743.

  ±1738   Ariaantje Jans Driesprong , * ±1715 .
   Ondertrouw op 27-12-1737 .
   Kinderen: Japhet (2x), Lijntje (2x), Annigje, Jan (2x) en Pieter.

  8 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.