Japhet Hendriksz in ’t Veld , * 1673 , ~Dubbeldam 20-8-1673 .
Zoon van Hendrik Jafetsz in ’t Veld en Marietje Ariens Craeck .
Japhet Hendriksz trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Marijgje Japhets in ’t Velt , de begrafenis van Willem Leenderts Boer , de overlijdensaangifte van Aert Japhets in ’t Velt .


× Barendrecht 2-12-1696 (otr ’s-Gravendeel 9-11-1696)
    Annigje Aerts van der Kaa , *Oost-Barendrecht ±1675 .

RECHTSBOVEN: Japhet in ’t Velt liet op 6-1-1713 in ’s-Gravendeel een dochter Maijke begraven.

Kinderen:
 1. Aert Japhets in ’t Velt , † 11-1701 , [] ’s-Gravendeel ±25-11-1701.
   "Den 25 novemb. 1701 ontfangen van Japhet in ’t Velt drie guldens voort regt van begraven van sijn soontje, genaemt Aert Japhets in ‘t Velt, aengevinge gedaen hebbende onder de classis van drie gulden, dus ƒ3:0:0."


 2. Marijgje Japhets in ’t Velt , [] ’s-Gravendeel ±1-6-1698.
  Get. bij de overl. aangifte: Japhet Hendriksz in ’t Veld .
   "Den 6 januarij 1698 ontfangen van Japhet Hendricxs in ’t Velt wegens ’t regt van begraven van sijn dogtertje, genaemt Marijgje Japhets in ’t Velt, en aengevinge gedaen hebbende onder de classis van drie gulden, dus ƒ3:0:0."


 3. Maijke Japhets in ’t Velt , † 5-1707 , [] ’s-Gravendeel ±19-5-1707.
   "Den 19 meij 1707 ontfangen van Japhet in ’t Velt voor ’t regt van begr. van sijn dogter, Maijke Japhets in ‘t Velt, aengevinge gedaen hebbende onder de classis van drie gl., dus ƒ3:0:0."


 4. Hendrik Japhets in ’t Veld , * 1698 , ~’s-Gravendeel 23-11-1698 , † <5-1784 .

  × 1736   Anna Andriesse Vervoorn , * ±1710 , † 1737, [] ’s-Gravendeel 6-4-1737.
      Dochter van Andries Pieters Vervoorn en Marija Jans Geervliet .
   Otr. op 18-2-1736 in ’s-Gravendeel.
   Zij hadden een dochter Maria.
   Anna is kort na de geboorte van haar dochter overleden.

  ×   Neeltje Ariens den Boer , *Strijen 1710 , ~Strijen 9-3-1710 , † ’s-Gravendeel ±13-4-1784.
      Dochter van Arie Willems (Aerijen Willemsz) Boer (?) en Soetie Ariens (Soetgen Arijens) de Graaf .
   Otr. op 11-9-1744 in ’s-Gravendeel.
   11e Septb. ontf. van Hendr. int Veld, wedr., de sa. van drie gulden, wegens het regt op het trouwen [..] met Neeltie @ Boer, j.d. De Bruijt sal het regt tot Strijen betalen.
   Uit dit huwelijk is zoon Japhet geboren.
   Neeltje. Dogter van Arie Willemsse Boer & Soetie Arianus de Graaff, getuige Adriaantje Ariens de Graaff.

   Strijen, 1744:
   11 Sept. heeft sig aangegeve om te trouwen
   Neeltie Ariense Boer, j.d. alhier in d’cl. van 3:0:0
   Met Hendr. int Velt, wedr. van Anna Vervoorn,
   die te Sgravendeel het regt voldaan heeft.
   ’s-Gravendeel, 1784, 13 April: Ontfangen van ’t lijk van Neeltje Ase Boer, wede van Hendrik in ’t Veld, alhier overleden in de eerste klasse .. 30:0:0.

   Get. bij de doop: Aarjaantie Ariens de Graaf .

  2 kinderen


 5. Anna Japhette (Anna Japhets) in ’t Veld , * 1700 , ~’s-Gravendeel 2-5-1700 , † Strijen 25-11-1747 , [] ’s-Gravendeel 27-11-1747.

  ×   Hendrik Arijensz de Quartel , * ±1690 , [] ’s-Gravendeel 1-5-1773.

  7 kinderen


 6. Aert Japehts in ’t Velt , * ±1702 , † 4-1703 , [] ’s-Gravendeel ±29-4-1703.
   "Den 29 april 1703 ontfangen van Japhet Hendricxe in ’t Velt voort regt van begraven van sijn kint, genaemt Aert Japhets in ’t Velt, aengevinge gedaen hebbende onder de classis van drie gulden, dus ƒ3:0:0."


 7. Aert Japhets in ’t Velt , * ±1704 , † 3-1705 , [] ’s-Gravendeel ±29-3-1705.
  Get. bij de overl. aangifte: Japhet Hendriksz in ’t Veld .
   "Den 29 maert 1705 ontfangen van Japhet Hend. in ’t Velt voort regt van begraven van sijn kint, genaemt Aert Japhets in ’t Velt, aengevinge gedaen hebbende onder de classis van drie gulden, dus ƒ3:0:0."


 8. Maijken Japhets in ’t Velt , * ±1710 , [] ’s-Gravendeel ±6-1-1713.
   "Den 6 januarij 1713 ontfangen van Japhet in ’t Velt de somme van drie gulden voor ’t regt van ’t begraven van sijn kind, genaemt Maijken Japhet in ‘t Velt, aengevinge gedaen hebbende onder de classis van drie gl. dus ƒ3:0:0."


 9. Aart Japhets in ’t Veld , * ±1710 , ~’s-Gravendeel 4-1-1711 .

   Dijkgraaf van de Numanspolder van 1740 tot 1746. Schepen van Numansdorp in 1743.
   Het graf van Aart Javetsz in ’t Velt in Numansdorp is in 1772 vrij gevallen. Het werd op 10-3-1773 gekocht door Javit in ’t Velt.

  × ±1738   Ariaantje Jans Driesprong , * ±1715 .
   Otr. op 27-12-1737 .
   Kinderen: Japhet (2x), Lijntje (2x), Annigje, Jan (2x) en Pieter.

  8 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.