Sijmon Dircksz (int Velt) , † >1671.
Zoon van ? .


x Heinenoord 22-11-1637 (otr Heinenoord 25-10-1637)
    Emmeken Aerts , * 1618 , ~Heinenoord 11-11-1618 .

RECHTSBOVEN: Charlois

Kinderen:
 1. Cornelis Sijmons .

  x Sint Anthoniepolder 20-6-1666   Leentie Eeuwitte van Luijck , *Sint Anthoniepolder 1640 , ~Sint Anthoniepolder 30-9-1640 .
      Dochter van Eeuwout (Ewidt Willemsz) van Luijck en Marichie Bastiaenen .
   Otr. op 15-5-1666 in Sint Anthoniepolder.
   Doopgetuigen: Lijdia Claesse en Neeltie Willems.
   Lijdia Claesse Suidtdijck, de vrouw van Rokes Ariens, schout van de Sint-Anthoniepolder, was ook doopgetuige bij Dievertje Gelderblom in maart 1628.

   Leentie Eenwitten, j.d. van de Sint-Anthoniepolder en aldaar wonend, trouwde op 20-6-1666 aldaar met Cornelis Symons. j.m. van Mijnheerenland, ondertrouw op 15 mei.

   Get. bij de doop: Neeltie Willems van Luijck .
   Leentie Eeuwitte trad op als getuige bij de doop van Jacob Dircksz , de doop van Jacob Dircksz (?) , de doop van Sijmen Dircksz in ’t Veld , de doop van Cornelis Pieters van Luijck .

  1 kinderen


 2. Huijg Sijmonts (int Velt) , † <1713 .

   Met name de kinderen uit zijn 2e huwelijk gebruikten de achternaam In ’t / int Veld/Velt/Veldt.

  x Mijnsheerenland 17-4-1668   Pleuntge Joppe , * ±1641 , ~Puttershoek 15-1-1642 , † <1696.
   Kinderen: Simon, Annegie, Fleuris, Pleuntje, Maijken en Emmetgen.
   Overl. tussen begin 1683 en eind 1695.

   Pleuntje is een dochter van Job Lenaertsz en Anneke Ariesdr. Zij had een broer Leendert Joppe, die in 1675 getuige was bij de doop van Pleuntje’s dochter Annigie.

  x Maasdam 9-10-1695   Barbar Wijngaarden (de) Geus , * 1672 , ~Maasdam 17-7-1672 , † Mijnsheerenland ±7-12-1749.
      Dochter van Wijngaert Cornelisse (Wingert Cornelisz) (de) Geus en Jacquelijna Ariens (Jacolijntgen Ariensdr) Wesenhagen .
   Kinderen: Jaclijntje, Cornelis, Arie, Annetje, Emmetje, Pleuntje, Job, Dirkje en Huig.
   Doopget. Maijken Stasen en Arien Ariensen Spies.

   Get. bij de doop: Maaijke Staasen .
   Barbar Wijngaarden trad op als getuige bij de doop van Jaquelina Willems (de) Geus , de doop van Jacolijna Jans (de) Geus , de doop van Cornelis Maartensz Reijerkerk .

  15 kinderen


 3. ? Annegie Sijmens (Annetge Sijmon Dircxs) .
  Annetge Sijmon Dircxs trad op als getuige bij de doop van Sijmon Huijge int Velt , de doop van Maritie Dircks .

  x ±1675   Abram de Vette .
   Zij hadden een zoon Sijmen, die 2 maal trouwde.

   Abraham de Vette wordt in juni 1669 in Mijnsheerenland genoemd bij een openbare verkoop van havelijke en meubilaire goederen.

   Abram de Vette wordt in nov. 1685 genoemd aan de Blaakse dijk.

   Aang. overlijden in Oud-Beijerland 26-3-1737: Marija Cajo, Abraham de Vette.

   Groet Lindt, 18-1-1711: is in H[eer] O[udelands] Ambagt gedoopt een dogtertie genaemt Christina, de vaeder is Teunis Abramse de Vette, de moeder is Maike Ariensze, de getuijge is Cornelia Ariensz.

  1 kinderen


 4. ? Aart Sijmonsen in ’t Velt , *Strijen ±1645 .

  x Cillaarshoek 23-11-1670   Annetje Dirkse Reijerkerk , *Sint Anthoniepolder ±1650 .

  5 kinderen


 5. ? Willempje Sijmens (int Velt) , *West-IJsselmonde ±1645 , † Maasdam ±6-5-1726 .

  x Barendrecht 14-11-1666   Dirck Aertsz (Dirck Ariens) van der Kest .
   Kinderen o.a. Arien, Sijmon, Maria en Aart.

   Dirk Aarsen/Aertsz/Ariens van der Kest is een zoon van Aerdt Corneliissen van der Kest en Willemken Dircx, won. aen den Achterdijck.

  6 kinderen


 6. Dirck Sijmensz (int Velt) , *De Blaak bij Heinenoord ±1650 , † >1701 .

   Dirck Sijmenz (int Veldt)

  x Nieuw-Beijerland 1-3-1671   Marijtge Jacobs , *Hekelingen ±1650 , † <10-1681.
   Kinderen: Dirk en Maritie.
   Overl. in de periode 1675-1681.

  x Oud-Beijerland 18-10-1681   Trijntje Gijssen , † <1684.
   \\

  x   Haesien Ariens , *Oost-Barendrecht 1657 , ~Barendrecht 15-7-1657 , † >1711.
   Otr. op 8-10-1684 in Barendrecht.
   Dirck Sijmonse, wd Trijntje Gijssen, won op de Blaeck
   Haesien Ariens, jd, van Oost Barendrecht, won o.d. Blaeck, getr Mijnsheerenland
   Kinderen: Sijmen, Arij (2x), Jannetie (2x), Jan en Leendert.
   Arij Janse en Maijke Leenderts lieten op 15-7-1657 in Barendrecht een dochter Haesie dopen met get. Lijntie Cornelis. Mogelijk is dat deze Haesie. Dat echtpaar liet op 6-7-1659 ald. een dochter Marij dopen met get. Maike Pauwels. Een Maria Ariens is getuige bij div. dopen van kinderen van Haesien.

   In de zomer van 1728 was in Mijnsheerenland sprake van een Aarts Willems Weda, gehuwd met Haasje Corn. int Velt, en Sijmon Corn. Boer, zoon van Haasje Corn. int Velt.

   Haesien Ariens trad op als getuige bij de doop van Dirck Sijmensz in ’t Veld .

  12 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.