Jan Hendriksz int Velt , *IJsselmonde ±1520 , † <7-1565.
Zoon van ? .


x ±1545
    Maritje Damisdr (Mariken Damas) , † ±1557.
Kinderen:
 1. ? Quirijn Jansz (Crijn Jansz) , † <2-1587 .
   Overleden tussen 1581 en 20-1-1587.

   Hij was boer aan de Drogendijk onder Ridderkerk.

   In 1557 en 1561 bezit Cornelis Ariaensz. 2 morgen 5 hond land in de Oud-Rijerwaard. De andere delen van dat land zijn dan eigendom van Ariaen Ariaensz., Quijrijn Jansz. en de weeskinderen van Wllem Ariaensz., zijn broers en zwager.

   Met zijn broers en zusters transporteert Querijn Jansz. op 12-4-1571 land in Oost-IJsselmonde, nagelaten door zijn halfbroer Adriaen Jansz., aan zijn volle broer Jan de Jonge.

   In het Ridderkerkse 10e penningkohier van 1557 staat Quirijn Jansz. geboekt voor 9½ hond eigen land in ’Gerrit Dircx houff van 5½ morgen 1 hond’ land in de Oud-Reijerwaard. De rest van deze hoef is dan eigendom van Ariaen Ariaensz. [Nijssen], Cornelis Adriaensz. [Nijssen] en Maritge [Adriaensdr. Nijssen] Hermans weduwe. Tot in de 50e penning van 1581 staat Quirijn met dit perceel geboekt.

  x <1553   Grietken Adriaensdr , † >6-1587.
      Dochter van Adriaen Adriaensz (Ariaen Nisen) en ?
   Zij hadden i.e.g. een zoon Jan, die een relatie aanging met Neeltgen Gijsbrechtsdr., de weduwe van zijn halfbroer Lenert Willemsz.

   Als weduwe wordt Grietken Adriaensdr. ook Grijetten Krijnen genoemd.

  1 kinderen


 2. Huijch Jansz in ’t Velt .


 3. ? Mariken Jansdr in ’t Velt .

   Maricken was geh. met Robbrecht hendricks.


 4. ? Leentgen Jans int Velt .

   Leentgen was geh. met Adriaen Cormick.


 5. Sijmon Jansz in ’t Velt , * ±1535 , † ±1599 .
   Overleden 1599-1600.

   Tussen Leentge Bastiaens en haar eerste man Sijmon int Velt moet een groot leeftijdsverschil hebben bestand. Hij was het oudste kind van minstens vijf kinderen van zijn vader, die in 1542 al niet meer in leven was. Mogelijk was Simon weduwnaar.

   Sijmon Jansz. int Velt van Barendrecht tekende met een kruisje.

   Zie ook: http://www.intveld.info/Stamboom%20Simon%20Jans%201550.htm

  x <1587   Leentgen Bastiaens , * ±1555 , † ±1-10-1639, [] Barendrecht .
      Dochter van Sebastiaen Louwensz (Bastiaen Lourisz) en Aeriaenke Leendertsdr .
   Overleden op Bamisdag 1639, begraven in de kerk van Barendrecht.

  5 kinderen


 6. ? Johan (Johan Jansz de Oude) in ’t Velt , *Oost-IJsselmonde ±1540 , † IJsselmonde 2-12-1612 , [] IJsselmonde .

  x ? ±1560   Niesje Pieters Cranendonck , *Oost-IJsselmonde ±1535 , † Oost-IJsselmonde <1577.
      Dochter van Pieter Willemsz Cranendonck en NN. (1) .

   Een dochter, waarschijnlijk Niesje genaamd.

   Op 3-8-1602 tradt Huijch Pietersen Cranendonck op als oudoom en bloedvoogd van de nagelaten weeskinderen van Fijcken Jansdr.
   Uit een acte van 30-11-1624 blijkt dat de kinderen en erfgenamen van Niesje Pietersdr. medegerechtigd waren in de Bootsers erfenis.
   Verder had Fijcken Jansdr. een dochter Niesje, waarschijnlijk vernoemd naar haar moeder.

  x IJsselmonde 1588   Lijsbeth Ariense , *Ridderkerk ±1560 , [] IJsselmonde ±1609.
   Otr. op 26-6-1588 in Ridderkerk.
   Jan Jansz int Velt van IJsselmonde en Elisabeth Ariensdr. van Ridderkerk, getr. te IJsselmonde.
   De vrouw van Jan Jansz. int Velt ’schoudt ende dijckgraeff tot Iselmonde’ werd aldaar begraven tussen 18-5-1609 en 17-2-1610.

   Jan Jansz. in ’t Velt had één erfgenaam bij Lijsbeth Ariense en dat was zoon Adriaen.

   Oost-IJsselmonde, 1-6-1613:
   Pieter Pietersz, secretaris te IJsselmonde, met speciale procuratie van Adriaen Jansz in ’t Velt, universeel en enig erfgenaam van Lysbeth
   Ariensdr en nog voor 1/6 deel erfgenaam van Jan Jansz in ’t Veld, zijn vader en nog als bestorven bloedvoogd van de weeskinderen van
   Sytgen Jansdr., Adriana Jansdr. en Heindrick Jansz, doet gifte van 11 morgen land, gemeen liggende in een hoeve van 20 morgen, zijnde de
   elfde IJsselmondse hoeve, aan Cornelis Jansz in ’t Velt, zijn broer, die dat toekomt als mede erfgenaam van zijn vader.

  6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.