Johan (Johan Jansz de Oude) in ’t Velt , *Oost-IJsselmonde ±1540 , † IJsselmonde 2-12-1612, [] IJsselmonde .
Zoon van Jan Hendriksz int Velt (?) en Maritje Damisdr (Mariken Damas) (?) .


±1560
    Niesje Pietersdr Cranendonck , *Oost-IJsselmonde ±1535 , † Oost-IJsselmonde <1577.    
    Dochter van Pieter Willemsz Cranendonck en NN. (1) .
IJsselmonde 1588 (otr Ridderkerk 26-6-1588)
    Lijsbeth Ariense , *Ridderkerk ±1560 , [] IJsselmonde ±1609.

RECHTSBOVEN: IJsselmonde met rechts het rond 1550 gebouwde kasteel..

Kinderen:
 1. Adriaenken Janse in ’t Velt , † <6-1613 .

   Arien Robbrechtsen werd in 1602 vermeld als man en voogd van Ariaenken Jansdr., maar dat kan alleen als een kind was uit het 1e huwelijk van Johan in ’t Velt.

   Adriaen Robbrechts Hordijk hertrouwt met Maritge Ariens.

  ±1590   Adriaen Robbrechts Hordijck , * ±1590 , † ±1654.
      Zoon van Robbrecht Leendertse en Dirckje Adriaensdr .
   Zij zouden meerdere kinderen hebben gehad, waaronder een zoon Pieter, die zich zowel Hordijck als In ’t Velt liet noemen.

   Hij was boouwman (boer) en hoogheemraad te West-IJsselmonde.
   Hij is de vader van Robbrecht, Jan, Leendert en Pieter.

  3 kinderen


 2. Fijcken Jans in ’t Velt , * <1577 , † <3-8-1602 .

   Cornelis Damusse, weduwnaar, als man en voogd van zaliger Fijcken Jansdochter, ter eenre, en Jan Janssen int Velt, als vader van voorsz. Fijcken, Arien Robbrechtsen als man en voogd van Ariaenken Jansdochter, en Huijch Pietersen Cranendonck las oudoom en bloedvoogd van de nagelaten weeskinderen van Fijcken Jansdr., m.n. Pieterke Cornelisdr. (ca. 8 jr.), Dammis Cornelisz. (ca. 6 jr.), Nijesken Cornelisdr. (ca. 4 jr.) en Arien Cornelisz (ca. 2 jr.) ter andere zijde; uitkoop van de weeskinderen op 3-8-1602 te Hendrik-Ido-Ambacht.

    Cornelis Damusse .

  4 kinderen


 3. Jan Johannesz (Jan Jansz de Jonge) in ’t Velt , *Oost-IJsselmonde ±1589 , † <1-2-1618 .

  ±1604   Maritje Huigen Cranendonck , *IJsselmonde ±1580 , [] Oost-IJsselmonde ±1636.

  3 kinderen


 4. ? Heijndrick Jansz in ’t Velt , *IJsselmonde ±1590 , [] IJsselmonde 1662.

  ±1610   Grietie Lenerts Jaeffette , * ±1584 , † IJsselmonde 8-2-1662, [] IJsselmonde 2-1662.

  7 kinderen


 5. Cornelis Jansz de Oude in ’t Velt , * ±1590 , † 1662 , [] IJsselmonde 1662.
  Cornelis Jansz de Oude was getuige bij de ondertrouw van Cornelis Jansz (Cornelis Jansz de Jonge) in ’t Velt .
   Te Rotterdam op 14-3-1634 werden op verzoek van het land van Ysselmonde verklaringen afgelegd door o.a. Henrick Jansz int Velt, hoochhemeraet van Ysselmonde, en Cornelis Jansz Int Velt, 55 jaar, inwoners en al vele jaren lang bouwluyden te Ysselmonde, evenals hun ouders.
   Cornelis Jansz. Intvelt werd in de kerk van IJsselmonde begraven in 1662.

   Cornelis Jansz in ’t Velt de Oude liet op 17-3-1660 een testament opstellen. Zijn jongste zoon, Cornelis, werd de ouderlijke boerderij met 11 morgen grond vermaakt.
   Cornelis Jansz had ook nog een natuurlijke zoon Pouweless.

   De vrouw van Cornelis Jansz. int Velt werd in IJsselmonde begraven in 1654, n 13 maart. Haar naam is onbekend.

  5 kinderen


 6. Adriaen Jansse (Arijen Jansz) in ’t Velt , * ±1595 , [] IJsselmonde ±1670.
   De begrafenis van Arije Jansz. Intvelt werd begin 1670 in de kerkrekeningen van IJsselmonde opgenomen.

   Een Pietertie Arijens intvelt werd in 1674 in de kerk van IJsselmonde begraven.

   Oost-IJsselmonde, 1-6-1613:
   - Arijen Jansz in ’t Veld, als universeel en enig erfgenaam van zijn moeder, Lijsbeth Ariensse zaliger, en voor een zesde part als erfgenaam van zijn vader, Jan Jansse int Velt zaliger, in leven schout alhier, en
   - Jan Jansse int Velt de Jonge, eveneens voor een zesde part van vaderswege, mede als rechte bestorven bloedvoogd van de weeskinderen van zaliger Sijtgen Jansse, en Adriana Jansse en Heindrick Jansse, elk eveneens voor een zesde deel;
   zij gaven ten eigen 11 mr. land, gelegen in de 11e Oost-IJsselmondse houve, groot 20 mr. aan
   - Cornelis Jansse int Velt, hun broeder, en erfgenaam van het resterende zesde deel.

    Stijntge Pieters Cranendonck , † >1679.
      Dochter van Pieter Huigen Cranendonck en Elijsabet Ploenen (Lijsbetken Ploenen) Verschoor .
   Stijntge Pietersdr Cranendonck, gehuwd met Aryen Jansz in’t Velt.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.