Lijsbeth Coene in ’t Velt , * ±1615 , † 11-1707, [] ’s-Gravendeel 8-11-1707.
Dochter van Coenraet (Coen Pietersz) (in ’t Velt) en Weijntge Adriaens Hordijck .


±1635
    Mels Jansz Aartoom , *’s-Gravendeel ±1608 , † 1-1651, [] ’s-Gravendeel 19-1-1651.
±1652
    Jan Arijens Verdonck , * ±1628 , † Dordrecht 26-8-1678.    
    Zoon van Adriaan Pietersz (Arijen Pietersz) Verdonck en Ariaentgen Reijnen van der Linden .

RECHTSBOVEN: 's Gravendeel rond 1700 met in het zuidwesten de Langestraat.

Kinderen:
 1. Jannigje Melsse Aartoom .

   Jannigje was gehandicapt en overleed jong.


 2. Jan Melsse (Jan Mels) Aartoom , *’s-Gravendeel ±1635 , † ’s-Gravendeel ±1695 .
   Geboren vr 1638.
   Overleden in de periode 1692-1698.

  ’s-Gravendeel ±1660   Bastiaantje Hendricx van der Linden , * ±1626 , † ’s-Gravendeel >1714.
      Dochter van Hendrik Reijne van der Linden en Neeltje Bastiaans ( Naaktgeboren) .

  3 kinderen


 3. Willem Melsen Aartoom , *’s-Gravendeel <1637 , † ±1708 .

  <1671   Lijntje Damisse Vroegindeweij .

  5 kinderen


 4. Koen Melschen Aartoom , *’s-Gravendeel <1639 .

   Koen trouwde met Helena Jansdr. Visscher, wed. van Arij Willems Vroman, dochter van Jan Cornelis Visser en Elijsabeth Leenderts. Helena hertr. te Puttershoek in 1667 met Jacob Cornelisse de Jong.

   Koen had een dochter Lijsbeth Koene, geb. ca. 1664, die op 4-5-1692 in Dordrecht trouwde met Hendrik Jacobse de Baet, zoon van Jacob Hendrikse de Baet en Aeltje Hendricx van der Linden. Lijsbet Koene Aartoom werd op 6-7-1708 in ’s-Gravendeel vermeld bij de verdeling van de erfenis van Lijsbet Koene [in ’t Velt], laest wed. van Jan Ariens Verdonk.

   Koen Melschen Aertoom werd in 1661 gedagvaard door de Hage Vierschaar van Strijen wegens het molesteren van belastingambtenaar Pieter Jacobse Crevecour "met openbaere aggressie ende gewelt van de dijk te werpen waerover is ontstaan dat syn voet is uyt de coot ofte ontledigh geworden".


 5. Pieter Melsen Aartoom , *’s-Gravendeel <1645 , † 1-1703 , [] ’s-Gravendeel ±16-1-1703.
  Getuige bij de overlijdensaangifte: Mels Pieters Aartoom .
  Pieter Melsen was getuige bij de overlijdensaangifte van Annigje Aartoom , de overlijdensaangifte van Neeltje Rochusse Visser .
   "Den 16 januarij 1703 ontfanten van Mels Pieterse Aertoom drie guldens voor regt van begraven van sijn vader, genaemt Pieter Melsen Aertoom, aangevinge gedaen hebbende onder de classis van drie gulden, dus f 3:0:0."
   Beroep: Herbergier en schepen.

  <1676   Neeltje Rochusse Visser , * ±1645 , † 1698, [] ’s-Gravendeel ±4-4-1698.
  Getuige bij de overlijdensaangifte: Pieter Melsen Aartoom .

      Dochter van Rochus Jansz Visser en Annigje Stoffels .
   "Den 4 april 1698 ontfangen van Pieter Melse Aertoom woonende alhier, voort regt van begraven van sijn vrouw, genaemt Neeltje Rocus Visser, aengevinge gedaen hebbende onder de classis van drie gulden."

   Dochter van Rochus Jans Visser en Annigje Stoffels.

  3 kinderen


 6. Ariaentgen Jans Verdonk , * >1650 .

   Ariaentgen Verdonck, huisvrouw van Arijen Wouters Vroman.


 7. Weijntgen Jans Verdonk , *’s-Gravendeel ±1655 , † ’s-Gravendeel 14-2-1708 .

  ±1677   Arie Pleunen Drogendijk , [] ’s-Gravendeel ±21-8-1715.
   Ontfn. van Dirk Cornelisse Quartel de Se. van drie gulden voor t regt van t begraven van t lijk van Arij Pleune Drogendijk, aengevinge gedaen hebbende onder de classis van drie gl., dus 3:0:0.

   In ’s-Gravendeel "Den 19 junij 1709 ontfangen van Arijen Pleunen Droogendijk - drie gul. voort regt van trouwen, hem ten huwel. begeven willende met Neeltje Pleunen van Sillaershoek, aengevinge gedaen hebbende onder de classis van drie gl. dus _ 3.-.-".

  1 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.