Lijsbeth Pieters Verdonck , *’s-Gravendeel ±1596 .
Dochter van Pieter Pietersz Verdonck en Neeltje Pietersdr .


x
    Adriaan Jansz Sneep , *’s-Gravendeel ±1594 , † ±1643.
Kinderen:
 1. ? Pieter Ariensen (Pieter Adriaensz) Sneep , † <11-1692 .

   In Maasdam op 12 juni 1659 compareren:
   - Jacop Joosten, voor hem zelf, en als testamentaire voogd van de kinderen van
   - Jaeppie Joosten en voogd van de minderjarige kinderen van
   - Annigie Joosten en de kindskinderen van voornoemde Annigie Joosten,
   - Ary Maertens, voor hem zelf, en hem sterk makende voor
   - Cornelis Aertsen, als getrouwd hebbende Lintje Maertens,
   - Pieter Ariense Sneep, als getrouwd hehbende Marygie Maertens, voor hem zelf;
   Zij zijn gezamenlijk erfgenamen van zaliger Joost Dirckse. Zij verklaren verkocht en getransporteerd te hebben aan Theunis Cornelisen de Rucht een stuk ’teellandts’ groot 4 mergen 300 roeden ’int Lagie’ voor
   Maasdam, belend N Jan Ariensen, Ode Vliet, Z Jan Corn(elis) timmerman en W den dijck, en dat zoals hen aanbestroven bij overlijden van Joost Dirckse voornoemd. De comparanten stellen hun persoon en goederen als zekerheid voor de vrijwaring van die land.

   Maasdam, 11-10-1692:
   - Maria Maertens, weduwe van Pieter A(rien)sen) Sneep,
   - Willem Barentsen, in huwelijk hebbende Lena Maertens,
   - Maerten A(rien)sen Maesdam, Aert Corn(elis)sen Moockhouck, zo voor hen zelf en Arij Pieterse Sneep als oom en voogd van de nagelaten weeskinderen van
   - Lijsbet Jans Sneep, “des nood sijnde’, tezamen kind of kindskinderen van Annetien Joosten; item nog
   - Schilleman Diercxse, Wouter Jansse, getrouwd met Willemtie Jacobs, en
   Johannes de Lange, in huwelijk hebbende Maritie Jacobs, tezamen kinderen van Jaepien Jooste; A llengezamenlijke erfgenamen van Arijaentie Jooste, op Maasdam overleden, volgens het testament van d.d. 11 april 1682 gepassseerd voor notaris Justus Casteleijn te Puttershoek.
   Zij transporteren aan Arij Jacobse Noteb(oom), schepen van Maasdam, twee derde parten van 2 mergen 92 roeden gelegen int landeken van de Graswynckels, belend O: de kreck, Z: Isaack Vasse, W: den dick en N: Gisbert Janse van Es. Voldaan met 940 gld. boven een halve stuiver van elke gulden tot rantsoen.

  x Oost-Barendrecht 13-1-1650   Marietje Jacobs (Marichen Jacobs) , *Oost-Barendrecht ±1625 , † <5-1655.
      Dochter van Jacob Maartensz (?) en Neeltje Cornelis (?).

   Marietje zou een dochter zijn van Jacob Maartensz. en Neeltje Cornelis.

   Ridderkerk, 16-4-1655:
   - Pieter Henricxsz, scheepmaker, jonggezel te IJsselmonde, toekomstige bruidegom, geassisteerd door Abraham van Pene, predikant te IJsselmonde en Johan Oem Hermansz te Dordrecht, ter ene, en
   - Janneke Jacobs, jonge dochter te Barendrecht, geassisteerd door Willem Cornelisz Besemer te Klaaswaal tezamen met Pieter Adriaensz Sneep te Nieuw Beijerland (getrouwd geweest met Marichen Jacobs) als oom en zwager als haar gekozen voogden in deze, alsmede Henrick Cornelisz Anwech, penningmeester in Barendrecht - haar oom - ter andere zijde gaan trouwen op huwelijkse voorwaarden.

  x <1658   Maritie Maertens (Marijgie Maertens) ( Maesdam) , † >9-1692.
      Dochter van Maerten Jansz Maesdam en Annetien Joosten Vermaes .
   Kinderen o.a. Anna, Arij, Maerten, Jan, Pieter en Joost.

   Maria Maertens werd op 11-10-1692 in Maasdam genoemd als weduwe van Pieter Ariensen Sneep.

   Marijgie Maertens trad op als getuige bij de doop van Neeltje Jacobs Gout (?) , de doop van Pieter Huijgen Schilperoort , de doop van Pieter Huijghen Schilperoort , de doop van Marija Arijens Sneep , de doop van Pieter Arijens Sneep .

  11 kinderen


 2. Jan Adriaansz (Jan Ariëns) Sneep , *’s-Gravendeel ±1619 , † ’s-Gravendeel 1678 .

  x ±1640   Annichje Maertens , * ±1620 , † ±1658.

  x ±10-1659   Cornelia Cornelisse .
      Dochter van Cornelis Arijens Roelen ( Broeck) en Pleuntje Gerrits .

   Cornelia Cornelisse trad op als getuige bij de doop van Jan Pieterse Sneep (?) .

  2 kinderen


 3. Annichje Ariens Sneep , *’s-Gravendeel ±1622 , † <14-3-1686 .
  Annichje Ariens trad op als getuige bij de doop van Arij Pieterse (Arien Pietersen) Sneep (?) .

  x ±1650   Wouter Willems Vrooman .
   Kinderen (volgorde onzeker): Willem (2x), Pieter, Arien, Lijsbeth, Pieternella, Maria en Neeltje.

   In 1649 was hij vletter te ’s-Gravendeel. Hij was een zoon van Willem Wouters Vroman en Marigje Bastiaansdr.

   30 nov. 1649 compareren voor notaris D. Eelbo Willem Woutersz, Vroman 60 jaar, Jan Willemsz. Smout 42 jaar, Pieter Arijensz. Loos 50 jaar, Jan Abrahamsz. ’t Hoertie 34 jaar, Jan Willemsz. Lapper 34 jaar, Arijen Arijensz. Man 33 jaar, Wouter Willemsz. Vroman 25 jaar, Dirck Willemsz. Vroman 20 jaar en Arijen Willemsz. Vroman 17 jaar (of elk daaromtrent), allen vletters wonende te sgd. Zij leggen een verklaring af op verzoek van de Grafelijkheid. (SA Dordrecht ONA Dordrecht inv. 62, f. 1031v)

  x ’s-Gravendeel 27-3-1667   Cornelis Heijmans Capiteijn , *Maasdam ±1641 , † >14-9-1684.
      Zoon van Heijman Jacobssen Capiteijn en Barber Geloffuen (Barbertje Geluen) .
   Otr. op 20-3-1667 in Maasdam.
   Cornelis is 13 jaar oud in 1654.

   Cornelis was voogd over de nagelaten weeskinderen van zijn zus Annichjen Heijmens, ten echte geprocreëerd bij Pieter Rochus Groenewech.

  7 kinderen


 4. Neeltje Adriaans Sneep , *’s-Gravendeel ±1630 , † <1664 .

  x Oud-Beijerland 3-1656   Jacob Pieters Gout .
      Zoon van Pieter Dirksz Gout en Hendrickske Pieters Cranendonck .
   Jacob Pietersz Gout j.m. van OB en Neeltge Ariaens j.d. won. op ´sGravendeel, gegeven att.

   Jacob Pietersz Gout was in 1654 in O.B. get. bij het huwelijk van Gerrit Abrahamsz., j.m., en Lijntge Pieters, j.d., beiden onder O.B.

   Jacob Pietersz Gout was op 30-1-1656 in O.B. get. bij het huwelijk van Ariaen Ariaensz. den Ouden, wednr. van Lijsbet Ariaens, won. op de Greup, en Machteltje Pieters, j.d. won. onder O.B.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.