Huijbert Baeijens Verhaegen , † Capelle (NB) <1592.
Zoon van Baijen Peters (ver) Haghen (?) en Toniske Adriaens Maet (??) .


x
    Eelken Tonis Joosten Molengraeff , † Capelle (NB) 1624.
Kinderen:
 1. Mechelke Huijberts Verhagen , † 1648 .

  x   Adriaen Petersz Ockers , * ±1580 , † Capelle (NB) 28-4-1658.

  3 kinderen


 2. Joost Huijbrecht Baijens ( Verhagen) , † ±1633 .

  x <10-1611   Maijken Cornelis Ghijsbertssen (Maeijke Cornelisse) Hoeffnaegel , * <1595 .

  3 kinderen


 3. Elisabet Huijbertsdr (Lijsken Huijbrechts) ( Verhaegen) .

   Opten xije februarij 1632 voorss compareerden Lijsken Huijberts, naergelaeten wed. van Michiel Adriaenss Smit, geasisteert met Dirck Janss Mandemaecker, ende heeft van schouten ende gerechten aengenomen haer twee onmondige weeskijnderen: Tonisken ende
   Wouterken Michielsdr.
   In de kantlijn: Huijbrecht Michiels, Tonisken Michiels, Lijsken Huijbertss, moeder, namens Dick Michiels, Adriaen Peeterss x Maeijken Michielss zijn beneffens Claes janss, swager, voldaan op 2-1-1680.


   Dirck Michielsen Smith mede namens het kind van Huijbert Michielsen Smith en namens Adriaentjen Michielsen Smith, Arien Peeter Joosten x Maijken Michielsen Smith, Teunisken Michielsen Smith wed van Teunis Goverts, allen erfgenamen van Lijsken Huijbrechts, worden op 20-6-1669 in Capelle genoemd.

  x   Michiel Adriaenss Smith , † <3-1632.
   Erffdeelinge voor recht aengebracht tusschen Lijsken Huijbrechts, naergelaeten wed. van Michiel Adriaenss Smit, ter eenre, ende haere kijnderen ter andere sijden, desen xije februarij 1632 in Capelle:
   - Inden eersten is Lijsken Huijbertss geloot [..].
   - Item hiertegens sijn Huijbert Michielss Smit, Claes Janss x Adriaenken Michielsdr, Dirck Michielss ende Maeijcken Michielsdr geassisteert met Dirck Janss Mandemaecker, oom, en Adriaen Rombouts, schout, als oppervoocht van Tonisken ende Wouterken Michielsdr, alle kijnderen ende erffgenamen van Michiels Adriaenss Smit, geloot [..].
   Smaeldeelinge tusschen de kijnderen van Michiel Adriaenss Smit za voor recht aengbracht desen date voorss.
   - Inden eersten is Huijbert Michielss Smit geloot [..]. Hij krijgt van Maeijcken ook nog geld.
   - Item hiertegens is Adriaen Rombouts, schout, als oppervoocht geassisteert met Dirck Adriaenss Mandemaecker als toesiender van van Tonisken Michielsdr bedeelt op [..]. Ook zij krijgt geld van Maeijken.
   - Item is Maeijcken Michielsdr geassisteert met Dirck Janss voorss bedeelt op [..].
   - Item Dirck Michiels geassisteert met Dirck Janss voorss bedeelt op [..].
   - Item Adriaen Rombouts, schout, als oppervoocht, geassisteert met Dirck Janss voorss is tbv Wouterken Michielsdr bedeelt op [..]. Zij krijgt ook nog haar moeder.
   - Item Claes Janss x Adriaenken Michielsdr is hiertegens geloot [..].

   Michiel Adriaenss Smidt wordt "opten XVIen Januarij anno
   XVIc ende twalff" in Sprang genoemd.

   Michiel Adriaenss, als man ende voecht van Elisabet Huijberts dochter, wordt op 16-1-1612 in Sprang genoemd samen met Gijsbert Gijsbertss, Joost Huijbertss en Adriaen Pieterss Ockers als man ende voicht van Mechelken Huijbertss dochter.

   Capelle, 20-6-1669: Erfdeling door de erfgenamen van Dirck Janssen Mandemaecker:
   - Peeter Adriaenssen Ockers mede namens de kinderen van Jan Adriaenssen Mulder en Adriaentie Jans Dolck:
   - Jan, Cornelis en Huijbrecht Jans Meulder, Teunis Janssen x Neeltie Jans Mulder, allen erfgenamen van Mecheltie Huijbrechts die een halve zus was van Dirck Mandemaeckers.
   - Wouter Joosten Verhaegen mede namens de kinderen van Cornelis Joosten, broer, en Huijbrecht Joosten Verhaegen, erfgenamen van Joost Huijbrechts, halve broeder van Dirck
   Mandemaecker.
   - Dirck Michielsen Smith mede namens het kind van Huijbert Michielsen Smith en namens Adriaentjen Michielsen Smith, Arien Peeter Joosten x Maijken Michielsen Smith, Teunisken Michielsen Smith, wed. van Teunis Goverts, allen erfgenamen van Lijsken Huijbrechts.
   - Peeter Anthonissen Timmer, schout Vrijhoeven, namens Arien Wouterssen Mandemaecker, mede als oom en voogd paternel van de kinderen van Wouter Wouterssen Mandemaecker, het kind van Peeter Wouterssen Mandemaecker en het kind van Jan Wouterssen
   Mandemaecker, mede namens Teunis Wouterssen Mandemaecker en Arien Teunissen van Sprang x Eltie Wouters Mandemaecker, erfggenamen van Wouter Janssen Mandemaecker, broer van Dirck.
   - Gijsbert Geeritssen Hoeffnaegel mede als voogd van de kinderen van Cornelis Geeritssen Hoeffnaegel, erfgenamen van Huijbertje Jans Mandemaecker, zus van Dirck.
   - Peeter Teunissen Vucht mede namens Eltie Teunis Vucht, Cornelis Romme van Dijck x Maeijken Teunis Vucht, erfgenamen van Lijntie Jans Mandemaeckers.
   Allen erfgenamen via hele en halve broers en zussen van Dirck Janssen Mandemaecker.

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.