Maaijke Baeijens Verhagen , * ±1570 , † Sprang <19-11-1625.
Dochter van Baeijen Peters (ver) Haghen en Toniske Adriaens Maet .


× ±1590
    Elent Jacobs Oerlemans , *Capelle (NB) ±1565 , † >1617.
Kinderen:
 1. Huijbertgen (Huijberken Elens) Oerlemans , *Loon op Zand ±1590 .

   Zij trouwde te Capelle op 23-1-1611 met een Haemers of Schuermans. Zij hertrouwde later met een Van Hoven.

   Loon op Zand, 10-4-1649: Peter Hendrick Haemers en Huijbertken Eelant Oirlemans, weduwe van Thonis Jan Zacharias en van Dierck Cornelis Jan Diercxssen, tevens voor hun drie kinderen, sluiten een overeenkomst met Cornelis Thonis Jan Zacharias en Cornelis Joosten Verhaegen, gehuwd met Jenneken Dierck Cornelis Jan Diercxssen.

   Loon op Zand, 7-8-1660: Jan Aertssen de Hooch en Huijbert Joosten Verhaegen, als voogden over Joost, onmondige zoon van Jenneken Dierck Cornelis Jan Diercxssen en
   Cornelis Joosten Verhaegen, doen afstand van hun rechten op goederen ten behoeve van Dierck en Hendrick, zonen van Peter Hendrick Haemers.

  × 1611   Thonis Jan Zacharias ( Schuermans) , † <1650.
   Otr. op 23-1-1611 in Capelle (NB).
   Thonis Janse, j.m. van LoZ, en Huijbertgen Elensdochter, j.d. van Vrh.

   Jan Zacharias, geh.m. Heesken, dochter wijlen Cornelis Wouter Lochten, transporteert goederen aan Zacharias Rutten en Andries Adriaens op 28-10-1630 in Loon op Zand.

   Jan was wsl. een broer van Willem Jan Zacharias Schuermans, die op 6-4-1651 in Loon op Zand wordt genoemd samen met Peterken Zacharias Schuermans en Maeijken Zacharias Schuermans, die kinderen had met Aert Wouter Lochten, en Anneken Zacharias Schuermans, de een dochter Engteltken had samen met Henrick Franssen.

  × >1612   Dirck Cornelis Jan Dircksen , † <1650.
      Zoon van Cornelis Jan Dirckssen en Jenneken Joosten .
   Kinderen: Jenneken en Huijbertken.

   Dirck had dochters
   - Jenneken Dierck Cornelis Jan Diercxssen, gehuwd met Cornelis Joosten Verhaegen, en
   - Huibertken Dierck Cornelis Jan Diercxssen, gehuwd met Peter Hendricxssen Haemers.

   Loon op Zand, 6-3-1624:
   Peterken, dochter wijlen Tonis Peterssen Decker, Jan Cornelis Vreissen, geh.m. Aelken Tonissen, Cornelis Janssen Smits, geh.m. Ariaentken Thonissen, Lijntken Tonissen en Bartholomeus Thonissen transporteren goederen aan Dirck Cornelis Jan Dircksen. Dirck Cornelis Jan Dirckse bekent schuldig te zijn aan de erfgen. Tonis Peterssen Deckers een bedrag van 1090 gld. terzake van een transport op heden.
   Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze schuld op 14-4-1630 ingelost is bij Jan Willems Weerdt, geh.m. Peeterken, Jan Cornelis, geh.m. Eeltken, en Jan Aert Lochten, geh.m. Lijntken.

   Loon op Zand, 6-6-1633: Peeter Hendricxssen alias Colster bekent schuldig te zijn aan Aert Janssen de Hooge en Baijen Eelantssen
   Oirlemans, als voogden van Jenneken dochter wijlen Dierck Cornelis Jan Diercxssen, een bedrag van 135 gulden.

   Loon op Zand, 24-2-1640:
   Wouter Henrick Lau Vrancken bekent schuldig te zijnaan Aert Jan Diercxssen de Hooge en Baijen Eelen Oirlemans, als voogden over
   Jenneken, onmondige dochter van Dierck Cornelis JanDiercxssen, een bedrag van 50 gulden.
   Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuldop 24-5-1648 bij Cornelis Joosten, gehuwd met Jenneken Dierck Cornelis Jan
   Diercxssen, ingelost is.

   Loon op Zand, 9-1-1643:
   Willem Adriaenssen Cuijlman bekent schuldig te zijnaan Aert Jan Diercxssen de Hooge en Baijen Eelant Oirlemans als voogden over de
   onmondige kinderen van Dierck Cornelis Jan Diercxssen een bedrag van 100 gulden.
   Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuldop 1-5-1648 bij Cornelis Joosten Verhaegen, gehuwd met Jenneken Dierck Cornelis Jan Diercxssen, ingelost is.

   Loon op Zand, 21-11-1643: Peter Hendricxssen Haemers, gehuwd met Huijbertken Dierck Cornelis Jan Diercxssen, sluit een overeenkomst met Bartholomeus Thonis Peterssen de Decker, tevens voor alle andere kinderen van genoemde Thonis, inzake de betaling van verschuldigde cijnsen.

  3 kind(eren)


 2. Baeijen Eelen Oerlemans , * ±1598 .
  Baeijen Eelen trad op als getuige bij de doop van Wouter Thonisse van den Nieuwenhuijsen .

   Jan Willemsen, geassisteerd met zijn broer Adriaen Willemssen en neef Baijen Eelens, en Geertruijt Sijmen Diercssen Buennen, geassisteerd met haar vader, haar broer Jan Sijmons en haar neef Ghijsbrecht Claessen, maakten op 7-5-1626 in Loon op Zand huwelijkse voorwaarden op.

   Sprang, 19-12-1631:
   Reeckeninge bewijs ende reliqua voor Baeijen Eelen Oremanss, als voocht, ende Dirck Dirckss van Campen de Jongen, als toesiender, van het kijnt, Jan, van Tonis Jacobss, in presentie van Jan Toniss.

   Peeter Hendricxssen alias Colster bekent op 6-6-1633 in Loon op Zand schuldig te zijn aan Aert Janssen Hooge en Baijen Eelantssen Oirlemans, als voogden van Jenneken, dochter wijlen Dierck Cornelis Jan Diercxssen, een bedrag van 135 gulden.

   Wouter Henrick Lau Vrancken bekent op 24-2-1640 in Loon op Zand schuldig te zijn aan Aert Jan Diercxssen de Hooge en Baijen Eelen Oirlemans, als voogden over Jenneken, onmondige dochter van Dierck Cornelis Jan Diercxssen, een bedrag van 50 gulden. De schuld is ingelost op 24-5-1648 bij Cornelis Joosten, [dan] gehuwd met Jenneken Dierck Cornelis Jan Diercxssen.

   Accoort tusschen
   Corst Handrickxss ende mede bloetvoocht ende Baeijen Eelen als toesiender van het (weeskijnt van) Peeter Handrickxss, zijne broeder ende tusschen Ghijsbert Peeter
   Baeijens ende int bijwesen van zijnen vader.
   Op huijden den xjxe dach februarij anno 1626 soe sijn gadert metten anderen Ghijsbert Peeter Baeijenss ende int bijwesen van sijnen vader Peeter Baijenss, ter eenre sijde, ende
   Corst Handrickxss voor sijn selven ende mede als bloetvoocht ende Baeijen Eelantss als toesiender van het onmondich weeskijnt achtergelaten bij Peeter Handrickxss, zijnen broeder, ende Maijken Antonisdr sulcx ende hebben metten anderen minnelijcken veraccordeert ende gedeelt te weten van het versterff tusschen Adriaen Handrick Geldens als was gerechte broeder van Corst Handrickxss ende Peeter Handrickxss voorss tuschen Tonisken Peeters als gerechte suster van Ghijsbert Peeterss voorss.
   Het betreft de goederen van Adriaen Handrickxss ende Peeterken Toniss daer haer moeder was Peeterken Ghijsbertsdr za. Ghijsbert Peeters krijgt goederen en Corst Handrikcxss en het weeskijnt krijgen goederen
   Peeter Baijens krijgt kleren.

  × ±1622   Neelke Adriaens .

   Neelke Adriaens trad op als getuige bij de doop van NN. ( Schuurmans) , de doop van Adriaen Adriaenssen (Arien Arijens) van Dongen , de doop van Elant Adriaens (Elant Arienssen) van Dongen (?) , de doop van Maerten van Dongen (?) , de doop van Elandt Schuurmans (?) , de doop van Dircksgen Thonisse Schomers (?) .

  5 kind(eren)


 3. Geriken Elandts (Gerritgen Eelen) Oerlemans , *Vrijhoeve-Capelle ±1600 , † Capelle (NB) 1625 .

  ×   Thonis Woutersz van den Nieuwenhuijsen , *Loon (NB) ±1590 , † Capelle (NB) <1680.

  4 kind(eren)


 4. Lijske Eelens Oerlemans , *Capelle (NB) ±1605 .
  Lijske Eelens trad op als getuige bij de doop van Adam Baeijens Oirlemans , de doop van Elant Baeijens (Elen BAijens) Oerlemans , de doop van Aert van Dongen , de doop van Maerten Baeijens Oirlemans , de doop van Marij Adriaens van Dongen .

  × ±1625   Bartholomeus (Meus Jansen) ( Schuurmans) , † <1640.

   Opten vije dach februarij anno 1628 in de Vrijhoeven compareerden Bartholomeus Janssen ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soe gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Antonis Wouterss, sijnen swager.

  × Capelle (NB) 19-2-1640   Thonis Dirks Schomers .
   Otr. op 28-1-1640 in Capelle (NB).
   Thonis Dircx, j.m. van Cap., en Lijsken Oelen, wed. Mees Janse, van Vrh.

   Teunis Schommers, Thonis Dierckxz.

  6 kind(eren)


 5. Maeijcken Elandt (Maeijken Eelen) Oerlemans , * ±1608 .

  × Capelle (NB) 26-5-1630   Adriaen Arijens Aerden van Dongen .

  7 kind(eren)


 6. Adriaen Eelen Oerlemans , * ±1610 .

   Adriaen Eelant Oirlemans was diaken te Capelle in 1660-61 en ouderling in 1668-69.

   Op 19-3-1638 in Besoijen vond een transport plaats tussen Adriaen Elants te Cappel en Cornelis Peterse Leu te Sprang.

  × Capelle (NB) 17-10-1632   Anneke Arijens de Leeuw , * ±1610 , † Capelle (NB) 1682.
   Otr. op 14-10-1632 in Sprang.
   Adriaen Delen Urlemans, j.m. uijt Vrh. en Anneken Adriaensdr., wed. Roeloff Jans, van LoZ, otr. op 17-10-1732 in Capelle.

   Waarschijnlijk kregen zij rond 1637 een zoon Eelen. Ook lieten zij 2 dochters met de naam Lijsbeth dopen in Capelle.
   Hun dochter Anneke, geboren in 1635, trouwde met (1) Peter van Heijst, (2) Corstiaen Janse de Beer en (3) Bastean Arisse Vos, en had nakomelingen.

   Anneke was weduwe van Roeloff Jansz uit Loon op Zand. Zij was een dochter van Adriaen Janssen de Leeuw en Anneken Caerl Huijberts. Zij was een zuster van Jan Adriaenssen de Leeuw.

   Te Loon op Zand op 7-3-1639 compareren:
   1. Aert Caerl Huijbertssen,
   2. Adriaen Jan Laureijs Diercxssen, weduwnaar van Lijsken Caerl Huijberts en tevens voor zijn zoon
   Dierck en voor zijn zwager Wouter Thonissen Leempoel, 3. Adriaen Eelant Oirlemans, gehuwd met Anneken, dochter van Adriaen Janssen de Leeuw en Anneken Caerl Huijberts en tevens voor zijn zwager Jan
   Adriaenssen de Leeuw,
   4. Huijbert Floris Caerl Huijberts en
   5. Lijntken Aerts, weduwe van Floris Floris Caerl Huijberts en tevens voor haar onmondige kinderen;
   Zij bekennen dat Dierck Jan Dierck Martens met 42 gulden een jaarlijkse erfcijns ingelost heeft. De
   cijns is destijds door Adriaen Huijberts en zijn vrouw Eeltken betaald aan Caerl Huijberts.

   Anneke Arijens trad op als getuige bij de doop van Maerten van Dongen (?) , de doop van Maria Thonisse ( Schomers) .

  9 kind(eren)


 7. Jan Elents Oerlemans , *Vrijhoeven 1615 , † >16-2-1669 .

  × Sprang 7-2-1647   Jenneke Robben Decker , *Sprang ±1626 , ~Sprang 1-1-1627 , † Sprang 1692.
      Dochter van Robbrecht Henrick Henricxssen (Robbrecht Hendricksz) (de) Decker en Grietken Jans (Geerke Jans) Oerlemans .
   Otr. op 15-1-1647 in Sprang.
   Jan Alen Oerlemans, j.m. van Vrijhoeven, en Janniken Rubben Deckers, j.d. van Sprang.
   Kinderen 1650-67: Dingena, Jenneken, Elen, Geertruij, Alida en Rub.
   Dochter Geertruij trouwde in 1689 met Wouter Jans Leempoel.

   Robbert Hendriks Decker droeg op 6-4-1647 in Sprang over aan Jan Oerlemans, gehuwd met zijn dochter Jenneken Robberts, een huis te Sprang, gelegen in de Nieuwstraat.

   Sprang, 27-8-1680: Erfdeelinge ende scheijdinge aengebracht bij ende tusschen Arien Robben Deckers, Janneken Robben Deckers, weduwe Jan Elants, ende Tonis Jans Eridden x Beatrix Robben Deckers, kinderen en erfgenamen van Rob Handrixe Deckers wegens de goederen door hun vader naergelaten.

   Sprang, 9-1-1685: Janneke Robben Deckers, weduwe Jan Elants Oerlemans, en Servaes van Gassel x Pieternella Gerits ende Jan Gerits, beijden ruijters, ende gaven over met een vrije gifte aen Jan Dirx de Groot.

   Sprang, 4-9-1692: Erfdeelinge aengebracht bij ende tusschen
   - Joost Jaspers Smits als vooght van Jan Ariaen van Dijck, kint van Marie Jans Oerlemans,
   - Denis de Haen x Jenneke Jans Oerlemans,
   - Wouter Jans Leempoel x Geertruij Jans Oerlemans, en
   - Antonij Timmers x Elia Jans Oerlemans;
   kinderen en erfgenamen van Jenneken Robben Deckers, weduwe Jan Elants Oerlemans, alhier overleden, van alle soodanige erfgoederen als hun moeder naergelaten heeft.

   Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende sijn de kinderen van Jenneke Robben Deckers, wed Jan Eelens Oerlemans, ivm de goederen naergelaten bij hun moeder, 4-1-1695. Betaald aen Elia Jans Oerlemans en aen de vooght van het weeskint van Maria Jans Oerlemans.
   Reeckeninge bewijs en reliqua die doende sijn de kinderen van Jenneke Robben Deckers weduwe Jan Eelants Oerlemans van alle soodanigen ontfangh ende uijtgaef als deselve wegens de boedel van de voors Jenneke hebben gehadt op 4-1-1695 in Sprang.
   Sprang, 4-9-1692: Erfdeelinge aengebracht bij ende tusschen Joost Jaspers Smits, als vooght van Jan Ariaen van Dijck, kint van Marie Jans Oerlemans, Denis de Haen x Jenneke Jans Oerlemans, Wouter Jans Leempoel x Geertruij Jans Oerlemans, en Antonij Timmers x Elia Jans Oerlemans, kinderen en erfgenamen van Jenneken Robben Deckers weduwe Jan Elants Oerlemans, alhier overleden, van alle soodanige
   erfgoederen als hun moeder naergelaten heeft.

  7 kind(eren)


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.