Mechelke Huijberts Verhagen , † 1648.
Dochter van Huijbert Baeijens Verhaegen en Eelken Tonis Joosten Molengraeff .


x
    Adriaen Petersz Ockers , * ±1580 , † Capelle (NB) 28-4-1658.
Kinderen:
 1. Peter "de Trotse" Ockers , † 4-1658 , [] Sprang-Capelle 26-4-1658.

   Peter Adriaensz werd "de Baron" of "de Trotse" genoemd. Hij trouwde op 4-3-1640 in Capelle met Janneke Crijnen ("Jenneken Krijnen"), j.d. van Raamsdonk.

   Zie: De Brabants Leeuw 1964.

   Capelle, 21-11-1658: Erfdeling door Peeter Adriaens Ocker ter eenre en Tonis Jans x Neeltken Jans, Jan Jans
   mede namens Cornelis, Peeter en Huijbert Jans, kinderen en kindkinderen van Adriaen Peeters Ocker.

   Capelle, 27-11-1663: Erfdeling door Tonis JanSijmens x Neeltken Jans, Jan, Cornelis en Peeter Janss Mulder,
   Peeter Adriaenss Ocker als voogd van Huijbert Janss Mulder, kinderen van Jan Adriaenss Mulder bij Adriaentken Jans.

  x Capelle (NB) 4-3-1640   Janneken Quirijnen (Jenneken Krijnen) , † >11-4-1679.
   Otr. op 26-11-1639 in Raamsdonk.
   Janneken Crijnen was j.d. van Raamsdonk.
   Kinderen: Adriaen, Anthonis, Jochem en Jacobus. Zie: Brabantse Leeuw 1964.
   Als weduwe compareert zij op 11-4-1679 in Zuidewijn-Capelle.

   Janneken Quirijnen, wed. Peter Ockers.

   Erffdeelinge [te Capelle op desen XXXIe mert XVIIc vier] voor Regt aan Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel, aangebragt bij Jan Peters Ockers den ouden, Joachem Peters Ockers, Jan Peters Ockers den Jongen alias Mulder, Joost Joostens in houwelijck hebbende Huijberdina Huijbertsen Ockers, mitsgaders Jan Peters Ockers den ouden en Peeter Adriaansen de Rooij, beijdevoogden over de vier kinderen van zaliger Adriaan Peters Ockers. Ende dat van soodanige Erffgoederen als hen t’saamen sijn aanbestorven doort overlijden van Janneken Quirijnen, wed: Peter Ockers, henne gewesenemoeder ende grootmoeder.

  5 kinderen


 2. Jan Adriaens Ockers , † <1659 .

  x Capelle (NB) 1-1-1632   Adriaentgen Jans (Ariaentgen Jansen) Dolck , *Capelle (NB) ±1610 .

  5 kinderen


 3. Maricken Ariaens Ockers , * 1618 , ~Capelle (NB) 14-10-1618 , † <1659 .
  Get. bij de doop: Ocker Peters Ockers (?) .
   Zij wordt níet genoemd bij de erfdeling van 21-11-1658.
   Doopget. Plunken Seli, Neelken Cornelis en Ocker Petersen.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.