Wouter Joosten Verhagen , * 1614 , ~Loon op Zand 20-3-1614 , † >1684.
Zoon van Joost Huijbrecht Baijen ( Verhagen) en Maijken Cornelis Ghijsbertssen (Maeijke Cornelisse) Hoeffnaegel .


× Loon op Zand 6-3-1639 (otr Loon op Zand 25-2-1639)
    Maijken Michiel Jan Claessen (Maijcken Michiels) ( Back) , * 1616 , ~Capelle (NB) 4-9-1616 , † Capelle (NB) 15-3-1676.
× 1679
    Adriaentje Henricx Rombout (Adriaentie Henricx Robben) .    

    Dochter van Hendrick Robbrechtssen (Henrick Robben) en Maijken Jan Anthonissen de Leeuw .
Kinderen:
 1. Hendrick Wouters Verhagen .

  × ’s-Grevelduin-Capelle 3-7-1675   Maijken Corsten Seeuw , *’s-Grevelduin-Capelle ±1646 , ~’s-Grevelduin-Capelle 6-1-1647 , † 8-1717, [] ’s-Grevelduin-Capelle 26-8-1717.

  6 kinderen


 2. Michiel Wouters (Giel) Verhagen .

   Mighiel Wou. Verhaegen.

   Michiel Wouterse Verhagen transporteert goederen aan Cornelis Wouterse Verhagen op 9-3-1693 in Loon op Zand.

   Loon op Zand, 14-2-1695: Michiel Wouterse Verhagen, Cornelis Wouterse Verhagen, Iefke Wouterse
   Verhagen, weduwe van Govert Gijsbertse, Jan Jacobse Mouthaen, geh.m. Janneke Wouterse Verhagen, allen ook voor Teuniske Wouterse Verhagen, maken een boedelscheiding van de goederen van hun zuster Eeltie Wouterse Verhagen.

   "Antoni Verhagen is overleden in ’t jaer 1715, den 18 october ’s morgens ten 5 uren, ende zijn huysvrou den 17 mert ’s morgens ten 5 uren in ’t jaer anno 1716".

   Sprang, 1-5-1716: Erffdelinge aengebracht door Mighiel, Eva ende Joost Verhagen, Arien Boer, voorsoone ende namens Janneken Verhagen, sijne moeder, Gijsbert Deckers, soone van Maeijke Verhagen, Joost Pols als vader ende vooght van sijne acht kinderen bij Maria Verhagen, erffgenamen van Antonij Verhagen, Johan Pigge mede als vooght van de kinderen van wijlen Arie Pigge, broer, bij Jacoba Sprangers, Jan de Bie x Aeltie Pigge, erffgenamen van Catharina Pigge,van de goederen van Antonij ende Catharina.

  × ’s-Grevelduin-Capelle 11-2-1691   Maijcken Dirx van Pas , * 1649 , ~Capelle (NB) 23-12-1649 , † Capelle (NB) 23-8-1720, [] Capelle (NB) 28-8-1720.
      Dochter van Dirk Corstiaans (Dirck Corsten) van Pas en Peerke Ghijsbrechtss ( Dekkers) .

   Tweeling met Gelden.
   "Mijn moeder, Mayken van Pas, is gestorven den 23 augustus in ’t jaer 1720. Giel Verhagen, mijn broeder, is gestorven den 11 september ’s nags ten twaalf uren en is begraven den 17 september. In ’t selven jaer 1720, drie weken min eenen dagh na malkanderen en zijn ook begraven vier weken na malkanderen."

  2 kinderen


 3. Eva (IJfke Wouters) Verhagen .

   Wouter van der Leij, Cornelia van der Leij, weduwe van Cornelis Ariens Boer, Arien van Beek en Dirkske Bogers, mede voor Gelden van Beek en Anna Boogers, Goovert Boogers, Wouter van der Leij mede vanwege Abraham Klink, Wouter de Bie en Maria van der Leij, Mattijs Dolken en Cornelia van der Leij, Hendrick Tractor en Theuntje van der Leij, Hendrick mede als voogd van de 3 kinderen van Peeter Boogers, van de 3 kinderen van Govert van der Leij en van de 2 kinderen van Jan Denis erfden in 1720 van Cornelis Wouters Verhagen.

  × ±1675   Govert Gijsberts van der Leij , † <1693.
      Zoon van Ghijsbrecht Gemans (van der Leij) en Dircksgen Goijerden (Dirckske Goijerts) .

   Hij was een zoon van Gijsbert Gemans en Dirkske Goijers. Zie: Gens Nostra 2012.

   Michiel Wouterse Verhagen, Cornelis Wouterse Verhagen, Iefke Wouterse Verhagen, weduwe van Govert Gijsbertse, Jan Jacobse Mouthaen, geh.m. Jenneke Wouters Verhagen, allen ook voor Teuniske Wouterse Verhagen, maken op 14-2-1695 in Loon op Zand een boedelscheiding van de goederen van hun zuster Eeltie Wouterse Verhagen.

   Loon op Zand, 11-1-1679:
   Wouter Joosten Verhaegen, weduwnaar van Maria Michielssen, en gehuwd met Adriaentje Henricx [weduwe van Willem Janssen van der Loo], sluit een overeenkomst met Michiel Wouters Verhagen, Godert Gijsbrechts, gehuwd met Ieffken Wouters Verhagen en Eijltjen Wouters Verhagen.

  6 kinderen


 4. Cornelis Wouters Verhagen , † ±1719 .

   Adriaen van den Hoven neemt op 19-1-1699 in Loon op Zand de functie van collecteur van de Koningsbede over van Cornelis Wouterse Verhagen.

   Michiel Wouterse Verhagen transporteert goederen aan Cornelis Wouterse Verhagen op 9-3-1693 in Loon op Zand.

   Cornelis Wouters Verhagen was president-schepen van Loon en liet geen kinderen na. Hij testeerde met zijn vrouw in 1720 en benoemde toen tot zijn erfgenamen:
   - zijn broer Michiel,
   - zijn zuster Iefke, weduwe van Gojert van der Leij,
   - de kinderen van Janneke Wouters Verhagen en Dirck Janssen Boer,
   - Joost Hendricks Verhagen,
   - de kinderen van Maeijcken Wouters Verhagen, met name Gijsbert Deckers, en Anneken Deckers bij Aernoldus Ophorst.
   Na Cornelis’ overlijden deelden zijn erfgenamen in zijn nalatenschap.

   De verdeling was als volgt:
   - Wouter Miggielse Verhagen voor één deel,
   - Wouter van der Leij, Cornelia van der Leij, weduwe van Cornelis Ariens Boer, Arien van Beek en Dirkske Bogers, mede voor Gelden van Beek en Anna Boogers, Goovert Boogers, Wouter van der Leij mede vanwege Abraham Klink, Wouter de Bie en Maria van der Leij, Mattijs Dolken en Cornelia van der Leij, Hendrick Tractor en Theuntje van der Leij, Hendrick mede als voogd van de 3 kinderen van Peeter Boogers, van de 3 kinderen van Govert van der Leij en van de 2 kinderen van Jan Denis voor één deel,
   - Hendrik, Gerrit, Wouter, Jan en Janneke Joosten Verhagen, en Hendrik Tactor als voogd van de 2 kinderen van Joost Verhagen voor één deel,
   - Matheus Dekkers, Aart Joosten van den Hoek en Janneke Dekkers, Matheus Ophorst en Jan Stoffelse Quirijns, gehuwd met Alida Ophorst voor één deel,
   - Wouter en Arien Boer, Adriaantje Boer, weduwe van Hendrik de Jongh, Huijbert Bleijenberg en Maria Boer, mede voor Cornelis Adriaans de Rooij en Theuntje [Jansdr.] Boer.

   Op 14-3-1741 in Loon op Zand compareerden:
   1) Wouter Miggielse Verhagen,
   2) Wouter van der Leij, Cornelia van der Leij, wed.v. Cornelis Ariense Boer, Arien van Beek, geh.m. Dirkske Bogers, ook voor Gelden van Beek, geh.m. Anna Boogers, Govert Boogers en genoemde Wouter van der Leij als gelastige van Abraham Klink, Wouter de Bie, geh.m. Maria van der Leij, Mattijs Dolken, geh.m. Cornelia van der Leij, en Hendrik Tactor, geh.m. Theuntje van der Leij, ook als voogd van de drie kinderen van Peeter Boogers, van de drie kinderen van Govert van der Leij en van de twee kinderen van Jan Denis,
   3) Hendrik Joosten Verhaagen, Gerrit Joosten Verhaagen, ook voor Wouter Joosten Verhaagen, Jan Joosten Verhaagen, Janneke Joosten Verhagen en Hendrik Tactor, als voogd van de twee kinderen van Joost Verhaagen,
   4) Mtheus Dekkers, Aart Joosten van den Hoek, geh.m. Janneke Dekkers, Mattheus Ophorst en Jan Stoffelse Quirijns, geh.m. Alida Ophorst,
   5) Wouter Boer, Arien Boer, Adriaantje Boer, wedv. Hendrik de Jongh, Huijbert Blijenbergh, geh.m. Maria Boer, ook voor Cornelis Adriaanse de Rooij, geh.m. Theuntje Boer;
   Zij zijn allen erfgenamen van Cornelis Verhaagen en Dingena Vissers, maken een boedelscheiding met Cornelis Peeterse de Rooij, Bastiaan Boeser, Adriaan Boeser, Wouter Boeser, ook voor Jan Boeser, wonende te Rotterdam, ook erfgenamen van voornoemde Cornelis en Dingena.

  ×   Dingentke Adriaensse Visscher , * 1660 , ~’s-Grevelduin-Capelle 22-8-1660 .
      Dochter van Ariaen Wouters de Ouden Visscher en Cornelia Arijens (Neeltjen Adriaense) (van Tilborgh) .
   Dingentke, dochter van Adriaen Wouters Vischers en Neeltjen Ariens.

   Capelle, 8e September 1704: Erffdeelinge voor Regt aan Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel aangebracht bij Peeter Boeser in houwelijck hebbende Lijsbet Ariensen Visschers, Teuntje Ariensen Visschers, wed. van Geerit de Haan, Cornelis Verhagen in houwelijck hebbende Dingena Ariensen Vissers, Willem vanden Hoeck in houwelijck hebbende Wouterken Ariensen Visschers, ende Adriaan Timmers als vader, ende Peeter Boeser als aangestelde voogt over de vier onmondige weeskinderen vanden voorsr. Timmers, verweckt aan Anneken Ariensen Visschers, alle kinderen, kints kinderen ende Erffgenamen van Zaliger Neeltjen van Tilborg. Ende dat vande erffgoederen als de voorsr. Neeltjen haar t’saamen heeft naargelaten [..].

   Te Loon op Zand leggen op 19-3-1741 Bastiaen, Adriaen en Wouter Boeser een verklaring af op verzoek van Cornelis Peeterse de Rooij, wonede te Capelle, dat zij erfgenamen zijn van Dingena Vissers en dat zij nooit gehoord hebben van een huurovereenkomst tussen Cornelis Verhaagen en Gerrit Joosten Verhaagen.


 5. Eeltie Woutersse Verhagen , † <1696 .

   Loon op Zand, 11-1-1679:
   Wouter Joosten Verhaegen, weduwnaar van Maria Michielssen, en gehuwd met Adriaentje Henricx [weduwe van Willem Janssen van der Loo], sluit een overeenkomst met Michiel Wouters Verhagen, Godert Gijsbrechts, gehuwd met Ieffken Wouters Verhagen en Eijltjen Wouters Verhagen.

   Michiel Wouterse Verhagen, Cornelis Wouterse Verhagen, Iefke Wouterse Verhagen, weduwe van Govert Gijsbertse, Jan Jacobse Mouthaen, geh.m. Jenneke Wouters Verhagen, allen ook voor Teuniske Wouterse Verhagen, maken op 14-2-1695 in Loon op Zand een boedelscheiding van de goederen van hun zuster Eeltie Wouterse Verhagen.


 6. Joost Wouterse Verhagen , *Loon op Zand ±1640 , † <1675 .

   Hendrik, Gerrit, Wouter, Jan en Janneke Joosten Verhagen en Hendrik Tactor als voogd van de 2 [minderjarige/overige?] kinderen van Joost Verhagen werden in 1720 genoemd bij de verdeling van de nalatenschap van Cornelis Wouters Verhagen.

   Op 15-3-1674 in Capelle compareerde Lijsbeth Pauwelissen weduwe Joost Wouterssen Verhagen
   geassisteert met Gijsbert Govertssen den Jongen ende heeft aengenomen van Wouter Joosten Verhagen als grootvader ende voocht haer twee kinderen, Maria ende Cornelia, bij Joost.
   Toegevoegd: Joost Teunissen Pols x met een van dese kinderen [Maria] is voldaen.

  × Capelle (NB) 29-11-1665   Leijsken Pauwelsen (Lijsken Pauels) Freijsen , *Capelle (NB) ±1640 , † ±1705.
      Dochter van Poulus Freijss (Pauwels Vreijssen) (?) en Janneken Peeters Feijnenbuijck (?).
   Otr. op 6-11-1665 in Loon op Zand.
   Joost Woutesen Verhagen, j.m. van Loon op Zand, en Lijsken Pauel Freijsen, j.d. van Capelle.

   Lijsken Pauels/Pauwelsen Freijsen/Vreijssen.

   Capelle, 15-3-1674: Staet ende inventaris overgelevert bij Lijsken Paulis weduwe Joost Wouterssen Verhagen ende dat van alle goederen die Joost naergelaten heeft.

   Op 15-3-1674 in Capelle compareerde Lijsbeth Pauwelissen, weduwe Joost Wouterssen Verhagen, geassisteert met Gijsbert Govertssen den Jongen ende heeft aengenomen van Wouter Joosten Verhagen als grootvader ende voocht haer twee kinderen, Maria ende Cornelia, bij Joost.

   Lijsbet Pauels, wed. Jost Wouters Verhagen, won. WGv., en Jan Peters, wedr. Maijken Kommeren, won. Rdk., trouwden op 9-2-1676 in Capelle (NB) na een otr. ald. op 13-1-1676.

   Capelle, 1e Maij 1700:
   Erffdeelinge voor Reght aan Schout ende Heemraden van ’s Grevelduijn Cappel aangebraght bij Arien Pauwelsen voor een vierde part, Lijsken Pauwelsen voor een vierde part, Pauwels, Wouter, en Adriaantje Vreijssen, kinderenvan Vreijs Pauwelsen oock voor een vierde part, mitsgaders Jan Teunisen van Dongen als vader ende vooght over sijne drie kinderen, als Pauwels, Peeter en Janneken Jans van Dongen, verweckt bij Jenneken Pauwelsen, voort resterende vierdepart, alle als Erffgenamen van Peeter Pauwelsen hennen respective broeder en oom. Ende dat vande Erfgoederen als den selven metter doot heeft ontruijmt ende achtergelaaten.
   Lijsken Pauwelsen, wed: laatstmaal van Jan Peetersen Schutter, kreeg
   - eerstelijck op de gerechte helft van drie mergen weijlandt, gelegen aande Dussen Muijlkerck, belent oost het S:H: Geest huijs ter Groote kerck tot Dordrecht, [..] noortwaarts op tot ten Landen van Altena toe.
   - item alnoch het gerechte vierdepart in een binnen delleken, gelegen ten weste van Willem van Gentsvaart, sijnde het Zuijdense vierdepart, [..] streckende vander halver Willem van Gentsvaart.

   Capelle, 16e Januarij 1703:
   Erffdeelinge voor regt aan Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel aangebragt bij Arien en Lijsken Pauwelsen, Pauwels, Wouter ende Adriaantjen Lauwrijssen kinderen van Lauwrijs Pauwelsen, Pauwels Jansen van Dongen voor sijn selven, ende Arien Pauwelsen als voogt over Peeter en Janneken Jans van Dongen, kinderen van Jenneken Pauwelsen, ende dat vande erffgoederen achtergelaaten bij Janneken Peetersen Fijnenbuijck, henne respective gewesene moeder ende grootmoeder.
   Lijsken Pauwelsen kreeg
   - erst een huijs en ackerlant ten weste vande Nieuwvaart onder Cappel gelegen, groot ontrent drie hondt, [..] streckende vander halver Vaart voorsr aff, westwaarts op tot den Quekel toe.
   - item alnoch een parceel dries genaamt den Quekel, gelegen t’eijnde de voorse stede, groot drie hondt [..],
   - item alnoch drie hondt ackerlants ten weste van Willem van Gents vaart gelegen onder Cappel, genaamt den Kladboom, [..] streckende vande Hoeff van Heuclom aff tot d’erve van Jan Zeijlmans toe.
   - item alnoch twee bancken buijte delle, genaamt het Campken, gelegen ten ooste van WILLEM VAN Gentsvaart, belent oost het dorp van Cappel, west een steeg, streckende vant dorps Cappels erve aff tot Nederveen toe, belast met de helft van seven treeden dijck opt Stapel, de oostense helft.
   - item alnoch de noordense helft van vijff mergen landt, onder Meeuwen gelegen, belent als inde erffbrieven daar van sijnde.
   Op 16-1-1703 verkreeg zij nog een grote erfenis. Op 15-3-1707 was sprake van de Erffgenamen Leijsken Pauwels.

  7 kinderen


 7. Maijken Wouters Verhagen , * ±1643 , ~Capelle (NB) 3-1-1644 , † Capelle (NB) 5-7-1710 .

   Matheus Dekkers, Aart Joosten van den Hoek en Janneke Dekkers, Matheus Ophorst en Jan Stoffelse Quirijns, gehuwd met Alida Ophorst werden in 1720 genoemd bij de verdeling van de nalatenschap van Cornelis Wouters Verhagen.

   Gijsbert Deckers en de kinderen van Anneken Deckers en Aernoldus Ophorst worden op 30-8-1720 genoemd als mede-erfgenamen in een testament van Cornelis Wouters Verhagen en Dingena Adriaense Vissers, beiden ziek.

  × Loon op Zand 3-1668   Matthijs Gijsberts Deckers , * 1633 , ~Capelle (NB) 20-11-1633 , † <1663.
   Dit paar kreeg meerdere tweelingen. Hun dochter Anneke trouwde Aernoldus Ophorst als diens tweede echtgenote.

   Hij was een zoon van Gijsbert Adriaens Decker en Anneken Pieters.
   Zie: Kwartierstatenboek Koninklijk Nederlands Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde 1883-1983.
   Capelle, 13-11-1662: Erfdeling door Dirck Corsten x Peeterken Geijsbrechts, Sijmon Cornelis x Leentken Geijsbrechtts, Dingeman en Mattheus Geijsbrechts, Cornelis Hendricxs back als toesiender van de kinderen van Adriaen Geijsbrechtss Decker, kinderen en kindskinderen van Gijsbert Adriaenss Decker en Anneken Peeters.
   Toegevoegd: Dirck Corsten van Pas is voldaan door Jan Jacobssen Mouthaen x Maijken Wouters Verhagen, wed. Mattheus Gijsbert.

  × Capelle (NB) 25-1-1674   Jan Jacobse Mouthaen .
   Otr. op 3-1-1674 in Capelle (NB).
   Jan Jacobse Mouthaen, j.m. van en won. Cap., en Maijken Wouters Verhagen, wed. van Mathijs Gijsberts Deckers.

  3 kinderen


 8. Janneken Wouters Verhagen , *Loon op Zand ±1655 , † <1719 .

  × 1676   Dirck Jansen Boer , † <1714.

  6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.