Willem Claessen Verhoef , * ±1650 .
Zoon van Claas Verhoef en Pietertje Willems .


× ±1677
    Burighien Jacops (Burgie Jacobs) , * ±1655 .

RECHTSBOVEN: Willem Claessen en Burgie Jacops lieten op 1-10-1689 in Strijen een zoon Claas dopen, die de volwassen leeftijd zou bereiken

Kinderen:
 1. Jacob Willems Verhoef , * 1678 , ~Strijen 5-12-1678 .
   T kint van Willem Claassen en Burghje Jacobs en is genaemt Jacob.


 2. Pietertie Willems Verhoef , * 1679 , ~Strijen 20-12-1679 .
   "den 20 decemb. T kint van willem claessen en burighie jacops en is genaemt pietertie"


 3. Jannetje Willemse (Jannighie Willems) Verhoef , * 1681 , ~Strijen 12-3-1681 .
  Jannighie Willems trad op als getuige bij de doop van Burgje Claasse Verhoef , de doop van Pietertje Clazens Verhoeff (?) , de doop van Leendert Claesse Verhoeff , de doop van Willem Claesse Verhoeff .
   12 maart T kint van willem claessen en burighien jacops en is genaemt jannighie.

   Jannetje Willemz Verhoef aan den Schenkeldijk stond in 1723 in ’s-Gravendeel op de lijst der ledematen.
   Willem Jacobsze van der Gieszen, zoon van Jannetje Verhoef, vertrok in 1751 naar Strijen.

  ×   Jacob Ariens van der Giessen .
      Zoon van Arijen Ariens van der Giessen en Marij Bastiaens Poeles .
   Jacob Arijensz van der Giessen en Jannetje Willemz Verhoef stonden vermeld bij de "namen der Ledematen bij Jacob Hanappier, bevonden in den jaare 1723" in ’s-Gravendeel.
   Kinderen o.a. Willem, Burgje en Lijzabeth.

   "Ontfangen op den 29 januarij 1712 van Jacob an der Giesse: drie gl. voor ’t regt van begraven van sijn stiefvader, genaemt Teunis Aelb. Brandwijk, aengevinge gedaen hebbende onder de classis van drie gl., dus ƒ 3:0:0."

   Jacob Ariens trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Teunis Aelberts Brantwijck .

  5 kinderen


 4. Marijke Willems Verhoef , * 1682 , ~Strijen 12-9-1682 .
  Marijke Willems trad op als getuige bij de doop van Willem Verhoef (?) , de doop van Josijntje Verhoef (?) .
   T kint van willem claes en burghie jacobs is genaemt marijke.


 5. Claas Willems ( Verhoef) , * 1684 , ~Strijen 7-10-1684 , † ±1687 .
   den 7 oktober T kint van willem claesse en burrigie jacobs en is genaemt claes.


 6. Jan Willemse Verhoef , * 1686 , ~Strijen 13-7-1686 .
   "den 13 julij T kint van willem claesen en burighie jacops en is genoemt jan"


 7. Claas Willems ( Verhoef) , * 1688 , ~Strijen 11-2-1688 , † ±1689 .
   den ii dito T kint van willem claessen en burgie jacops en is genaemt claes.


 8. Claas Willems Verhoef , * 1689 , ~Strijen 1-10-1689 .

  × ±1708   Neeltje Ariens Blaak , * 1685 , ~Strijen 23-9-1685 , † ±1711.

   Dochter van Arie Blaak en Maaike Pieters.

  × Strijen 27-10-1713   Leentje Leenderts (Lijntje Leenderts) Meijs , * 1688 , ~Cillaarshoek 9-5-1688 , [] Strijen ±26-1-1753.

  9 kinderen


 9. Willem Willemse Verhoef , * 1691 , ~Strijen 8-6-1691 .
   het kint van Willem Claasse Verhoef & Burgie Jacobs is genaamt Willem


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.