Geertje Pieters Verhoeven , *Ridderkerk 1738 , ~Ridderkerk 26-10-1738 , † Hendrik-Ido-Ambacht 21-8-1797.
Dochter van Pieter Willemse Verhoeven en Annetie Pieters Huijser .
Get. bij de doop: Neeltje Willems Leeuwenburg .


x ±1760
    Cornelis Jans de Snoo , * 1732 , ~Ridderkerk 26-10-1732 , † Hendrik-Ido-Ambacht 24-9-1804.
Kinderen:
 1. Lijntje Cornelisse de Snoo , *Hendrik-Ido-Ambacht ±1763 , † Ridderkerk 15-10-1817 .
   Lijntje de Snoo, geb. H.I.A., 54 jaar oud, dochter van Cornelis de Snoo en Geertje Verhoeven.


 2. Willempje (Wilmpje Cornelisse) de Snoo , *Hendrik-Ido-Ambacht 1767 , † IJsselmonde 4-10-1845 .
   Zij werd 78 jaar en 6 maanden oud.

  x Hendrik-Ido-Ambacht 10-5-1789   Pieter Arijse Lodder , *Ridderkerk 1749 , ~Ridderkerk 7-4-1749 , † <1816.
      Zoon van Arij Dammese Lodder en Willemijntje Pieters Schoneman .
   Otr. op 16-4-1789 in Ridderkerk.
   Kinderen: Arij, Cornelis, Willemijntje, Geertje, Annigje en Pietertje.
   Pieter, S. van Arij Lodder en Willemijntje Schoneman, get. Grietje Schoneman.

   Te H.I.A. in 1789 zijn op 10 mei getrouwd:
   Pieter Aiensden Lodder, j.m. geb. te Ridderkerk, en Wilmpje den Snoo Corn.s. dochter, j.d. geb. te Hend.k I. Ambagt.

  x Ridderkerk 27-5-1815   Lourens Baas , *Ridderkerk 1758 , ~Ridderkerk 8-10-1758 , † Hendrik-Ido-Ambacht 22-2-1823.
   Lourens Baas (56) met Willempje de Snoo (48)

   Hij was een zoon van Willem Aries Baas en Neeltje Louwen van der Gaarde. Hij was weduwnaar van Willempje Spruijt.

  6 kinderen


 3. Aagje Cornelisse de Snoo , *Hendrik-Ido-Ambacht ±1770 , † Ridderkerk 8-2-1814 .
  Get. bij de overl. aangifte: Huijbert Bastiaanse Bakker .
   Zij werd 43 jaar oud. Haar weduwnaar hertrouwde nog 2 maal met oudere vrouwen.

   Op 10-2-1814 te Ridderkerk compareerden Huibert Bakker, oud 43 jaren, man, en Willem van Kleeff, oud 37 jaren, gebuur van natemelde overledene, beiden arbeiders, wonende onder Ridderkerk. Zij verklaarden dat Aagje de Snoo, dogter van Cornelis de Snoo en Geertje Lodder, geboren te Hendrik Ido Ambacht en wonende alhier, op den achtsten dezer maand, ’s morgens halv zeven uur, is overleden in ’t huis N368 in den Ouderdom van omtrent 43 jaren.
   Zij zal zijn vernoemd naar op 30-jarige leeftijd in 1762 overleden tante Aagje Pieters Verhoeven.

   Ridderkerk, 8-12-1829:
   - Willempje de Snoo, laatst weduwe van Laurens Baas, arbeidster wonende te Ridderkerk;
   - Willem Dijksman, arbeider, getrouwd met Annigje de Snoo, beiden wonde te Hendrik Ido Ambacht;
   - Theunis Punt, arbeider, getrouwd met Geertje Bakker, arbeidster, beiden wonende te Hendrik Ido Ambacht;
   - Bastiaan Bakker en Cornelis Bakker, beiden arbeiders wonende te Ridderkerk
   - Maarten van ’t Hoff, arbeider, getrouwd met Cornelia Bakker, beiden wonende te Ridderkerk.
   Geertje, Bastiaan, Cornelis en Cornelia zijn de enige kinderen en nakomelingen van wijlen Aagje de Snoo in leven huisvrouw van Huibert Bakker, inlandse kramer, wonende te Ridderkerk. Zij machtigen Wouter Nugteren, leerlooier, wonende te Ridderkerk, speciaal om hen te representeren als erfgenamen in de nalatenschap van wijlen Jan Corneliszoon de Snoo, in leven bouwman gewoond hebbende en overleden te Dubbeldam.

  x Ridderkerk 8-3-1798   Huijbert Bastiaanse Bakker , *Ridderkerk 1771 , ~Ridderkerk 26-5-1771 , † Ridderkerk 14-9-1834.
      Zoon van Bastiaan Huijbertse Bakker en Cornelia Tonisse van den Toom .
   Kinderen: Geertje, Bastiaan, Cornelis, Cornelia en Teunis (2x j†)
   . Cornelia en Cornelis trouwden met een broer en zus uit de familie Van ’t Hoff.
   Uit het Doop Register van de gemeente Ridderkerk is geëxtraheerd dat aldaar op den 26sten Mei 1771 is gedoopt een zoon vanBastiaan Bakker & Cornelia van den toom, is genaamt Huijbert.
   ’t Kindt ten doop geheft door de vader Selve.

   Huibert Bakker, inlandse kramer, wonende te Ridderkerk.

   In Ridderkerk op 2-12-1831 des avonds om 6 ure verschenen om te trouwen [met acte nr. 17]:
   - Huibert Bakker, geboren en wonende te Ridderkerk, van beroep Inlandsche Kramer, weduwenaar van Pieternella Blom, overleden te Ridderkerk, zoon van Bastiaan Bakker en Cornelia van den Toom, beide zoo wel als zijne grootouders van beide zijde overleden, en wel zijne ouders en grooutouders van moeders zijde te Ridderkerk [..] en zijne grootouders van vaderszijde te Gouderak [..]. En
   - Ingetje de Groot, geboren te Alblasserdam en wonende te Ridderkerk, zonder beroep, weduwe van Dirk Roos, overleden te Alblasserdam, dochter van Pieter de Groot en Maarigje Bruidegom, beide zoowel als hare grootouders van beide zijde overleden, en wel hare ouders en grootouders van moederzijde te Alblasserdam [..], zijnde de plaats en de tijd van het overlijden van hare grootouders van vaderszijde, zoo als zij comparante en natemelden getuigen hebben verklaard [..] aan hun allen onbekend.
   De getuigen zijn:
   - Bastiaan Bakker, oud 31 jaren, zoon;
   - Maarten van ’t Hoff, oud 31 jaren, schoonzoon;
   - Willem van Gent, oud 45 jaren, zwager van den bruidegom, en
   - Hendrik Krouwel, oud 54 jaren, de drie eerste arbeiders en laatstgemelde smit, alle vier wondne te Ridderkerk.
   Er was op 9-11-1831 een bewijs van onvermogen afgegeven omdat Huijbert Bakker in Ridderkerk was aangeslagen tot "nihil" en voor zoo ver bekend in zoodanige behoeftige omstandigheden verkeert, dat hij niet in staat is tot betalen der acten, zegls en legens welke dezelfde tot het aangaan van een huwelijk benodigd heeft, of daaruit voortspruiten mogen. Ook voor Ingetje de Groot werd aldaar een dergelijk bewijs van onvermogen afgegeven.

   Huijbert Bastiaanse trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Aagje Cornelisse de Snoo , het huwelijk van Teunis Punt , het huwelijk van Maarten van ’t Hoff , het huwelijk van Bastiaan Bakker , het huwelijk van Cornelis Bakker .

  6 kinderen


 4. Jan de Snoo , *Hendrik-Ido-Ambacht 1-1774 , † Dubbeldam 14-8-1829 .
   Overledene geboren te Hendrik Ido Ambacht. Eerder weduwnaar van Barber Arijsse in ’t Veld, daarna van Emmigje Groeneveld.

   In 1819 was Jan de Snoo bouwman (landbouwer), wonende te Dubbeldam.

   Ridderkerk, 8-12-1829:
   - Willempje de Snoo, laatst weduwe van Laurens Baas, arbeidster wonende te Ridderkerk;
   - Willem Dijksman, arbeider, getrouwd met Annigje de Snoo, beiden wonde te Hendrik Ido Ambacht;
   - Theunis Punt, arbeider, getrouwd met Geertje Bakker, arbeidster, beiden wonende te Hendrik Ido Ambacht;
   - Bastiaan Bakker en Cornelis Bakker, beiden arbeiders wonende te Ridderkerk
   - Maarten van ’t Hoff, arbeider, getrouwd met Cornelia Bakker, beiden wonende te Ridderkerk.
   Geertje, Bastiaan, Cornelis en Cornelia zijn de enige kinderen en nakomelingen van wijlen Aagje de Snoo in leven huisvrouw van Huibert Bakker, inlandse kramer, wonende te Ridderkerk. Xij machtigen Wouter Nugteren, leerlooier, wonende te Ridderkerk, speciaal om hen te representeren als erfgenamen in de nalatenschap van wijlen Jan Corneliszoon de Snoo, in leven bouwman gewoond hebbende en overleden te Dubbeldam.

  x Dubbeldam 1-12-1799   Barber Arisen in ’t Veld , *Merwede 12-12-1756 , ~Dubbeldam 19-12-1756 , † Dubbeldam 26-6-1818.
      Dochter van Arie Ariesz in ’t Veld en Cornelia Dirks van de Merwe .
   Otr. op 8-11-1799 in Dubbeldam.
   Jan de Snoo trouwde Barber in ’t Veld (42), geb. Merwede, won. Dubbeldam, weduwe van Jan van der Linden.

  x Dubbeldam 4-2-1819   Emmigje Groeneveld , *Dubbeldam 3-3-1796 , † Dubbeldam 14-8-1829.
      Dochter van Klaas Barends Groeneveld en Maria (Marijgje) van Valen .
   Get. bij het huwelijk: Klaas Barends Groeneveld en Maria (Marijgje) van Valen .

   Jan de Snoo (40) trouwde Emmigje Groeneveld (22). Haar ouders waren bij de huwelijksvoltrekking aanwezig en gaven hun toestemming.
   Kinderen Geertruij (2x) en Klaas.

  x Dubbeldam 2-11-1827   Maria Joosten Smits , *Dussen 16-5-1801 , ~Dussen 17-5-1801 , † Strijen 1-9-1839.
      Dochter van Joost Smits en Neeltje de Wind .
   Jan de Snoo trouwde Maria Smits (26). Zij kregen een dochter Neeltje.
   Maria werd 38 jaar oud.

   Zij was een dochter van Joost Smits en Neeltje de Wind.

  5 kinderen


 5. Annigje de Snoo , *Hendrik-Ido-Ambacht ±1775 , † Ridderkerk 23-5-1845 .

  x Kijfhoek 6-7-1801   Willem Willemsz Dijksman , *Streefkerk 1775 , ~Streefkerk 9-4-1775 , † Ridderkerk 23-2-1844.

  9 kinderen


 6. Pieter Cornelisse de Snoo , *Hendrik-Ido-Ambacht 25-5-1777 , † Rotterdam 28-10-1845 .
   Pieter de Snoo, 70 jaar oud, geb. in H.I.A., "wednr. van Gerritje Pruissen", zoon van Cornelis de Snoo en Geertrui Verhoeven.

   Een Geertje Amesfoort is overl. op 13-11-1858 in Ridderkerk, ruim 71 jaar oud, geb. in Rijsoord, dochter van Cornelis Amesfoort en Lena Neuteboom en weduwe van een Pieter de Snoo. Zij hadden een zoon Cornelis de Snoo, die overl. op 8-6-1866, 50 jaar oud, en was geb. in Groote Lindt; Cornelis was geh. met Elisabeth van der Linden.

   Pieter de Snoo, j.m. geb. van Hendrik Ido Ambacht, met Leendertje Helderop, j.d. geb. van en beijde wonende te Strijen. Att. gesolemneerd en getekend op den 8 April 1804.

   Pieter de Snoo, oud 48 jaren, van beroep arbeider, geboren in de gemeente Hendrik Ido Ambacht, en wonende te Berkel, weduwenaar van Leendertje Helderop, overleden te Strijen den zesden van Hooijmaand achttien honderd elf, blijkens doodceel adaar den agsten april achttienhonderd vijfentwintig afgegeven. Meerderjarige zoon van Croenlis Janszoon de Snoo, overleden den 24 september 1804 en van Geertje Pietersdochter Verhoeven, overleden den 21 Agusutus 1797, beiden binnen de gemeente Hendrik Ido Ambacht, blijkens twee doodcedels aldaar den derden maart 1825 afgegeven.

   Pieter de Snoo kon niet schrijven, zelfs niet zijn naam.

   Nadat Margaretha Kind en Pieter de Snoo beiden waren overleden is hun overlevende zoontje Johannes de Snoo "opgevoed in een der gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid". Johannes de Snoo, geboren op 9-12-1833 te Delft; aangekomen op 10-4-1845 uit Delft; religie: Hervormd. De Snoo is ontslagen op 2 April 1853.

  x Strijen 8-4-1804   Leendertje Leenderts Helderop , *Strijen 21-4-1777 , ~Strijen 27-4-1777 , † Strijen 6-7-1811.
   Otr. op 16-3-1804 in Strijen.

   Leendertje, dochter van Leendert Jans Helderop, die al voor de doop was overleden, en Aaltje Gosuinusse de Jong, die op 14-10-1769 in Mijnsheerenland met hem was getrouwd. Leendert Jans Helderop zou ook nog een buitenechtelijk kind hebben gehad bij Trijntje van Gelder.

  x Berkel en Rodenrijs 20-3-1825   Margareta (Margrieta) Kind , *Dussen (NB) 1798 , ~Dussen (NB) 2-12-1798 , † Delft 3-11-1842.
   Pieter de Snoo (48) met Margreta Kind (27). Van hun kinderen overleefden alleen Johanna en Johannes hun ouders.

   Zij is een dochter van Jan Kind en Woutertje ("Wouterke") Noteboom/Nooteboom.

   Margreta Kind, jonge dochter, oud 27 jaren, van beroep werkster, geboren te Dussen en wonende te Berkel, meerderjarige dochter van Jan Kind, overleden den 24en Meij 1821 blijkens doodcedel [..] te Pijnacker afgegeven, en Woutertje Noteboom, zonder beroep, wonende te Pijnacker, alhier tegenwoordig en haare toestemming tot dit huwelijk gevende. Margreta Kind schreef haar naam ("Maagrat Kind") onder de acte. Pieter de Snoo en Woutertje Noteboom verklaarden niet te kunnen schrijven of hunne namen te teekenen.

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.