Geertruij Verhoeven , *Dordrecht 1648 , ~Dordrecht 2-3-1648 , [] Dordrecht ±21-3-1716.
Dochter van Govert Verhoeven en Adriana (Ariaentjen) (van) Slingelant .
Geertruij trad op als getuige bij de ondertrouw van Christoffel (Stoffel) Gravesteijn .


x Dordrecht 22-12-1669 (otr Dordrecht 8-12-1669)
    Andries Gravesteijn , *Dordrecht 1640 , ~Dordrecht 25-3-1640 , [] Dordrecht ±29-3-1709.

RECHTSBOVEN:

Kinderen:
 1. Govert Andriesz ( Gravesteijn) , * 1670 , ~Dordrecht 17-9-1670 , † <1675 .


 2. Anna Andriesse Gravesteijn , * 1671 , ~Dordrecht 5-9-1671 .


 3. Govert Andriesz Gravesteijn , *Dordrecht 1674 , ~Dordrecht 23-3-1674 , † ±1698 .

   Dordrecht, Sondach den 29 April 1696:
   - Govert van Gravesteijn, j.m. van Dordt., wonende in de Nieuwstraat, geassist. met desselfs vader, met
   - Geertruij Francken, j.d. van Zutphen, wonende aen ’t Groot Hooft, geassit. met Josijna Francken, desselfs suster. Den 13e meij hier getrouwt.

   Dordrecht, Sondach den 29 Augusti 1700:
   - Jan Janse, wedr. van Dordregt, wonende inde Marij Bon Straet, met
   - Geertruij Francke, wede. van Govert van Gravesteijn, van Zutphen, wonende inden Hermensuijs stra. Den 14e September hier getrouwt.

  x Dordrecht 13-5-1696   Geertruij Francken .


 4. Christina (Kristina) Gravesteijn , * 1676 , ~Dordrecht 25-10-1676 , [] Dordrecht ±26-12-1724.
   Aang. begr. van Kristyna van Gravensteyn, wed. van Hendrik Rafart, op 26-12-1724 in Dordrecht.

  x ±1709   Hendrik Craffort , † <1725.
   Overl. in de periode 1714-1724.

   Hendrik Craffort/Kraffert

   Kinderen van Hendrik Kraffort werden in Dordrecht begraven op 30-10-1710, 2-11-1710, 5-1-1714, 6-12-1714 en 9-5-1716.

  5 kinderen


 5. Jopje Andriesse Gravesteijn , * 1679 , ~Dordrecht 12-4-1679 .


 6. Ariaentie Andriesse Gravesteijn , * 1682 , ~Doesburg 16-9-1682 .


 7. Christiaen (Corstiaan) Gravesteijn , * 1684 , ~Dordrecht 19-7-1684 , [] Dordrecht ±3-8-1735.
   Corstiaan van Gravesteijn

  x Dordrecht 21-3-1728   Josijna Muijs , * 1690 , ~Dordrecht 22-5-1690 , [] Dordrecht ±9-3-1778.
      Dochter van Jacobus (Jacob Jansz) Muijs . Clara Buijster .
   Otr. op 12-3-1728 in Dordrecht.
   Get. bij het huwelijk: Clara Buijster .

   Dordrecht, 1778, den 9 Maart
   Josijna Muijs, weduwen van Christiaan Gravestijn. In de Klijne Spuijstraat. Laat geen Kinders na. Beste Graft.

   Dordrecht, Vrijdagh Den 12 Maert 1728:
   - Corstiaen Gravesteijn, jongman woont inde Hoffstraet, met
   - Josijna Muijs, jonge dogter, woont inde Nieustraet, geassisteert met Clara Buijser, wed.e Muijs, haer moeder.
   Den 21 Maert 1728 alhier getrout door do. Meurs.

   Dordrecht, Donderdagh Den 19 Junij 1738:
   - Jurrien Dipmans, wed.r van Badewijk in het Hanoverse, woont op de Kerkstijger, met
   - Josijna Muijs, wed. Corstiaen Gravesteijn, van Dordregt, woont in de Doelstraet.
   De geboden gaen in de Lutersekerk. Den 6 Julij 1738 alhier getrout door do. Vrolikhert.

   Josina Muijs verkocht op 16-3-1747 in Dordrecht een huis en erf aan de Doelstraat uit de erfenis van Corstiaan Gravestijn voor f385 aan Mels van de Griend. Ook Jurriaan Dibmans wordt genoemd.
   Op 16-3-1747 nam Mels vande Grient een hypotheek van f250 bij Josina Muijs met als onderpant een huis en erf aan de Doelstraat. Ook genoemd worden Jurriaan Dibmans en Cornelis papegaaij.


 8. Christoffel (Stoffel) Gravesteijn , *Dordrecht 1687 , ~Dordrecht 27-9-1687 , [] Dordrecht ±9-1-1748.

  x Dordrecht 21-10-1708   Pieternella Muijs , *Dordrecht 1685 , ~Dordrecht 15-12-1685 , [] Dordrecht ±31-1-1748.

  11 kinderen


 9. Sara Gravesteijn , * 1690 , ~Dordrecht 4-9-1690 .


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.