Aechken Dirks Verhouck , *Sint Anthoniepolder ±1615 , † <1664.
Dochter van Dirck Lenertsz Verhouck en Ingetge Hendricks Weeda .
Aechken Dirks trad op als getuige bij de doop van Wijventje Leenderts Vermaas .


x Sint Anthoniepolder 12-8-1635 (otr Maasdam 1635)
    Gijsbert Simonsz Smits , † >1696.

RECHTSBOVEN: De kerk van de Sint Anthoniepolder

Kinderen:
 1. Sijmon Gijsberts Smits , * 1636 , ~Sint Anthoniepolder 30-8-1636 , † >1697 .

  x Sint Anthoniepolder 6-1-1669   Neeltie Jacobs , *Cillaarshoek ±1640 , † >3-1687.

  x Sint Anthoniepolder 28-9-1697   Marijgje Ariens , * ±1650 .
   Otr. op 31-8-1697 in Sint Anthoniepolder.
   N.B. Huwelijk niet kunnen vinden in het trouwboek van de SAP.

  8 kinderen


 2. Barber Smits , * 1637 , ~Sint Anthoniepolder 25-10-1637 , † ±1639 .
  Get. bij de doop: Heijndrick Pouwelsz Weeda en Liesbet Dircks Verhouck .
   Doopgetuigen: Hendrick Pauwels, Lijsbet Dircks.

   Dochter van Gijsbert Simons.


 3. Barbertie (Barber Gijsberts) Smits , * 1640 , ~Sint Anthoniepolder 10-6-1640 , † ±1678 .
  Get. bij de doop: Ingetge Hendricks Weeda en Jan Dircks Verhouck .
  Barber Gijsberts trad op als getuige bij de doop van Aechie Pieters Smits .
   Overl. 1677-78.
   Doopgetuigen: Inge Hendricks en Jan Dircks.

   Barber, dochter van Gijsbert Simons, trouwde op 10-7-1667 in de Sint-Anthoniepolder met Naboth Jansz. Heymans, j.m. van Strijen, daar wonend. Toestemming van Jacob Dirck Verhoeck, oom van ’s moeders zijde. Ondertrouw op 25 juni in de Sint-Anthoniepolder.

  x Sint Anthoniepolder 10-7-1667   Naboth Jansz Heijmans , *Strijen ±1645 , [] Strijen ±11-4-1702.
      Zoon van Jan Nabothsz en Joppie Cornelisdr ( Decker) .
   Otr. op 25-6-1667 in Sint Anthoniepolder.
   Get. bij het huwelijk: Ingetge Hendricks Weeda en Jacob Dircks Verhouck .

   Bij hun ondertrouw werd toestemming gegeven door Jacob Dirck Verhoeck, haar oom van moederszijde, ook namens de vader der bruid.
   Kinderen: Jan, Gijsbert en Dirck. Naboth hertrouwde met Sijghie Claes en liet met haar een dochter Barber dopen.
   Impost pro deo. aang. door zijn voormalige schoonzuster Aerjaentje Gijsberts.
   Op 3-6-1656 was hij nog onmondig.

   In de periode 1694-1702 was hij turftonder te Strijen.

   Get. bij de aangifte begraven: Arijentie Gijsberts Smits .

  3 kinderen


 4. Pieter Gijsberts Smits , * 1643 , ~Sint Anthoniepolder 1-11-1643 , † Maasdam 12-8-1721 .
  Get. bij de doop: Anneken Dircken (Annetge Dirckx) Verhouck .
   Doopgetuigen: Pieter Arijens en Anneken Dircken.

   "Pieter Gijse van de Polder"

   Pieter Gijsbertsz. Smit(s) was boer en woonde op ’t Gadt in de gemeente ’s-Gravendeel en dat was nabij het dorp Maasdam.

   Pieter Gijsberts Smits werd op 4-5-1696 in de Sint-Anthoniepolder genoemd i.v.m. weiland.

   Op 21-1-1723 kwamen Jan Pietersen Smindt, voor hem zelf en als last hebbende van Erjaentien, Gijsbert en Cornelis Smindts, voor het gerecht van de S.A.P. tot grondkaveling van het door hun ouders Pieter Gijsbertsen Smidts en Soetie Gijsberts nagelaten huis met keet en erf op Het Gat onder de jurisdictie van ’s-Gravendeel. Cornelis kreeg deze goederen aangekaveld en diende aan zijn broers en zuster 250 Car. gld. uit te reiken.

  x Rotterdam, Charlois 17-4-1667   Soetie Gijsberts Baertman , *Rotterdam, Charlois ±1645 , † Maasdam 18-10-1719.
      Dochter van Gijsbert Fransz Baertman en Ariaentje Jans de Winter .
   Otr. op 19-3-1667 in Sint Anthoniepolder.
   Pieter en Soetje waren achterkleinkinderen van Gijsbert Smits en Adriaentgen Lenaertsdr., dus achterneef en -nicht.

   Pieter Gijsberts Smits en Soetien Gijsberts Beertman maakten op 6-3-1718 in de Sint-Anthoniepolder een wederkerig testament op. Voogden werden Jan Pieters Smits en Gijsbert Pieters Smits.

   Op 21-1-1723 had caveling plaats van de kinderen van Pieter Gijsberts Smit en Soetie Gijsberts: Jan, Arjaantje, Gijsbert en Cornelis. Cornelis ontving het huis op het Gat en was f 220,- schuldig aan de anderen.

   Soetje woonde enige tijd onder ’s-Gravendeel.

   Pieter Gijsbertsen Smit en Soetjen Gijsbertsen Baartman werden op 29-6-1694 op attestatie van de S.A.P. lidmaten te Maasdam, samen met hun dochters Aagje en Arjaantje.

   In een testament van 6-3-1718 benoemden de echtelieden Pieter Gijsbertsen Smidts en Soetie Gijsbertsen Beertman, won. in de S.A.P., hun zonen Jan Pietersen Smindts en Gijsbert Pietersen Smindts tot voogden over de minderjarige kinderen.

   Soetie Gijsberts trad op als getuige bij de doop van Soetje Jans Smits .

  7 kinderen


 5. Arijentie Gijsberts Smits , * ±1645 , † >1716 .
  Arijentie Gijsberts trad op als getuige bij de begrafenis van Naboth Jansz Heijmans .
   Schatting

   Arijaentie Smits droeg een woning met boomgaard en 330 roeden erf met schuur, stookkeet, ’bergh’ in de Strijense polder gelegen op 23-1-1717 over voor 230 gld. aan haar zoon Cornelis Jansen Streeffkerck. Ook transporteerde zij die dag nog voor 220 gld. een huis met schuur en erf aan ’den Dolaertsen dijck’ onder Strijen aan Pieter de Reus.

  x Sint Anthoniepolder 2-4-1668   Jan Lamberts Streefkerk , [] Strijen ±3-10-1712.
      Zoon van Lambert Cornelisz Streefkerk en Neeltje Leenderts .
   Otr. op 17-3-1668 in Sint Anthoniepolder.
   Aryentie Gijsberts, j.d., trouwde op 2-4-1668 in de Sint-Anthoniepolder met Jan Lamberts Streefkerck, j.m., won. onder Stryen, ondertrouw op 17 maart.
   Begin 1672 lieten zij een zoon Cornelis dopen in Strijen.
   3 gld. impost betaald

   Jan Streeffkerck was boer in de polder Nieuw-Bonaventura nabij Strijen.

  1 kinderen


 6. Wijvetie Gijsberts Smits , * 1647 , ~Sint Anthoniepolder 6-10-1647 , † <1706 .
   Gijsbert Simons liet op 6-10-1647 een kind dopen, naam onbekend, mogelijk deze Wijvetie.

   Adrijaen Bastijaens van de Wingaert, geassisteerd met zijn vader Bastijaen Dircxsz. vande Wingaert, daagde Gijsbert Sijmonsse Smits op de Poldersen rechtdag van 15-11-1668. Vader Smits had geweigerd zijn dochter Wijventje toestemming te verlenen voor haar huwelijk met Adrijaen en had haar zelfs zijn huis uit gejaagd en de kerkelijke geboden gestuit. Gijsbert was niet op de rechtdag verschenen en werd verordonneert binnen 48 uren de reden van zijn weigering bekend te maken, anders zou zijn absentie beschouwd worden als toestemming en zouden de geboden worden voortgzet. Het lijkt erop dat Gijsbert geen gehoor heeft gegeven aan dezel oproep, want Wijvetie is vervolgens met Adrijaen getrouwd.

   Wijvetie Gijsberts, j.d., trouwde Adriaen Bast. Wijngaert, j.m. Huwelijk op 16-12-1668 in de Sint-Anthoniepolder. Ondertrouw op 17 oktober.

  x Sint Anthoniepolder 16-12-1668   Arij Bastiaens Wijngaert , * 1644 , ~Sint Anthoniepolder 15-10-1644 , † >1696.
      Zoon van Bastiaen Dircks Wijngaert en Leendertie Adriaens .
   Otr. op 17-10-1668 in Sint Anthoniepolder.

   Arij was molenaar op de watermolen van de Sint-Anthoniepolder en werd t/m 1697 vermeld.

   10-7-1686: "Beslag op hooi, twee koeien en een kalf van Arij Bastiaans Wijngaart wegens achterstallige pacht."

   Get. bij de doop: Segertje Segers .

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.