Dirck Lenertsz Verhouck , † >3-1661.
Zoon van Lenert Jansz en Digna Jacobs Staesdr (IJngetge Jacob Staesdr) .


<1610
    Ingetge Hendricks Weeda , † >10-6-1640.
Kinderen:
 1. Jan Dircks Verhouck , † 1676 .

  <1660   Cornelia Adrijaans (Neeltje Adrijens) Boertje , † <1666.

  <1677   Jannichie Jacobs , *Sint Anthoniepolder ±1630 , † <1677.

   Mijnsheerenland, 26 november 1695:
   Staat, scheiding en deling der goederen van Dirk Jans Verhoeck, knecht van Thonis Willems, laatst gewoond hebbende en overleden ten huize van Thonis Willems Westdijk, welke goederen gedeeld moeten worden tussen
   - Frank Jans Westdijk, gehuwd met Neeltje Jans Verhoeck,
   - Arien Frans de Deugd, gehuwd met Ariaantje Jans Verhoeck, en
   - Aagje Jans Verhoeck, ieder voor 3/12 delen; mitsgaders noch
   - Andries Otten Maaskant, gehuwd met Maritje Adriaans van der Speuij [=dochter van Jannichie Jacos] voor 1/12 deel.
   Genoemd: De minderjarige weeskinderen van Arien Jans Verhoeck (Verhouck), met namen Cornelia en Johannes Ariens Verhoeck, die ook 1/12 deel ontvangen; Neeltje Ariaans, weeskind van Cornelia Jans Verhoeck/Verhouck, ook 1/12 deel, alle erfgenamen ab intestato van voorn. Dirk Jans Verhoeck; Isaack Abrahamse, Bastiaan Jans Groeneweg, armmeester in Mijnsheerenland.

  6 kinderen


 2. Jacob Dircks Verhouck , † ±7-1676 .
  Jacob Dircks was getuige bij het huwelijk van Naboth Jansz Heijmans .
   Jacob Dircks Verhouck is tussen 3 juni en 2 juli 1676 overleden.

   S.A.P., mei/juni 1676: Test. Jacob Dircks Verhouck en Teuntje Jacobs. Hij ziek. Op langstlev.

   S.A.P., 3-6-1676:
   Transport huis etc. aan Cornelis Cornelis Veerman Dubbeldam. Jacob Dircks Verhouck medeschepen, proc. hebbende van de crediteuren in de boedel van Jan Dircks Verhouck en zijn huisvrouw, de beide Za. verkoopt huis, stookkeet, wagenkeet enz. Gem.l.dijk. O. Gijsbert Symons Smits, Z. de onderberm, W.
   Bastiaan Dircks Wingert, N. de Gem.l.Rijpadt.

   S.A.P. 2-7-1676:
   Akte van arrest tlv. Teuntje Jacobs wed. van Jacob Dircks Verhouck tbv Vrouwe van der Mijle, Ambachtsvrouwe van SAP. 5m.300r. wintertarwe, 2m.400 r.Haver,7 Melkkoeien op 5 en een halve m. weiland Cornelis van Herwijnen is haar rentmeester. Teuntje Jacobs moet tarwe en haver laten dorsen en het dan door de makelaar Cornelis Baex laten verkopen. Hiervan de pacht betalen.

   Jacob Dirks Verhouck wordt op 19-2-1674 vermeld in de Sint-Anthoniepolder. Op 11-11-1668 kocht hij daar land.
   Hij was schepen van de Sint-Anthoniepolder in de periode 1662-1676.

   Jacob Dircksz Verhouck en sijn hvr., Teuntie Jacobs Camp, 2e vrouw, werd in 1635 vermeld als lidmaten van de Sint-Anthoniepolder.

   Samen met Annechie Cornelis was Jacob doopgetuige bij de doop van Michiel Jurgen op 17-2-1664 in de Sint-Anthoniepolder.

   S.A.P., 8-1-1665:
   Akte van waarborg t.b.v. weesmeesters Leiden.
   Jacob Dircks Verhouck, medebroeder in de wetten alhier, Jan Dircks Verhouck onze inwoner, Jacob Jacobs Cole C. Hoek. Erfgenamen van Cornelis Jacobs Cole, Schout van Monster.

   S.A.P., 3-6-1678:
   Nog enkele stukken over de boedel van Jan Dircks Verhouck en Jacob Dirks Verhouck (Jacob was Hoogheemraad van de Polder). Jacob had 46 ra 400r eigen en bruikland.
   Beroep: Hoogdijckheemraet. van 1657 tot 1667

    NN. .
   De naam van de eerste vrouw van Jacob is onbekend.

   Ingetje Bastiaans ??

  <1645   Teuntie Jacobs Camp .
   Teuntie is Jacob’s 2e vrouw.

   S.A.P., mei/juni 1676: Test. Jacob Dircks Verhouck en Teuntje Jacobs. Hij ziek. Op langstlev.

   S.A.P., 29-3-1677:
   Hypotheek op het huis van Teuntje Jacobs wed. van Jacob Dircks Verhouck tbv de armen van SAP f 395-. Zij is geass. met Jan Jacobs Camp, onze inwoner (x Sijghie Dircks Verhouck) Huis staande bij de kerk O. het kerckepad, Z. de kerk, O. het landt van Heer Gerrit de Munt(?), N. de dijk.

   S.A.P., 14-6-1677:
   Transport haeftelijcke goederen aan Vrouwe van der Mijll. Teuntje Jacobs, wed. van Jacob Dircks Verhouck geass. met haar zwager Jan Jacobs Camp beide inw. SAP. Teuntje Jacobs verkoopt alles aan Vrouwe van der Mijll om achterstallige pacht te betalen, maar mag het tot wederzeggens toe mogen
   gebruiken Zij verkoopt nog drie koeien, twee withoofde,een bloetrood.Verder nog beslag op te velde staand gewas.

  7 kinderen


 3. ? Anneken Dircken .
  Anneken Dircken was getuige bij de doop van Pieter Gijsberts Smits .


 4. Aechken Dirks Verhouck , *Sint Anthoniepolder ±1615 , † <9-7-1671 .

  Sint Anthoniepolder 12-8-1635   Gijsbert Simonsz Smits , *Rotterdam, Charlois ±1612 , † >14-2-1679.

  6 kinderen


 5. Liesbet Dircks Verhouck , *Sint Anthoniepolder ±1617 , † >11-1672 .

  Sint Anthoniepolder 15-7-1640   Dirk Ariensz Cranendonck , *Cillaarshoek ±1609 , † Numansdorp ±1681.

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.