Jan Dircks Verhouck , † 1676.
Zoon van Dirck Lenertsz Verhouck en Ingetge Hendricks Weeda .
Jan Dircks trad op als getuige bij de doop van Barbertie (Barber Gijsberts) Smits , de doop van Jacob Jacobs Verhouck .


x <1660
    Cornelia Adrijaans (Neeltje Adrijens) Boertje , † <1666.
x <1677
    Jannichie Jacobs , *Sint Anthoniepolder ±1630 , † <1677.    

Kinderen:
 1. Adrijaan Jans Verhouck .

   Op 26 november 1695 in Mijnsheerenland worden genoemd: De minderjarige weeskinderen van Arien Jans Verhoeck (Verhouck), met namen Cornelia en Johannes Ariens Verhoeck.

  2 kinderen


 2. Ariaantje Jans Verhoeck .

   Arien Frans de Deugd, gehuwd met Ariaantje Jans Verhoeck, wordt in 1695 genoemd.

   Mijnsheerenland, 23 maart 1693:
   Adriaantje Jans Verhoeck, weduwe van Lauris Gerrits Goethart, wonende aan de Stouchjesdijk, komt overeen met Gerrit Lauwen Goethart nopende de verdeling en uitkoop der moederlijke goederen. Gerrit Lauwen Goethart is de grootvader paternel van het weeskind Maaike Lauwen (4). Adriaantje belooft haar dochter eens uit te keren de som 3 gulden en 3 stuivers of 1 zilveren ducaton. Met onderschrift van o.a. Pieter Dexter.

  x ?   Lauris Gerrits Goethart , † <4-1693.

   Lauris was wsl. een zoon van Gerrit Lauwen Goethart.

  x ±1695   Arien Fransse de Deugd .

   Mijnsheerenland, 26 november 1695:
   Staat, scheiding en deling der goederen van Dirk Jans Verhoeck, knecht van Thonis Willems, laatst gewoond hebbende en overleden ten huize van Thonis Willems Westdijk, welke goederen gedeeld moeten worden tussen
   - Frank Jans Westdijk, gehuwd met Neeltje Jans Verhoeck,
   - Arien Frans de Deugd, gehuwd met Ariaantje Jans Verhoeck, en
   - Aagje Jans Verhoeck, ieder voor 3/12 delen; mitsgaders noch
   - Andries Otten Maaskant, gehuwd met Maritje Adriaans van der Speuij voor 1/12 deel.
   Genoemd: De minderjarige weeskinderen van Arien Jans Verhoeck (Verhouck), met namen Cornelia en Johannes Ariens Verhoeck, die ook 1/12 deel ontvangen; Neeltje Ariaans, weeskind van Cornelia Jans Verhoeck/Verhouck, ook 1/12 deel, alle erfgenamen ab intestato van voorn. Dirk Jans Verhoeck; Isaack Abrahamse, Bastiaan Jans Groeneweg, armmeester in Mijnsheerenland.

  4 kinderen


 3. Cornelia Jans Verhouck , * ±1655 , † <1696 .

  x   Arie Goutswaert .

  1 kinderen


 4. Neeltje Janse Verhoeck , *Sint Anthoniepolder ±1660 , † >5-1734 .

   Mijnsheerenland, 1-6-1735: Neeltje Janse Verhoeck, laatst weduwe van Arij Dirkse Weda, wonende in Strijnen, renoveert - gezond zijnde - alle voorgaande testamenten, etc. Zij nomineert als haar erfgenamen de kinderen van Isack Franken Westdijk, met namen Isacq en Neeltje Westdijk, verwekt aan Lijntje Hofman. Tot haar universeel verfgenaam institueert zij Leendert Fransen Westdijk en Jan Fransen Troost, voogd der minderjarige kinderen en erfgenamen.

   Mijnsheerenland, 26 november 1695:
   Staat, scheiding en deling der goederen van Dirk Jans Verhoeck, knecht van Thonis Willems, laatst gewoond hebbende en overleden ten huize van Thonis Willems Westdijk, welke goederen gedeeld moeten worden tussen
   - Frank Jans Westdijk, gehuwd met Neeltje Jans Verhoeck,
   - Arien Frans de Deugd, gehuwd met Ariaantje Jans Verhoeck, en
   - Aagje Jans Verhoeck, ieder voor 3/12 delen; mitsgaders noch
   - Andries Otten Maaskant, gehuwd met Maritje Adriaans van der Speuij voor 1/12 deel.
   Genoemd: De minderjarige weeskinderen van Arien Jans Verhoeck (Verhouck), met namen Cornelia en Johannes Ariens Verhoeck, die ook 1/12 deel ontvangen; Neeltje Ariaans, weeskind van Cornelia Jans Verhoeck/Verhouck, ook 1/12 deel, alle erfgenamen ab intestato van voorn. Dirk Jans Verhoeck; Isaack Abrahamse, Bastiaan Jans Groeneweg, armmeester in Mijnsheerenland.

  x Oud-Beijerland 19-5-1683   Frans Jansz Westdijk .
   Otr. op 29-4-1683 in Mijnsheerenland.
   Overleden in de periode 1700-1705.

   Mijnsheerenland, 1683: Ondertrouwt op d& 29 april
   Grans Jansen Westdijk, j.m., en
   Neeltie Jans Verhoeck, j. dogt., gebore in S. Anthonis Polder & alhier woonagtig. Getrouwt in Oudtbeijerland.

   Frans Jansen Westdijk j.m. geb. in Mijnsheerenland en Neeltie Jans Verhoek j.d. geb. in Sint Antoniepolder beiden won. in Mijnsheerenland, hier [in O.B.] getrouwd op 19 mei 1683.

  x   Arij Dirkse Weeda , † <1736.
   Otr. op 30-1-1706 in Strijen.

  4 kinderen


 5. Dirk Jansz Verhoeck , * >1660 , † ±1695 .
   Dirk overleed later dan zijn zuster Cornelia. Op 19-10-1695 werden zijn meubelen publiek verkocht.

   Mijnsheerenland, 26 november 1695:
   Staat, scheiding en deling der goederen van Dirk Jans Verhoeck, knecht van Thonis Willems, laatst gewoond hebbende en overleden ten huize van Thonis Willems Westdijk, welke goederen gedeeld moeten worden tussen Frank Jans Westdijk, gehuwd met Neeltje Jans Verhoeck, Arien Frans de Deugd, gehuwd met Ariaantje Jans Verhoeck, en Aagje Jans Verhoeck,ieder voor
   3/12 delen; mitsgaders noch Andries Otten Maaskant, gehuwd met Maritje Adriaans van der Speuij voor 1/12 deel.
   Genoemd: De minderjarige weeskinderen van Arien Jans Verhoeck (Verhouck), met namen Cornelia en Johannes Ariens Verhoeck, die ook 1/12 deel ontvangen; Neeltje Ariaans, weeskind van Cornelia Jans Verhoeck/Verhouck, ook 1/12 deel, alle erfgenamen ab intestato van voorn. Dirk Jans Verhoeck; Isaack Abrahamse, Bastiaan Jans Groeneweg, armmeester in Mijnsheerenland.

   Mijnsheerenland, 26 november 1695:
   Staat, scheiding en deling der goederen van Dirk Jans Verhoeck, knecht van Thonis Willems, laatst gewoond hebbende en overleden ten huize van Thonis Willems Westdijk, welke goederen gedeeld moeten worden tussen
   - Frank Jans Westdijk, gehuwd met Neeltje Jans Verhoeck,
   - Arien Frans de Deugd, gehuwd met Ariaantje Jans Verhoeck, en
   - Aagje Jans Verhoeck, ieder voor 3/12 delen; mitsgaders noch
   - Andries Otten Maaskant, gehuwd met Maritje Adriaans van der Speuij voor 1/12 deel.
   Genoemd: De minderjarige weeskinderen van Arien Jans Verhoeck (Verhouck), met namen Cornelia en Johannes Ariens Verhoeck, die ook 1/12 deel ontvangen; Neeltje Ariaans, weeskind van Cornelia Jans Verhoeck/Verhouck, ook 1/12 deel, alle erfgenamen ab intestato van voorn. Dirk Jans Verhoeck; Isaack Abrahamse, Bastiaan Jans Groeneweg, armmeester in Mijnsheerenland.


 6. Aartje Jans (Aagje Jans) Verhoeck , * >1660 .


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.