Ariaentge Aerts Verkes , * ±1580 .
Dochter van Aert Stevensz en Ariaentge Cornelis Joosten .


x
    Dirk Cornelisz Snijder , *Heinenoord ±1580 , † Heinenoord 1-8-1624.
x Heinenoord 14-5-1628
    Mettheus Lambrechtsz Gaendewech , *Heinenoord ±1580 .    

RECHTSBOVEN: Ariaentje Aerts en Dirrick Cornelis lieten op 26-12-1613 in Heinenoord een zoon Cornelis dopen.

Kinderen:
 1. Aert Dircks Snijder , *Heinenoord ±1603 .
   Aert werd als meerderjarig vermeld op 22-4-1628.

   Obligatie voor de twee nagelaten weeskinderen van zaliger Neeltye Jacobs tot laste van Aert Dirckxss. Snijder, wonende aan de Blaak onder Heinenoord, opgemaakt op 11 juni 1651 in Maasdam:
   Willem Meertenss., schout, Jacob Corn(elis) Sneuckelaer, Jan Dirckxss. van der Wier, heemraden.
   Aert Dirckxss. Snijder, wonende aan de Blaak onder de jurisdictie van Heinenoord, bekent schuldig te zijn aan Leendert Corneliss. en Aegye Cornelisdr., nagelaten weeskinderen van zaliger Neeltye Jacobs, 187 Car. gld. 12 stuivers 8 penningen vanwewge aangetelde penningen die hij uit handen van Leendert Jacobss. als gereht bloedvoogd van de kinderen heeft ontvangen. Hij belooft dit terug te betalen over een jaar met interest jegens de penning
   20 vant honderd onder verband van zijn persoon en goederen. Jan Joriss. Blaeck, wonende onder de jurisdictie van Heinenoord, en Wouter Leendertss. Treck, wonende op het dorp Puttershoek, stellen zich borgen. De schout en de secretaris J.W. Hoffman ondertekenen de akte. De heemraden plaatsen hun handmerkje.
   Onder de akte is aangetekend dat op 19 mei 1657 de obligatie is betaald aan voogd Leendert Jacopss. in presentie van secretaris J. van Breedenhoff.

  x Heinenoord 11-6-1628   Neeltje Lambrechts Kuiper , *Heinenoord ±1608 , † <11-1664.
   Aert Diericsse van Heijnenoort & Neeltie Lambrechtse van Heijnenoort [..] 11 juni.
   Kinderen: Dirck (2x) Adriaantje, Pleuntje.

  3 kinderen


 2. Geerit Dircks Snijder , *Heinenoord ±1606 .
   Geerit werd als meerderjarig vermeld op 22-4-1628.


 3. Steven Dircks Snijder , *Heinenoord ±1608 , † ±1681 .

  x ?   Arijaentgen Hermens .

  4 kinderen


 4. Cornelis Dircks Snijder , * 1613 , ~Heinenoord 26-12-1613 .
   D& 26 December Anno 1613 is gedoopt Cornelis, de soon van Dirrick Cornelis ende Ariaentje Aerts. Getuijge Dirrick Jans ende Ariaentie Jooste.


 5. Bastiaen Dircks Snijder , * 1616 , ~Heinenoord 10-7-1616 .
   Bastian, den 10 julij, kind van Dirrick Cornelis & Ariaentije Aerts, getuijge Lisbet Cornelis.


 6. Grietke Dircks Snijder , * ±1619 , ~Heinenoord 29-3-1620 .


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.