Jan Pietersz ( Verleck) , * ±1525 .
Zoon van Pieter Jansz ( Verleck) .


Kinderen:
 1. Claes Jansz ( Verleck) , * ±1550 , † ±1591 .

   Weeskamer Nw. Lekkerland, 6-1-1592: Aert Jansz. doet rekening over 7 morgen 4% hont land, toekomende het weeskind van zijn broeder Claes Jansz., genaamd Jan Claesz., gelegen in Nieuleckerlant, zo in Jan Pieters weer 2%morgen, in Dierckgen weer 10% hont en in Jan Pieters smalweer 3% morgen, gemeen liggende met
   vsz. Aert Jansz., enz.

   Weeskamer NW. Lekkerland 30-5-1594: Dezelfde doet rekening in presentie van Cornelis Jansz.,zijn broeder inzake vsz. weeskind. Tevens aanwezig o.a. Pieter Jansz.,mede oom van het weeskind.

  1 kinderen


 2. Pieter Jansz ( Verleck) , * ±1550 .


 3. Cornelis Jansz Verleck , * ±1550 , † ±1597 .
   Hij leefde nog in 1594, maar is overleden vóór 26-4-1600.
   Geboren vóór of omstreeks 1550.

   Cornelis Jansz Verleck of Van der Leck woonde eerst te Overslingeland, later te Nieuw-Lekkerland. In Overslingeland was hij wsl. gehuwd met een lid van de familie De Vries. Hij hertrouwde te Nieuw-Lekkerland met Niesgen Adriaensdr, weduwe van Ghijsbert Willemsz. Uit het 1e huwelijk had hij 2 zonen, Pieter en Cornelis, die veel nakomelingen hadden. Uit het 2e huwelijk had Cornelis een dochter Marchgen.

   Gorinchem 27-2-1591:
   Mr. Adriaen van Weeresteyn als oom en voogd van Elizabeth van Baerle, belooft Clement Huygensz. en Cornelis Jansz. van der Leek te vrijwaren in 4 morgen land in de heerlijkheid Noordeloos op het Overslingelant,, genaamd De Donck, enz.

  x   NN. de Vrieze .

   Op 15-12-1598 is Pieter Cornelisz. van der Leck beleend de Middelhoeve "na overdracht door Jan van Bruck, "bij dode van Geertruida de Vrieze, diens moeder, in het leen gevolgd".

  x   Niesgen Adriaens (Nijesken Ariens) .
   Niesgen Ariaensdr., weduwe van Ghijsbert Willemsz. te NieuwLekkerland. Niesgen gaf Cornelis een dochter Marchgen.

   Nw.-Lekkl. 6-11-1591: Adriaen Adriaen Ghijsbertsz. den Ouden, bestorven bloedvoogd van de onmondige weeskinderen van za. Gijs Willemsz. nl. Merchgen Ghijsen en Machteltgen Ghijsen t.e.z. en Claes Ariens, broeder en voogd van Niesgen Ariensdr. zijn zuster en moeder van de weeskinderen, t.a.z.

   Nw.-Lekkl. 2 -1-1-1608: Arien Ariensz. won. NW. Leckerlant een huis en erf van Aert Gerijtsz., gehuwd met Mergjen Gijsberts, Heyndrick Jansz. als voogd van Mae(r)Cornelisdr., JillisAriens, gehuwd met Margiel Gijsbertsdr., kinderen van za. Nyesken Ariens.

  3 kinderen


 4. Aert Jansz ( Verleck) , * ±1551 , † Nieuw-Lekkerland 28-2-1629 .

  x ±1580   NN. Pieters , * ±1561 .

  8 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.