Marijken Jacobs (Marichje Jacobs) ( Vermaes) , *Maasdam ±1603 , † >25-5-1675.
Dochter van Jacob Leendertsz ( Vermaes) en Aegken Pouwels Weeda .
Marichje Jacobs trad op als getuige bij de doop van Jacob Gijsberts van Es .


× Maasdam 26-12-1620
    Jan Gijsbertsz van Es , *Hoogvliet ±1595 .
Kinderen:
 1. Aart Jansen van Es , * 1630 , ~Maasdam 17-11-1630 , † Maasdam 1678 .

  × ±1654   Barber Geloffuen (Barbertje Geluen) , *Klaaswaal ±1605 , † <10-1668.
      Dochter van Gheelof Michiel Gheelofs (Gerlof Michiels) en ?

   Barbartie/Barbara Geluwe/Geluen/Gijlen/Gelben/Gelbers/Gelven/Geluen/Gerlofsdr/Geerlofs uit Klaaswaal.
   Dochter van Gerlof Michiels, *±1577, +<1622. Zijn weduwe was Marichje Jans Crouff. Gerlof Michiels was een zoon van Michiel Gheelofs.

   Maasdam, 21 november 1646: Jan Corneliss. timmerman en Barber Geloffuen, weduwe van Heyman Jacobss., in leven schout van Maasdam,geassisteerd met Jan Thoniss. Polderman, haar gekoren voogd, en Heyndrick Heyndrickxss. Schuylinck, bekennen schuldig te zijn aan de heer Abraham Graswinckel 6528 Car. gld. over de koop van drie partijen lands ’int Laegye voor Maesdam bedijckt met Nieu Bonavenura’, groot 7 mergen 152 roeden. Zij beloven in vijf termijnen te betalen en waarvoor het land op hypotheek wordt gezet. Schout Willem en heemraden Vas en Snokelaer bezegelen de [orginele] akte. In de marge: dd. 7 mei 1716 is de secretaris Van der Meul vertoond de schuldbrief en geroyeerd.

   Maasdam, 20 juli 1651:
   Barbar Geelloffendr. en Aeltye Jacobsdr., beiden onze inwoners, leggen op verzoek van Aryaentye Cornelis, huisvrouw van Jacob Leendertss., de verklaring af dat zij op 17 juli 1651 ten huize van AeltyeJacobsdr. waren en dat voornoemde Aryaentye Corn(elisdr. ’is comen loopen en geroopen en sloegen in haer handen en sach seer bebloet en dat zij seyde gebuyren segt hoe hebbe mijn Pieter seynen dochters geslaghen en vuyt gerecht. Zij seggen dat ick haer moer hebbe betovert. Sij willen hebbe dat ick haer weder segen’. De deposanten gingen samen naar het huis van Jacob Leendertss. en zagen daar veel bloed op de vloer en Aryaente Corn(elisdr.) zeide ’soo hebbe mijn geslagen dat ick dat gebloet hebbe’.

   Berber Geelofsdr., wed. van de schout van Maasdam, deed een schuldbekentenis op 19-4-1652.

   Barbertje Geluen trad op als getuige bij de doop van Dirck Simonsz Boertie .

  × Sint Anthoniepolder 18-12-1668   Catharijntje Cornelis Polderdijk , *Sint Anthoniepolder ±1648 , † Maasdam 8-2-1716.

  6 kinderen


 2. Gijsbert Jansen van Es , *Sint Anthoniepolder ±1635 , † ’s-Gravendeel 19-9-1706 .
  Gijsbert Jansen trad op als getuige bij de begrafenis van Jan Gijsbertse van Es , de doop van Aartjen Aarts van Es .

   Gijsbert Jans van Esch, zoon van Jan Gijsbertsz van Es uit Hoogvliet, was een j.m. van Maasdam.

   Rechterlijk Archief Sint-Anthoniepolder, 25-12-1674:
   "Obligatie t.l.v. Gijsbert Jans van Es t.b.v. Annichie Jans (Monster) nagelaten weeskind van Pleuntje Cornelis Polderdijk ZA f 200,-- . Gijsbert Jans van Es woont onder ’s Gravendeel. Borgen zijn zijn moeder Maartje Jacobs Vermase wed. van Jan Gijsberts van Es Za ’s Gr. Leendert Jacobs Vermaese onze inwoner. Maartje Jacobs geass. met Jan van Strijen haar gekozen voogd."
   Op 30-6-1708 bezat Gijsbert Jans van Es land in Oud-Bonaventura onder Oud-Strijen nabij de Poldersendijck.
   Elders wordt genoemd dat hij op 23-7-1725 in Maasdam zou zijn overleden en dan zou hij 90 jaar oud zijn geworden, wat me minder waarschijnlijk lijkt.

  × Sint Anthoniepolder 18-5-1662   Maaijke Cornelisse Polderdijk , * 1642 , ~Sint Anthoniepolder 7-12-1642 , † Maasdam 15-9-1707.
      Dochter van Cornelis Adriaansz Polderdijk en Arjaentie Melssen .
   Otr. op 26-3-1662 in Maasdam.
   Kinderen: Jan (1663-1717), Pleuntje, Jacob, Cornelis, Leendert, Willem, Adriaantje, Aart en Marietje (1680).
   Doopgetuigen: Jan Pieters en Neeltie Cornelis.

   Maaijken Cornelis Polderdijk.

   Maaijke Cornelisse trad op als getuige bij de doop van Marijtje van Es , de doop van Cornelia Aartsen van Es , de doop van Aartjen Aarts van Es , de doop van Aartjen Pieters Maaskant .

  9 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.