Keuntje Jacobs Vermeijs , * 1687 , ~Dussen 4-5-1687 .
Dochter van Jacob Aertsen (Jacob Aerts) Vermeijs en Kuijntien Eijmberts .


x Dussen 16-2-1710
    Christiaan Jurgens ( Faes) , *Flensburg, Deutschland ±1685 , † Streefkerk .

RECHTSBOVEN: Dussen ligt hier links op deze kaart.

Kinderen:
 1. Theodora Christiaans (Dorothea Christiaanse Jurgensen) Faes , * 1710 , ~Dussen 12-10-1710 .
  Dorothea Christiaanse Jurgensen trad op als getuige bij de doop van Kuijna Faas , de doop van Christina (Klaastina) Faas , de doop van Christiaan Jurriensz Faas .
   12 8br. gedoopt ’t Kind van Christiaan Jurgensen, verweckt bij Keuntje Jacobs Vermeiz, desselfs huijsvrouwe, ’t Kind is genaamt Dorothea.

   Theodora / Dorothea Christiaanse Faes.


 2. Jurrien Christiaansz Faas , *Dussen-Muilkerk 1714 , ~Dussen 11-3-1714 , † Streefkerk 28-4-1779 , [] Streefkerk 3-5-1779.

  x   Trijntje Ariens de Bes , *Streefkerk 1720 , ~Streefkerk 26-12-1720 , † Streefkerk 10-9-1794.

  8 kinderen


 3. ?? Johanna Corstiaense Faas , *Dussen ±1720 , † 1778 , [] Dussen 5-11-1778.
  Johanna Corstiaense trad op als getuige bij de doop van Johanna Adrianusse de Bes .
   Den 15 Decemb. [1720 in Dussen] gedoopt het kint van .... Oldenburg en ----- Johanna.

   Als j.d. van Dussen, wonend te Almkerk, trouwde Johanna Corstiaense Faas(se)(n) op 29-11-1743 te Dussen-Muilkerk met Arien Gerritsen Nooteboom, ondertrouw op 21-10-1743 te Almkerk-Emmikhoven. Arien was weduwnaar van Lijske Jacobs Lievaart. Hij was gedoopt op 26-7-1705 in Almkerk.
   Zie: "Gen. Tijdschr. voor Midden- en West-Brabant" 1981, 1989, 1990 en 2002.

  x Dussen-Muilkerk 29-11-1743   Arien Gerritsen Nooteboom , *Emmichoven 1705 , ~Emmichoven 26-7-1705 .
   Otr. op 21-10-1743 in Emmikhoven.
   Johanna was j.d. van Dussen, won. te Almkerk.
   Kinderen: Teuntje en Lijsbet.

   Arien Noteboom, wednr. van Lijbet Lievaart, was op 21-1-1743 in Almkerk in otr. gegaan met Johanna Corstiaanse Faas, geb. in Dussen-Muilkerk.

   Arien is een zoon van Gerrit Ariens Noteboom en Wouterke Giels.
   Arie had een zuster Margarita (Grietje), ged. 29-10-1706 te Almkerk-Emmikhoven, begr. impost betaald op 19-9-1767 te Almkerk, tr. 14-4-1729 te Amkerk-Emmikhoven Leendert Jansz van der Pol, ged. ald. 3-12-1704, overl. 28-7-1778 te Almkerk. Zie: "Gen. Tijdschr. voor Midden- en West-Brabant" 1985.

  2 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.