Willem Gerrit IJsbrantsz ( Vermeulen) , * <1615 , † <4-1693.
Zoon van Gerrit IJsbrantsz en NN. .


x ±1630
    Lijsgen Rombouts (Lijsken Rommerts) , † ±1646.
x ±1647
    Aeltgen Pieters , † >1692.    

Kinderen:
 1. IJsbrant Willems Vermeulen , ~Lexmond 1632 .

  x   "Marichgen Ariens" .

   Op 9-3-1696 in Lexmond wordt vermeld: "IJsbrand Vermeulen, weduwnaar van Marichgen Ariens".

  5 kinderen


 2. Roemerdt Willems , * >1632 .

  1 kinderen


 3. Maria Willems (Marigje Willems) , * 1643 , ~Lexmond 26-2-1643 .
  Marigje Willems trad op als getuige bij de doop van Annigje Willems .
   Doopget. Gerrit Roelen en Anneken St. Jutens (?).


 4. Jacob Willems , * 1645 , ~Lexmond 12-11-1645 .
   Jacob zou jong zijn overleden.


 5. Lijsie Willems Vermeulen , * 1648 , ~Lexmond 18-6-1648 , † <1710 .
   Doopget. Leentie Teunis.

   Op 10-11-1684 in Lexmond testeert Willem Gerritsz. Vermeulen, won. alhier. Hij disponeert aan de nagelaten kinderen van IJsbrant, Roemerdt en Marichje Willems Vermeulen (zijn kinderen verwekt bij Lijsbet Rommerts) en zijn dochter Lijsbeth Willems Vermeulen, geproc. aan zijn tegenwoordige huijsvr. Aeltge Peters.

  x   Johannes Dircksen van Grootammers .

   Op 19-12-1691 in Lexmond deed Willem Gerritsz Vermeulen, wonende alhier, transport aan Johannis Dircx van Grootammers, zijn schoonzone, van een huijsinge met 3 hont boogaert. Daarvoor was Johannis zijn schoonvader de som van 1200 g. schuldig.

   Op 15-4-1698 in Lexmond compareerden Cornelis Dricks ende Johannes Dricks van Grootammers, als kinderen en erfgenamen van zaliger Dirck Ariensz van Grootammers, mitsgaders ende sterkmakende voor de verdere kinderen en erfgenamen hare broeders en susters. Zij deden een transport aan Walraven Veenendaal ende Grietgen Meertens Appel, echteluijden wonende te Lexmond.

   Op 25-10-1712 in Lexmond compareerde Johannes Dircksen van Grootammers, laatst weduwnaar van Annigje Willems Kleij, ter eenre, en Jan Sijlofs Lossert als voocht van aertie van Grootammers, onmondig kint verweckt door Johannes bij Annigje Kleij, en Barbara van Grootammers, mondige voordochter van Johannes verweckt bij Lijsbeth Vermeulen.

  1 kinderen


 6. Pieter Willems , * 1651 , ~Lexmond 14-12-1651 , † <1658 .
   Doopget. Annigie moeder’s moeder.


 7. Pieter Willems , * 1657 , ~Lexmond 4-11-1657 , † <1685 .
   Doopget. Annigie moeder’s moeder.


 8. Annigje Willems , * 1660 , ~Lexmond 6-10-1660 , † <1685 .
  Get. bij de doop: Maria Willems (Marigje Willems) .
   Doopget. "sijn dr. Marigje". Annigje zou jong zijn overleden.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.