IJsbrant Willems Vermeulen , ~Lexmond 1632 .
Zoon van Willem Gerrit IJsbrantsz ( Vermeulen) en Lijsgen Rombouts (Lijsken Rommerts) .


x
    "Marichgen Ariens" .    

Kinderen:
 1. Jan IJsbrantse Vermeulen .

  x <15-1-1696   Marichje Ariens van Cleeff , † ±1-1696.
   Zij is overleden tussen tussen 15 januari en 11 februari 1696.

   Lexmond, 15-1-1696: Jan IJsbrants Vermeulen en Marichje Ariens, echteluijden won. alhijer, testeren. Zij legateert aan de dochters van haar halve broeder en zuster Gerrit en Jannichje Gerrits van Tol, ijder een halve zilveren ducaton, idem legateert zij aan haar nichte Annichje Sijmons, dochter van haere zuster Dirckgen Ariens, haar gouden balken, een zilveren scheepje, etc.

   Lexmond, 11-2-1696:
   - Jan IJsbrants Vermeulen, laatst weduwnaar van wijlen Marichje Ariens van Cleeff, won. alhier tot Lexmondt, mitsg.
   - Glaes Gerritsz. van Staveren, geh. met Aeffge Ariens van Cleeff,
   - Sijmon Theunisz. Liskade, geh. met Dirckgen Ariens van Cleeff, laestelijk
   - Gerrit Claesz., geh. met Trijntgen Ariens van Cleef, mitsg.
   - Gijsbert Claesz. van Cleeff,
   tesamen swagers, susters en neven van wijlen voorn. Marichje Ariens van Cleef, ab intestato, uijtcoop.

  x ±1700   Jacomijntje Jacobse .

  2 kinderen


 2. Geertruida IJsbrantsdr (Geertruijt IJsbrantsen) Vermeulen .

  x Lexmond 1691   Joost Janssen van Asch .
   Otr. op 10-4-1691 in Vianen.
   Joost Janssen van As, j.m. won. in Vianen, en Geertruij IJsbrantsen Vermeulen, j.d. won. in Vianen, att. naar Lexmond op 26-4-1691.

   Op 26-4-1691 in Lexmond maakten Joost Jansz. van Asch en Geertruijt IJsbrants Vermeulen, jegenwoordig bruijt en bruijdegom, won. te Vianen, huw. voorwaarden.

   Op 23-3-1693 in Lexmond compareerden:
   - Aeltgen Peters, weduwe Willem Gerritsz Vermeulen, wonende op Lexmont, ter eenre,
   - Jan Jansz van der Kae, als in huwelijk hebbende Anna Maria Isbrantdr. Vermeulen,
   - Jan IJsbrantz Vermeulen, ende
   - Joost van Asch, als in huwelijk hebbende Geertruijda IJsbrantsdr. Vermeulen,
   alle voor zich selve en rato caverende voor Elisabeth IJsbrantsdr. Vermeulen, wonende op Vianen, en voor Jacob Rombouts Vermeulen, wonende op Arnhem, ter andere zijde.


 3. Anna Maria Isbrants Vermeulen , † >10-1691 .

   Anna Maria IJsbrants Vermeulen maakte met Jan Jans van der Kae een testament op op 30-11-1692 in Lexmond en liet aldaar op 26-12-1658 een zoon Jan dopen met als getuige "Daemgen den doven Cornelis’ vrou".

  x   Jan Jansz van de Kae , † >10-1691.
   Jan Jansz. van der Kae en Anna Marie IJsbrants Vermeulen, echteluijden, wonend in Lexmond.

   Op 23-3-1693 in Lexmond compareerden:
   - Aeltgen Peters, weduwe Willem Gerritsz Vermeulen, wonende op Lexmont, ter eenre,
   - Jan Jansz van der Kae, als in huwelijk hebbende Anna Maria Isbrantdr. Vermeulen,
   - Jan IJsbrantz Vermeulen, ende
   - Joost van Asch, als in huwelijk hebbende Geertruijda IJsbrantsdr. Vermeulen,
   alle voor zich selve en rato caverende voor Elisabeth IJsbrantsdr. Vermeulen, wonende op Vianen, en voor Jacob Rombouts Vermeulen, wonende op Arnhem, ter andere zijde.

  1 kinderen


 4. Elisabeth IJsbrantsdr Vermeulen .

   Elisabeth IJsbrantsdr. Vermeulen, wonende op Vianen, wordt op 23-3-1693 vermeld.

   In Schoonrewoerd zijn getrouwd op 4-11-1714: Aert Naubeets, j.m. van Bueren, met Lijsbet Vermeule van Meerkerk, j.d. van Schoonderwoert.


 5. Lijsbeth IJsbrants , * 1656 , ~Lexmond 28-9-1656 .
   Zij was de dochter van IJsbrand Willems.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.