Claas Gerritsen (Klaes Gerits) Vermeulen , *Oost-Barendrecht 1655 , ~Barendrecht 27-9-1655 , [] Wieldrecht ±5-10-1707.
Zoon van Gerrit Woutersz (Gerijt Woutersen) en Ariaentie Ariens .
Get. bij de aangifte begraven: Teuntje Jans Braem .


x (otr Barendrecht 22-5-1678)
    Teuntje Jans Braem , *Dubbeldam ±1655 , ~Dubbeldam 21-1-1657 , [] Dubbeldam 13-3-1717.
Kinderen:
 1. Neeltie Claesse Vermeulen , * 1679 , ~Dubbeldam 19-3-1679 , † ±1682 .


 2. ? Ariaentje Claes (Arijaentje Klaesse) Vermeulen , * 1681 , ~Dubbeldam 22-6-1681 .

   In 1711 woonde zij op ’s-Gravendeel.

  x ? Dubbeldam 21-6-1711   Cornelis Leendertse Spruijt , † Dubbeldam ±28-12-1713.
      Zoon van Leendert Anteunisz Spruijt en Sijken Cornelisse de Pater .
   Otr. op 18-5-1711 in Wieldrecht.
   Aengeving gedaen door Corn. Leendertse Spruijt dat hem in den huwelijken staet zouw begeven met Ariaentje Claes van der Meulen woonende op ’s Gravendeel en van hem ontf. F 3:0.
   Aang. van ’t lijck van Corn. Leendertse Spruijt en dat gehoorde onder de classes van F 3:0.

  x Dubbeldam 7-5-1719   Adriaan Cornelisse (Arie Cornelisse) Ruijghaver , * 1697 , ~Strijen 31-3-1697 .
      Zoon van Cornelis Cornelisse Ruijghaver en Neeltje Cornelisse .
   Otr. op 21-4-1719 in Dubbeldam.
   Door Arij Corn. Ruijghaver, dat sig in den huwelijcken staet zouw begeven met Adriaentje Claes Vermeulen en dat gehoorden onder de onvermogenden, memorie.
   het kint van Corn. Ruijchaver en Neeltie Cornelis is genaemt Adriaen.

   Arij is een zoon van Cornelis Cornelis Ruijghaver (Ruijghair) en Neeltje Cornelis.

  2 kinderen


 3. Neeltje Claes Vermeulen , * ±1683 , ~Dubbeldam 23-1-1684 , [] Wieldrecht ±9-5-1755.
  Neeltje Claes trad op als getuige bij de begrafenis van Teuntje Jans Braem , de doop van Heijltje Pieters Schipper , de doop van Grietje Pleune Spruijt (?) .
   Den 9 Meij 1755 is aengeving gedaan door Arij Stooker van ’t lijk van sijn vrouw, Neeltje Klaesd. Vermeulen, met verklaring in ’t middel van begraven is gehorende in de klassis van drie gulden, die ook sijn voldaen, dus f 3:0.

   In 1723 wordt zij vermeld als lidmaat van ’s-Gravendeel, wonende in Wieldrecht. In 1717 deed zij aang. van overl. van haar moeder.

  x Dubbeldam 1-5-1718   Pieter Bastiaans Naaktgeboren , * 1685 , ~Dubbeldam 1-7-1685 , † Wieldrecht ±7-3-1730, [] ’s-Gravendeel 9-3-1730.
      Zoon van Bastiaan Cornelisz Naaktgeboren en Pieternelletie Cornelisse .
   Otr. op 9-4-1718 in Dubbeldam.
   Aangifte door Pieter Naecktgeboren dat sig in den huwelijck staet zouw begeven met Neeltje Claes Vermeulen en dat ijder gehoorde onder de classes van drie gl., dus ontfangen f 6:0.
   Den 7e Maert 1730 [aangifte] van ’t lijck van Pr. Naaktgebore en versogt pro deo.

   Hij was lidmaat ’s-Gravendeel in 1723 (aangenomen okt 1718) en kerkmeester te ‘s-Gravendeel (1728).

   Pieter is getrouwd te Dubbeldam op 1 mei 1718 voor de kerk met Neeltje Claese Vermeulen, geboren te
   Dubbeldam rond 1688, lidmaat te ’s-Gravendeel in het jaar 1718, overleden te Wieldrecht op 9 mei 1755,
   begraven te ’s-Gravendeel op 12 mei 1755, dochter van Claes Gerrits Vermeulen en Teuntje Jans Braem.
   Neeltje is later ondertrouwd te Wieldrecht op 7 juni 1732 (aangifte pro deo) met Arij Leendertsz. Stokers,
   afkomstig uit ’s-Gravendeel.
   Transportakte van beesten etc. van Neeltje Claas van der Meule wed Pieter Naakgebooren aan Matthijs
   Belaarts (17-8-1731, SA Dordrecht).
   - Neeltie Klaaszen Vermeulen huisvrouw van Pieter Naaktgeboren (van Dubbeldam, woont in Wieldregt)
   Aangenomen October 1718 Op belijdenis of attestatie aangenomen lidmaten van de Ned. Herv. gemeente van
   s-Gravendeel (1708-1815)(Archief Kerkeraad NH. gem ’s-Gravendeel)(OV 1966).
   - Pieter Naaktgeboren (van Dubbeldam, woont in Wieldregt) Aangenomen October 1718 Op belijdenis of
   attestatie aangenomen lidmaten van de Ned. Herv. gemeente van s-Gravendeel (1708-1815)(Archief Kerkeraad NH. gem ’s-Gravendeel)(OV 1966).
   - Pieter Naaktgeboren In Wieldrecht Namen der Ledematen bij Jacob Hanappier bevonden in den jaare 1723 Lidmaten van de Ned. Herv. Gemeente van ’s-Gravendeel 1706, 1714, 1723 (Archief Kerkeraad Ned. Herv. Gemeente van ’s-Gravendeel) (OV 1966).

  x 1732   Arij Leenderts Stooker , *’s-Gravendeel ±1702 .
      Zoon van Leendert Cornelisse Stooker en ?
   Otr. op 7-6-1732 in Wieldrecht.
   Den 7e Junij 1732 door Neeltje Vermeule, wed. Pr. Naecktgeboore, dat zouw trouwen met Arij Leenderts Stoockers van ’s-Gravendeel, en versogt acte pro deo.

   Puttershoek, 1770, Junij 4: Een [acte van indemniteit] voor Arij Leendertsz Stooker, oud omtrent 67, en zijne kinderen Leendert, 11, Cornelis, 9, Huijg, 5, en Gerrit 2 jaaren, van ’s-Gravendeel.

   Arij Leenderts trad op als getuige bij de begrafenis van Bastiaan Pieters Naaktgeboren , de begrafenis van Grietje Stooker (?) , de begrafenis van Geertje Stooker (?) , de doop van Heijltje Pieters Schipper (?) .

  1 kinderen


 4. Jan Claesse Vermeulen , * 1685 , ~Dubbeldam 13-5-1685 .


 5. Leijsbeth (Lijsje Claasse) Vermeulen , * 1686 , ~Dubbeldam 23-5-1686 , † Wieldrecht ±23-6-1758 .

  x Dubbeldam 16-11-1710   Cleijs Jacobse de Jong , † Wieldrecht ±31-1-1738.

  9 kinderen


 6. ? Geerit Claesse Vermeulen , * 1687 , ~Dubbeldam 16-11-1687 .

   Aangifte op 24-7-1720 te Dubbeldam door Geerit Claesse Vermeulen van d’lijk[en] van twee van zijn vrouw[’s] craemkintjes, dat zig ijder gehoorde onder de classis van drie gl., dus onf. f 6:0.

  x Dubbeldam 4-5-1718   Pieternella Janse Ruijsewegh , * ±1695 , [] Dubbeldam 21-1-1729.
   Otr. op 15-4-1718 in Dubbeldam.
   Door Gerrit Claesse Vermeule, dat sig in de huwelijk staet zouw begeven met Pieternella Janse Ruijsewegh met verclaring dat ijder gehoorde onder de classis van drie gulden, dus ontf. f 6:0.
   VAn Pieternel Ruijsseweg, huisvrouw van Geerid Claesse [Vermeulen], pro deo.

   Zij was een dochter van Jan Teunisse Ruygweg en Anna Leendertse Spruijt.

  3 kinderen


 7. Jan Claesse Vermeulen , * 1690 , ~Dubbeldam 2-7-1690 .


 8. Wouter Claasse Vermeulen , * ±1691 , ~Dubbeldam 13-1-1692 .


 9. Cijgje Claassen Vermeulen , * 1693 , ~Dubbeldam 26-6-1693 .

   In sept. 1734 is onder censuur gebragt Sijgje Claassen Vermeulen wegens dronkenschap. Aan haar [is] het H. Avondmaal te houden verboden.
   Gelijk ook aan Aart Verschoor, wegens aanhoudende dronkenschap en zijne huisvrouw [Ariaentje Willemsdr. Bremers] wegens aanhoudende ongodsdienstigheid.

  x Dubbeldam 5-5-1720   Pieter Bastiaans Schipper , * ±1695 , ~Dubbeldam 26-2-1696 , [] Dubbeldam ±2-9-1769.
      Zoon van Bastiaen Pieters Schipper en Aagje Cornelise Regt .
   Otr. op 12-4-1720 in De Mijl.

  7 kinderen


 10. ? Maria Klaasse (Marijtje Claes) van der Meulen , * ±1695 , † ’s-Gravendeel ±12-1-1768 , [] ’s-Gravendeel 15-1-1768.
   ’s-Gravendeel, 1768, den 15e Januarij
   Overleden Marigje Vermeulen, weduwe Joris Meijboom.

   Maria Klaasze Vermeulen/Marijtje Claes van der Meule. Zij werd in 1726 als lidmaat aangenomen te ’s-Gravendeel, wonend aan de Boenderweg, afk. van Dubbeldam.

  x   Joris Jans Meijboom , * 1695 , ~Dubbeldam 20-3-1695 , † ’s-Gravendeel ±26-4-1741.
      Zoon van Jan Jorisse ("Den Ouden Jan Jorisse") Meijboom en Ariaantje Jacobs de Jong .
   Otr. op 13-4-1725 in Dubbeldam.
   Aangifte door Joris Janse Meijboom dat zouw trouwen met Marijtje Claes van der Meule dat ijder gehoorde onder de classes van 3 gl, dus voor beijde ontf. F 6:0.
   26 april 1741 in ’s-Gravendeel overleden

  2 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.