Hendrick Vernes .
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. ? Willem Henderikse (Willem Henrixz) Vernes .

   Willem was afkomstig uit Haastrecht. Willem woonde aan de Steenplaets [buiten de Sluispoort van Dordrecht].

  x Dubbeldam 9-11-1664   Arijaentie Joosten (Ariaantge Joosten) , *Oud-Beijerland ±1640 .
   Otr. op 12-10-1664 in Oud-Beijerland.
   Get. bij het huwelijk: Jan Hendricxz Vernes .

   Willem Hendrikse Vernes, j.m., won. buijten Dordrecht int willige bos, en Ariaantge Joosten, j.d. van Oud-Beijerland en alhier won., get. Jan Henderiks, frater, Maijk Jacobs, mater, att. naar Dordrecht den 1 november.
   Zij lieten op 18-3-1668 in Dordrecht een zoon Hendrick dopen.

   Ariaentje Joosten was j.d. van Outbeijerlant.

   TERZIJDE:

   In de 200e Penning van Gouda van 1672 is sprake van "de wedu van Willem Vernes in sijn leven schout van Moordrecht, nu getrout met Adriaen de Nuver .. 3.500".

   Moordrecht, 15-03-1671: betoon op Hazerswoude voor Adriaen de Nuver, wedr. van Aeltjen Heyndricks Nije, won. tot Gouderack, met Barbara van der Licht, wedu. van Willem Vernes, in sijn leven schout tot Moordrecht

  1 kinderen


 2. Leendert Hendricksz Vernes .

   Leendert was molenaar en een broer van Jan. Hij was afkomstig uit Gouderak.

   Op 25-1-1684 bekende Leendert Hendricxz, molenaar op de volmolen buiten de Oostsepoort aan de Hoge Zeedijk buiten Rotterdam, 4400 carolus gulden schuldig te zijn aan ADriaen Gouwenaer, schipper ter zee, wonende te Rotterdam.

  x Dordrecht 12-4-1665   Marij Tobias (Marijtje Tobias) , * ±1640 .
   Ten minste 2 zonen van Leendert waren eveneens molenaar: Leendert en Tobias. Tobias keerde terug naar Dordrecht en werd daar molenaar op de volmolen aan de Steenplaats buiten de Sluispoort op de grond van Dubbeldam. Hij liet in Dubbeldam kinderen dopen. Tobias’ dochter Aaltje Vernes trouwde met Maarten van der Koogh uit de molenaarsfamilie Van der Koogh.

   Op 7-8-1670 kreeg Marij Tobias, huisvrouw van Leenderts Hendricxz, gewoond hebbende in de gebrande buurt, attestatie naar Rotterdam.

  x Rotterdam, Kralingen 17-9-1690   Fijtgen Hendricx Boogaert , * ±1660 .
   Leendert Hendricxz Vernes, weduwnaar van Marijtje Tobias, en Fijtgen Hendricx Boogaert, weduwe van Cornelis Ariens Muijs.

  9 kinderen


 3. Jan Hendricxz Vernes .
  Jan Hendricxz trad op als getuige bij het huwelijk van Willem Henderikse (Willem Henrixz) Vernes .

   Jan en Leendert Hendricxz Vernes worden in verschillende acten broers genoemd. Zij waren beiden molenaar. Jan was afkomstig uit Haastrecht.

   Op 18 oktober en 5 december van het jaar 1668 verkochten Jan en Leendert Hendricxz, volmolenaars, gebroeders, wonende buiten de Oostpoort in de jurisdictie van Rotterdam, 1/3 part van hun volmolen, met huis en schuur daarnaast, staande op stadsland buiten de Oostpoort, buitendijks uitkomende op de Maas, voor 2000 gulden aan Isaack Ostens, lakenwerker en koopman te Rotterdam. Gedrie├źn gingen zij een maatschapscontract aan. Jan en Leendert deden "alle hetgene het welk tot de vollinge behoord" en Isaack Ostens deed de boekhouding.

   Op 31-12-1681 verkocht Jan Hendricxz, volmolenaar, zijn 1/3 part in de volmolen met huis en schuur buiten de Oostpoort aan zijn broeder Leendert Hendricxz en aan Sophia Hardhals, weduwe van Isaack Ostens, elk de helft, zodat de kopers ieder voor de helft eigenaar van de molen werden.

  x Papendrecht 26-7-1665   Geertruijt Witten , *Dordrecht 1642 , ~Dordrecht 14-12-1642 .
   Otr. op 5-7-1665 in Dordrecht.
   Jan Hendricxz Molenaer, j.m. van Haestrecht, wonende aan de Noordendijck, en Geertruijt Witten, j.d. van Dordrecht, wonende buiten de Sluijspoort.

   Zij was een dochter van Witte Adriaensz, schiptimmerman, en Lijntgen Cornelis.

  8 kinderen


 4. ? Teuntge Hendrijcks Vernes , *Moordrecht ±1635 , [] Dordrecht 5-9-1708.

  x Groote Lindt 14-5-1656   Willem Jacobsen van der Koogh , † 1684, [] Dordrecht 6-9-1684.

  9 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.