Dirck Florijsz (Dirck Florisz den Jongen) ( Verschoor) , *IJsselmonde ±1510 , † 1572.
Zoon van Florijs Diericxz ( Verschoor) .


× <1555
    Neeltje Hendriks , *IJsselmonde ±1515 , † 2-12-1594, [] IJsselmonde .

RECHTSBOVEN: IJsselmonde rond 1550

Kinderen:
 1. Applonius (Ploen Diericxz) Verschoor , *IJsselmonde ±1540 , † IJsselmonde ±1624 , [] IJsselmonde .

  × <1575   Marichgen Adriaense , * ±1550 , [] IJsselmonde 6-1600.

  × <1606   NN. , [] IJsselmonde ±1609.
   Behalve een zoon Ploen jr., waren er ook 2 jong gestorven kinderen uit het 2e huwelijk van Ploen sr.

   Haar naam is onbekend [=NN.].

   Op 27-11-1605 was de huisvrouw van Ploen Dircksz. tot IJsselmonde doogetuige te Ridderkerk bij een kind van [haar stiefschoonzoon] Crijn Arijensz. [Huijser].
   De vrouw van Ploen Dircxs Verschoor werd in IJsselmonde begraven tussen 18-5-1609 en 17-2-1610.

  7 kinderen


 2. Pieter Dircksz Verschoor , *IJsselmonde ±1555 , † 13-1-1618 , [] IJsselmonde 1618.

   Pieter Dircksz. van der Schoor / Verschoor

   Hij was boer, schepen, heemraad en laagheemraad te IJsselmonde. Verder schout van het ambacht Oost-IJsselmonde, dijkgraaf van het gemene land van Oost-IJsselmonde en schout van de polder Oost-IJsselmonde.

   Pieter Dircksz. voer ook met een schuit.

   IJsselmonde, 1608:
   Goosse Jacobsz, eijsscher contra Pieter Dircxsz Verschoor, verweerder. D’eijsscher eijscht indempnatie vande alsulcke veertich guldens als schoudt ende heemraden rechtelijk hebben belooft aen meester Jan Aelbrechtsz, cherugijn vuer het curereren zijnder huijsvrouwe gebroocken been alsoo t zelve faict door Dirck Pietersz zijn zoon is te werck gebrocht, concludeert daer op tot condempnatie cum expensis.
   Heemraden ijsen dat partijen bijden anderen sullen compareren op hope van goet accoordt ende soo niet acoorderen sullen heemraden ter naester vierschaer wijsen ofte slagen als recht is.

   Goossen Jacobsz eist een schadevergoeding van 40 gulden van Pieter Dircxsz Verschoor omdat zoon Dirck Pietersz de beenbreuk van zijn
   vrouw zou hebben veroorzaakt.
   Heemraden veroordelen Goosse Jacobsz in de eis van Johan Aelbrechtsz, chirurgijn te Rotterdam. Indien de veroordeelde zulks wenst, dient te heelmeester te bewijzen dat de kwetsuur geheel genezen is.
   Heemraden veroordelen Pieter Dircxsz Verschoor in de eis van Goosse Jacobsz met de kosten.
   Pieter Dircxsz Verschoor, schout, werd begraven in IJsselmonde tussen 30-9-1617 en 9-8-1619. Zijn zerk had als wapen een molenrad.

  × ±1577   Maertgen Pieters , [] IJsselmonde ±1624.
   Kinderen: Grietgen, Heindrick, Dirck, Cornelis en Lijntgen.

   Maertgen Pietersdr. was waarschijnlijk weduwe van Cornelis Heindricksz., boer in de 15e hoef van Oost-IJsselmonde en kerkmeester van IJsselmonde. Hij is overl. in of kort ná 1574.

   Oost-IJsselmonde, 18-7-1624:
   Cornelis Pietersz Vendrecht te IJsselmonde, voor hemzelf en als voogd van Maertgen Pietersdr, zijn moeder, weduwe van Pieter Dircxsz. Verschoor, schout, en Willem Pietersz, man van Lyntgen Pietersdr, eisen van Dirck Pietersz Verschoor achterstallige reparatiekosten van diens woonhuis. De verweerder vraagt drie of vier weken de tijd.
   Maertgen Pietersdr., weduwe van Pieter Dircxz. Verschoor, schout, werd te IJsselmonde begraven tussen 18-7-1624 en 18-7-1625.

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.