Floris Dirksen Versloot , *Hardinxveld ±1605 , † Hardinxveld <2-4-1655.
Zoon van Derick Versloot .


x ±1638
    Lijntjen Jans (Lijntgen Jans) , † >2-1661.
Kinderen:
 1. Heijltje Floren Versloot , * 1639 , ~Hardinxveld 28-2-1639 , † Hardinxveld <1697 .

   Heijltje trouwde met Jan Rochussen uit Hardinxveld, zoon van Rochus Wouterse en Gijsbertgen Jans Vermeulen.

  x ±1665   Jan Rochussen (Jan Rocussen) Peelman .
   Jan Rochussen & Heiltjen Floris, kinderen o.a. Maria, Floris en Rochus.

   Jan Rochussen was een zoon van Rochus Wouterse en Gijsbertgen Jans Vermeulen.

   Hardinxveld, 29-4-1676:
   - Mr Claes JONGERIUS, schoolmr te Almkerk als oom en bloedvoogd maternel v/d 2 onm. kinderen van Joris Jacobsen PRINS met name Cornelis en Arjaentgen Jorissen PRINS als erfgenamen;
   - neffens Jan Cornelissen Schipper X Jannichgen Jacobs PRINS, van Jacob Claesen PRINS;
   - item Jan Cornelissen VERSCHOOR voor zich zelf,
   - Jan Florissen VERSLOOT en
   - Jan Rocussen PEELMAN X Heijltgen Floris VERSLOOT, te samen voor de 2e hand;
   - Cornelis Joppen X Neeltgen Dircks voor de 3e hand; mitsgaders de voorn. Jan Cornelisen VERSCHOOR en Cornelis Joppen hun sterk makende voor
   - Lijntgen Dircks, won. in Goudriaen, mitsgaders de
   kinderen van Joosgen Dircks voor de 4e en 5e hand; tesamen erfgenamen van Annichgen Dircks en Claes Jacobsen PRINS, beiden overleden alhier.
   Zij tr. aan Jan Cornelissen Schipper, won. te
   Giessendam: een huis en erf en dijkstal op de Beneden-polder, beneden Stenenhoeck.

  5 kinderen


 2. Dirck Florisz (Dedrick Floren) Versloot , * 1641 , ~Hardinxveld 10-3-1641 , † <4-1669 .

   Hij had een zoon Floris Dirkse Versloot, die trouwde met
   1) Marijke Gerids Bink,
   2) Willemtie Joosten Mink, tr. Boven-Hardinxveld 29-6-1704, begr. Hardinxveld febr. 1739, dochter van Joost Bastiaene Mink en Maria Leenderts Waaghals.
   Kinderen ged. te Hardinxveld:
   ~ 24-3-1697 Huijbertje, g. Floris Jansen, Geertje Willems
   ~ 12-7-1699 Gerrit, g. Adriaentje Cornelis

  x ?   Huijbertgen Teunis , * ±1642 .
      Dochter van Teunis Arijenssen (Teunis Ariensz) Clop (?) en Meertien Meertens (?).
   Zij hadden een zoon Floris, geboren rond 1664.

   Huijbertgen had een broer Maerten Teunisz.

   Hardinxveld, 26-12-1652:
   - Meertien Meertens, wde van Teunis Ariensen CLOP, won. alhier, geassisteerd met haar gekozen voogd Hendrick Petersz BACKER, schout alhier, te eenre, en
   - Maerten Teunissen CLOP,
   - Arien Teunissen, won. te Gorinchem X Annegien Teunis CLOP,
   - Gijsbert, ook won. te Gorinchem X Marigien Teunis CLOP,
   - Jan Cornelisz X Lijntien Teunis CLOP,
   - Pons Cornelissen. won. te Giessendam X Ariaentgen Teunis CLOP,
   - Gijsbert Ariensen als oom en voogd van Aeltien, Jannegien en Huijbertien Teunis CLOP, allen kinderen van eerst genoemd echtpaar, te andere.
   Boedelscheiding als volgt: de moeder erft alles maar moet kinderen 240 cg betalen en de 3 onm kinderen opvoeden tot hun 18-jarige leeftijd.

   Hardinxveld, 8-3-1669:
   - Huijbertgen Teunis, wde van Dirck Florisz VERSLOOT, geassisteerd met haar gekozen voogd en broer Maerten Teunisz, te eenre, en
   - Jan Florissen, als oom en bloedvoogd maternel van Floris Dircksz, oud ca 4 jaar, nagelaten kind van eerst genoemd echtpaar, te andere.
   Deling als volgt: de wde erft alles, maar moet kind opvoeden tot mondige dagen en dan 2 cg uitreiken.

  1 kinderen


 3. Jan Floren Versloot , * 1643 , ~Hardinxveld 19-4-1643 , † Hardinxveld 7-10-1723 .

  x Hardinxveld ±1665   Anneke Herberts , * 1644 , ~Hardinxveld 27-2-1644 , [] Hardinxveld ±24-1-1702.

  x Boven-Hardinxveld 9-11-1704   Geertje Andriesse (Geertien Andriessen) , † <4-1707.
   Otr. op 16-10-1704 in Hardinxveld.

   Geertje Ariensen, wed. won. beijde Hardinxveld.

   Geertien Andriessen trad op als getuige bij de doop van Bastiaen Pieter Nanningen , de doop van Neeltje (van Houwelingen) (?) .

  6 kinderen


 4. Cornelis Floren Versloot , * ±1645 , ~Hardinxveld 28-1-1646 , † <5-1655 .


 5. Anaken Floren Versloot , * 1646 , ~Hardinxveld 18-8-1646 , † <5-1655 .


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.