Jan Floren Versloot , * 1643 , ~Hardinxveld 19-4-1643 , † Hardinxveld 7-10-1723.
Zoon van Floris Dirksen Versloot en Lijntjen Jans (Lijntgen Jans) .
Jan Floren trad op als getuige bij de doop van Annighje Jans Versloot .


x Hardinxveld ±1665
    Anneke Herberts , * 1644 , ~Hardinxveld 27-2-1644 , [] Hardinxveld ±24-1-1702.
x Boven-Hardinxveld 9-11-1704 (otr Hardinxveld 16-10-1704)
    Geertje Andriesse (Geertien Andriessen) , † <4-1707.    
Geertien Andriessen trad op als getuige bij de doop van Bastiaen Pieter Nanningen , de doop van Neeltje (van Houwelingen) (?) .


Kinderen:
 1. Florus (Floor Janse) Versloot , *Hardinxveld 1667 , ~Hardinxveld 19-11-1667 , † >1726 .
  Floor Janse trad op als getuige bij de doop van Jan Herberts Versloot , de doop van Dirk Herberts Kokelis , de doop van Dirk Janse Versloot , de doop van Floris Herberts Versloot , de doop van Annigje Herberts Versloot , de doop van Johannes Janse Versloot .

   N.B. In Ons Voorgeslacht 2009 op blz. 147 wordt een Flooris Jansz. Versloot in de provincie Utrecht vermeld.

   Er was ook een Floris Janse Versloot die kinderen liet dopen met Nellige Leenders v.der Mey te Waarder op 29-4-1703 Willemtje en op 20-4-1704 Jan, beide dopen zonder getuigen. Overlijden/begraven van die Floris is aang. op 26-01-1717 in Waarder.

  x Hardinxveld 9-9-1696   Neeltjen Dirks Bouwan , *Hardinxveld ±1675 , † >1726.
      Dochter van Dirck Cornelissen Bouman (?) en Arjaentje Cornelis van Es .
   Mogelijk hadden zij een zoon Jan.

   September 9 Sijn getrouwd Floris Janse Versloot, jongman, ende Neeltje Dirks Bouman, jongedoghter, beijde van Hardinxvelt.

   Hardinxveld, 29-10-1700:
   - Jan Dircksen BOUMAN,
   - Willem Dircksen BOUMAN en
   - Floris Janssen VERSLOOT X Neeltjen Dircks BOUMAN. Zij zijn allen kinderen en erfgenamen van Dirck Cornelisen BOUMAN X Arjaentje Cornelis VAN ES, beiden za. Zij doen deling van hun ouderlijke goederen, als volgt:
   Jan Dircksen BOUMAN:
   - 333r aveling in Doctoors weer achter het huis v/d comparanten;
   - nog 1m 366r8v in het zelfde weer in 2 partijen; het ene groot 42h, beginnende bij het land van
   Gerit COUWENHOVEN strekk nw t/d dwarssloot en het anderen groot 416r8v, beginnende van
   Willem Dircksen nw t/d dwarssloot van Willem Dircksen, ow Gerit BOCXMAN en ww Gerit
   COUWENHOVEN;
   - nog 2h in Jan Bruijstenweer, strekk van Floris Janssen tot nw t/d dwarssloot van Willem
   Dircksen;
   Willem Dircksen BOUMAN:
   - 575r in Cornelis Claessen weer, stekk v/d middelwetering tot nw de achterste dwarssloot;
   - nog 2m in Doctoors weer, strekk v/d Thiendweg tot nw de dwarssloot van Jan Dircksen;
   - nog 91r8v in ‘t zelfde weer, strekk van Jan Dircksen tot Floris Janssen toe;
   - nog 2h in Jan Kuijsten weer, strekk van Jan Dircksen t/d kinderen van Annichjen Dircks;
   - nog de westerse helft v/h huis waarin de erflaters gewoond hebben, etc.
   Floris Janssen:
   - de oosterse helft van voorn huis;
   - nog 325r in Cornelis Claessen weer, strekk v/d landscheiding van Giesen-Nieuwkerk zw t/d
   dwarssloot van Willem Dircksen;
   - in Doctoors weer 1m41r8v in 2 partijen; het ene groot 550r beginnende v/d zandwetering af zw
   t/d dwarssloot van Jan Dircksen en het andere groot 91r8v, strekk van Willem Dircksen nw t/d
   dwarssloot van Cornelis Huijbert Barenden;
   - nog 2h in Jan Kuijsten weer, strekk van Gerit VAN COUWENHOVEN of nw t/d dwarssloot
   van Jan Dircksen.

   Neeltjen Dirks trad op als getuige bij de doop van Dirk Herberts Kokelis , de doop van Dirk Janse Versloot (?) , de doop van Floris Herberts Versloot , de doop van Annigje Herberts Versloot , de doop van Johannes Janse Versloot .

  1 kinderen


 2. Herbert Janse Versloot , *Hardinxveld 1670 , ~Hardinxveld 21-9-1670 .
  Herbert Janse trad op als getuige bij de doop van Jan Herberts Kokelis , de doop van Maria Janse Versloot .

   Herbert Janse Versloot/van der Sloot

  x Hardinxveld 24-5-1699   Grietje Hendriks , *Hoornaar ±1675 .
   Otr. op 25-4-1699 in Noordeloos.
   Herbert Jansz. Versloot, j.m. van Hardingsveld, won. aldaar, met Grietje Hendriks, j.d. van Hoornaar en won. alhier, attestatie gegeven om te trouwen tot Hardingsveld.
   Kinderen: Hendrik (3x), Jan, Johannes, Maijke/Marrigje, Dirk, Annigje (2x) en Floris.

   Grietje Hendriks trad op als getuige bij de doop van Jan Herberts Kokelis .

  10 kinderen


 3. Annighje Jans Versloot , * ±1670 .
  Annighje Jans trad op als getuige bij de doop van Jan Herberts Kokelis (?) .

   Noordeloos, 5-11-1723:
   Annigje Jans Versloot, won. Overslingeland onder Noordeloos, x Paulus Jansz Harlar za., geass. met Gerrit Jansz Harlar. won. Meerkerk, als oom en bloedvoogd van de 5 nagelaten kinderen van eerstgenoemd echtpaar, met name
   - Gerrit Paulusz Harlar, oud 25 jaar,
   - Annigje Paulus Harlar, oud 20 jaar,
   - Dirk Paulusz Harlar, oud 17 jaar,
   - Jan Paulusz Harlar, oud 11 jaar en
   - Johannes Paulusz Harlar, oud 7 jaar.
   De comparante zal de onmondige kinderen opvoeden etc. en bij trouw of mondige dage elk van hen een ducaton uitreiken.

   Noordeloos, att. gegeven 27-11-1723: Ary Petersz., wedr. van Cornelia Arisdr., won. Hoornaar, en
   Annigje Jans VERSLOOT, wedu van Paulus Jansz. Herlaar, won. Over-slingerland, getr. Hoornaar.

  x Hardinxveld 26-2-1696   Paulus Janse Herlaer .
   Kinderen o.a. Gerrit, Maria, Annigje, Dirk en Jan.

   Paulus Jansz Herlaer/Harlaar/van Veen.

   De familie Herlaar stamt van Jasper hendriksz van Herlaar, die rond 1600 in Veen (NB) woonde. De familienaam komt van het gehucht Herlaar, ook wel Den Halder genoemd, bij Vught en Sint-Michielsgestel.

  x Hoornaar ±1724   Arij Petersz .
   Otr. op 27-11-1723 in Noordeloos.

   Arij was wedr. van Cornelia Arisdr., won. Hoornaar.

  8 kinderen


 4. Marichien Janse Versloot , * 1678 , ~Hardinxveld 18-12-1678 .

   N.B. Zij was níet getr. met Gerrit Stolk(er); dat was een Marrigje ARIENS Versloot uit Nieuwerkerk.


 5. Lijntje Jans Versloot , * 1682 , ~Hardinxveld 11-10-1682 , † ±1719 .
   Leentjen.

   Leentje trouwde op 12-6-1707 in Hardinxveld met Herbert Ariense Kokelis. Kinderen: Arien, Jan, Dirk en Cornelis.

  x Hardinxveld 12-6-1707   Herbert Ariense Kokelis , † <18-11-1723.
   Herbert was weduwnaar van Pieternella Baeijens. Hij hertrouwde in 1720 met Jenneke Dirks Soeteman.

   Wsl. is Herbert een broer van Huijbertje Ariens Kokelis, die in 1718 getuige was bij de doop van zijn zoon Cornelis.

  5 kinderen


 6. Johan (Jan Janse) Versloot , *Hardinxveld ±1684 , ~Hardinxveld 11-2-1685 , † Hardinxveld 7-2-1761 .

  x Hardinxveld 29-6-1711   Trijntje Jans Clop , *Hardinxveld 1688 , ~Hardinxveld 28-11-1688 , † Hardinxveld 17-12-1735.

  9 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.